Profesii

Uniunea Profesiilor Liberale cere scutiri de impozite şi amânarea unor termene de plată în contextul epidemiei de coronavirus

Uniunea Profesiilor Liberale cere scutiri de impozite şi amânarea unor termene de plată în contextul epidemiei de coronavirus
18.03.2020, 09:54 112

Uniunea Profesiilor Liberale din România a transmis autorităţilor un set de măsuri care să sprijine desfăşurarea activităţii din aceste sectoare ale economiei, printre care amânarea plăţii impozitului pe venit şi contribuţii sociale, amânarea termenelor pentru depunerea situaţiilor financiare pe 2019 şi scutiri de impozite.

 

Premize

 1. statul este singura entitate care va avea acces la împrumuturi în această perioadă în care necesarul de finanţare va creşte exponenţial.
 2. turismul, horeca, transportul de persoane, organizarea de evenimente raportează deja scăderi semnificative. Anticipăm scăderi foarte mari în industria auto şi în industriile conexe.

Propuneri de măsuri:

 1. Amânarea declarării şi plăţii pentru cel puţin un trimestru - (cu posibilitate de prelungire in funcţie de evoluţia situaţiei) pentru Impozit pe venit si Contribuţii sociale, Impozit pe profit / impozit pe veniturile micro-întreprinderilor , TVA - cu următoarele alternative:
  1. Fără dobânda sau cu dobânda de politică monetară 2,5%;
  2. Cu garanţii după această perioadă.
  3. Bonificaţii pentru contribuabilii care plătesc obligaţiile în termen, cu aplicabilitate directă (e.g. 5-10%) sau prin extra deducere pentru orice sumă plătită în trimestrul I si II - Credit fiscal începând cu trim. III.
  4. Prelungirea termenelor de plată a unor obligaţii sau eşalonarea acestora în favoarea altor plăţi esenţiale cum ar fi salarii, furnizori etc.

 

 1. Amânarea termenelor pentru:
  1. Depunerea Situaţii Financiare aferente anului 2019.  În special în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor (pentru asociaţiile profesionale aprobarea situaţiilor financiare presupune convocarea adunărilor generale ale membrilor care în aceste condiţii nu vor putea avea loc) – propunem un termen de depunere prelungit cu 6-9 luni având în vedere că acestea au un scop pur statistic;
  2. Depunerea D101, deconturi TVA, D390, D394,
  3. Începerea unor controale de fond (cu excepţia celor legate de rambursări de TVA – sau rambursări cu control ulterior generalizate) şi amânarea termenelor de plată a obligaţiilor suplimentare stabilite în urma acestor controale. 
  4. Extindere termen notificare restructurare fiscală;
  5. Raportările DAC 6, prioritizând alte măsuri. În contextul actual, contribuabilii vor trebui sa aloce resurse de personal pe alte probleme, priorităţi care vor ajuta societăţile şi economia pe viitor ;
  6. Depunerea rapoartelor de evaluare a clădirilor în scopuri fiscale şi a termenului de plata a taxelor la bugetul local.
 1. Declaraţii online pentru taxe locale precum taxa de publicitate, de afişaj etc.
 2. Scutire de impozit si contribuţii pentru 3/6 luni pentru salariile plătite in perioada de şomaj tehnic;
 3. Scutire temporară de impozit şi contribuţii sociale pentru orele suplimentare din următoarele 3/6 luni pentru personalul medical;
 4. Modificarea H.G.  1186/2000 prin adăugarea COVID19 pe lista bolilor infectocontagioase aşa încât sa beneficieze de indemnizaţie şi cei fără stagiu de cotizare.
 5. Posibilitatea compensării datoriilor comerciale ale statului către operatorii economici cu taxele datorate de către aceştia.
 6. Eliminarea termenului de exercitare a opţiunii privind TVA la încasare astfel încât agenţii economici eligibili sa aibă dreptul sa poată implementa acest sistem oricând in timpul anului.
 7.  Acordarea posibilităţii de a reveni la declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial (in sistemul real) pentru agentii economici care au optat pentru calculul, declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate.
 8. Scutirea de impozit pe venit si de impozit pe profit pentru venituri din:
  1. dobânzi aferente obligaţiunilor listate;
  2. câştiguri de capital din tranzactionarea actiunilor societăţi listate,
  3. dividende platite de societatile listate.
 9. Scutirea de impozit pe venit si de contributii sociale a sumelor din rezerve si profituri nedistribuite utilizate pentru acordarea de plăţi salariale. Acţionarii care utilizează profitul nerepartizat (sau renunţă la profiturile repartizate drept dividende) pentru salarii sa fie scutiţi de orice sarcină fiscală;
 10. Modificări ale OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, încât si persoanele fizice independente sa poată fi indemnizate la un nivel minim (sunt o serie de activităţi cu sezonalitate mare care nu au obţinut venituri în ultimele şase luni).
 11. Acordare deductibilitate din perspectiva impozitului pe profit pentru plata daunelor (aferente unor riscuri neasigurabile – excluse din poliţele de asigurare).
 12. Analiza din perspectiva dreptului european şi initierea cu Comisia Europeană a unor discuţii privind exceptarea de tarife vamale a oricăror echipamente/substanţe/materiale necesare in tratarea si prevenirea virusului.
 13. Diminuare plafon certificat de amânare a plăţii TVA in vama (100 mil RON in prezent)
 14. Trecerea medicamentelor materialele/serviciile SSM necesare pentru preventie/dezinfectie/protectie de la cota redusa sau standard de TVA la cota de 5%.
 15. Eliminarea deductibilităţii limitate de 30% la cesiunea de creanţe. Portofoliul de creante neperformante va creste considerabil in contextul economic actual, iar fiscalizarea ridicata a acestei operaţiuni economice va bloca posibilitatea sistemului financiar de a-si recupera pierderile suferite.
 16. Deductibilitate fiscala  pentru provizioanele de continuitate a activităţii.  În această perioadă multe industrii/activităţi se vor confrunta cu riscul afectării continuităţii activităţii, ceea ce, ii obliga sa constituie provizioane de risc.  Tinând cont de actualul context, ar trebui sa se introducă in rândul provizioanelor deductibile şi acest tip de provizion de risc de continuitate.
 17. Eliminarea plafonelor pentru constituirea de provizioane pentru riscul de neîncasare a clienţilor.
 18. Amânarea impozitului pe venit pentru anumite categorii sociale.

