Profesii

Universităţile care colaborează cu angajatorii livrează pe piaţa muncii angajaţi productivi încă de la început

Universităţile care colaborează cu angajatorii livrează pe piaţa muncii angajaţi productivi încă de la început

Autor: Mihaela Pascari

12.10.2016, 07:00 1600
Nemulţumirea pe care o au angajatorii faţă de pregătirea prac­tică a tinerilor ieşiţi de pe băncile facultăţilor a determinat uni­versităţile să se alieze cu companiile prin intermediul par­te­ne­riatelor, pentru a se adapta nevoilor şi cerinţelor pieţei muncii.
 
De exemplu, Academia de Studii Economice din Bu­cureşti are parteneriate cu circa 50 de companii, majoritatea fiind multinaţionale.
 
„Parteneriatele reprezintă o cerinţă obligatorie a învă­ţă­mânului superior. Avem nevoie să migrăm de la un program pre­ponderent teoretic la un învăţământ care să răspundă ne­voilor şi necesităţilor angajatorilor. Scopul fundamental al edu­caţiei este să creeze oameni pentru societate şi pentru munca pe care o vor desfăşura după absolvire, şi nu doar din punct de ve­dere teoretic“, a spus Sorin Faur, HR coordinator al firmei de audit şi consultanţă fiscală BDO pentru regiunea Europa de Est şi Balcani.
 
Parteneriatele pe care le are ASE în prezent acoperă mai multe tipuri de activităţi, pornind de la cele de cercetare până la oferirea de consultanţă.
 
„Aceste parteneriate reprezintă o posibilitate de networ­king pentru că studenţii intră în contact cu profesionişti sau chiar viitori colegi. De asemenea, reprezintă o oportunitate de a învăţa şi a trece prin stagii de practică în companii, având în vedere că practica este cea mai bună şcoală“, a mai spus Sorin Faur.
 
BCR, BRD, ING, Rompetrol, P&G, E&Y, Genpact, JTI sau Microsoft sunt printre companiile partenere ale ASE, iar cel mai recent parteneriat al ASE este cel încheiat între Facultatea de administrare a afacerilor în limbi străine (FABIZ) cu companiile de consultanţă E&Y şi A.T. Kearney, care au lansat un modul în cadrul căruia studenţii vor lucra împreună cu specialiştii de la companiile partenere. Astfel, pe lângă accesul la informaţia actuală, bazată pe cazuri reale, viitorilor consultanţi li se va oferi ocazia să participe la stagii de pregătire la cele două companii.
 
„Studenţii vor avea posibilitatea să facă practică la EY în perioada aprilie-mai sau pe timpul verii, sau chiar să fie angajaţi pe poziţii de junior, după absolvire. Chiar acesta este scopul nostru, să transferăm know-how şi să primim în schimb proactivitate, să lucrăm cu ei pe diverse proiecte“, a spus Sorin Anagnoste, senior consultant EY România, cadru asociat în cadrul FABIZ.
 
Pe lângă FABIZ, EY România colaborează şi cu alte facultăţi din cadrul ASE, precum facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Burse de Valori, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Anual, compania E&Y angajează peste 70 de studenţi ai acestor facultăţi.
 
„Sunt utile parteneriatele pentru că absolvenţii intră direct în contact cu mediul de afaceri, n-au nevoie de asistenţă sau de training pe proiect. Deci pot fi productivi de la bun început. Cred că genul acesta de cursuri este ideal pentru toate facultăţile. Firmele ar trebui să se implice şi să lucreze cu mediul academic, să construiască împreună curricula universitară, pentru că ar fi un câştig triplu – şi pentru ele, şi pentru facultăţi şi pentru studenţi“, a menţionat Sorin Anagnoste.
 
Studenţii sunt primii care beneficiază de avantajele acestor parteneriate, având posibilitatea să se încadreze cu uşurinţă în piaţa forţei de muncă, însă nici universităţile nu rămân în urmă, parteneriatele cu companii mari oferindu-le o atractivitate mai mare din rândul absolvenţilor de bacalaureat.
 
„Parteneriatele sunt o modalitate de a atrage studenţi, pentru că parteneriatele cu companii importante din piaţă oferă un prestigiu. Aceste companii sunt şi ele selective la rândul lor, având ca opţiune o multitudine de universităţi cu care ar putea colabora“, a spus Sorin Faur.
 
ASE şcolarizează în prezent aproape 22.000 de studenţi care au posibilitatea de a urma în limbile română, engleză, franceză sau germană, 24 de programe de licenţă, 87 de programe de masterat, studii doctorale în 10 domenii şi peste 145 de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.
 

Dacă angajatorii sunt nemulţumiţi de competenţele tinerilor, să spună asta din timp şcolii

Dumitru Miron, fostul decan al Facultăţii de relaţii economice internaţionale din cadrul ASE, spune că tinerii care studiază la ASE nu mai aşteaptă programele oferite de facultăţi, ci mai degrabă singuri îşi caută în piaţă posibilităţi de a avea experienţe profesionale încă din facultate.

„Tinerii nu mai aşteaptă ca universităţile să le ofere acele scurte programe de practică prevăzute în planul de învăţământ, ei merg singuri şi fac stagii de practică pe perioade de trei luni, sau chiar şase luni“.

De asemenea, în opinia lui, posibilitatea ca universităţile să poată oferi aptitudinile practice cerute de angajatori ar putea fi realizată prin intermediul precizării acestor cerinţe încă de la începutul studiilor, având în vedere că programul de licenţă din cadrul ASE durează trei ani, iar universitatea nu poate ţine pasul cu schimbările frecvente din piaţa muncii.

„Pentru ca universităţile să poată oferi aptitudinile cerute de angajatori, ei trebuie să ni le spună cu cinci ani înainte, pentru că programele noastre de studii se termină după cinci ani, nu avem cum să conferim schimbările săptămânale care se întâmplă în business. Dacă angajatorii ar fi mai proactivi şi ar anticipa tot setul de competenţe din viitor şi noi am putea să ne pregătim pentru acea perioadă“, a explicat Miron.

AFACERI DE LA ZERO