Măsuri din afara ariei de impozitare

 1. Publicarea şi comunicarea cât mai rapidă a unui plan prin care sunt injectate lichidităţi în economie (e.g. facilitarea accesului la finanţări ieftine pentru sectoarele vulnerabile).
 2. Ajutoare de stat în baza Art. 107 (3) b din TFUE -  Italia a primit acordul de la Comisia Europeană să utilizeze acest articol -  „ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru.
 3. Accesarea cu celeritate a fondurilor internaţionale disponibile pentru combaterea efectelor Corona – (FMI care şi-a anunţat disponibilitatea, BERD s.a.m.d.)
 4. Masuri de încurajare a relocării – suspendarea obligativităţii autorizării unui agent de munca temporara – leasing de personal (din sectoare cu excedent către sectoare cu deficit) (e.g. turism către Farma si alimentare). Crearea în cadrul AJOFM-uri a unor burse în acest sens;
 5. Extindere aplicare Lege 52/2011 privind zilierii;
 6. Subvenţii directe pentru sectoarele afectate care păstrează angajaţii, încurajarea de angajări noi prin facilităţi fiscale (e.g. scutiri la CAS in anul 2021 pentru cei care nu fac disponibilizări in anul 2020 şi scutiri pentru cei care fac angajări în sectoare critice)
 7. Limitarea prin lege a preţurilor unor produse esenţiale (dezinfectante, măşti de protecţtie etc)
 8. Modificarea procedurii pentru obţinerea certificatului de forţă majoră şi eliminarea taxei pentru obţinerea acestuia
 9. Organizarea de conferinţe on line (la nivel de structuri ANAF din teritoriu ) în fiecare săptămâna pentru a lua informaţii în timp real cu privire la problemele cu care se confruntă aşa încât măsurile de contracarare să poată fi luate cu celeritate şi în cunoştinţă de cauză.
 10. Amânare termen implementare proiecte finanţate prin Start-up Nation 2018 (cel puţin până la sfârşitul anului 2020).

11. Pentru a preveni riscul de sistare a furnizării utilităţilor catre unitatile medicale, INCLUSIV  

      CELE MEDICAL VETERINARE – modificarea ordinul ministrului economiei privind  

      lista infrastructurilor critice.Crearea de echipe de intervenţie rapidă (pot avea personal mixt

angajaţi de la stat si mediu privat), subvenţionate de către guvern. La ora actuală, desi legislaţia permite includerea in lista de infrastructura critica a tuturor elementelor de pe lantul de distributie de utilitati pentru spitale sunt foare multe care nu sunt incluse.De

exemplu, pe partea de furnizare a energiei electrice ar trebui incluse urgent statiile si punctele de transformare care deservesc spitale de la distribuitori (e.g. Enel, CEZ, Electrica…)

12. Urgentarea emiterii cărţilor de identitate electronice -  pentru a implementa măsuri care

      permit populaţiei depunerea/obţinerea de documente on line (în lipsa certificatelor   

      electronice).

13. Urgentarea adoptarii hotararii de guvern, pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii  

      236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004   

      [4] privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum     

      şi  pentru modificarea unor acte normative.

 

 
AFACERI DE LA ZERO