Profesii

Vorbitorii de limbi străine vor fi la fel de căutaţi ca IT-iştii

Necesitatea de vorbitori de limbi străine va creşte în următorii ani ca urmare a maturizării relaţiilor comerciale dintre România şi Europa de Vest

Necesitatea de vorbitori de limbi străine va creşte în următorii ani ca urmare a maturizării relaţiilor comerciale dintre România şi Europa de Vest

Autor: Mihaela Pascari

02.10.2016, 10:27 5278

Piaţa muncii suferă de deficit de candidaţi în domeniul IT, iar spe­cialiştii din HR spun că în câţiva ani ace­eaşi problemă va apărea şi cu vor­bitorii de limbi străine.

Deşi cele do­uă pieţe au specific diferit, de­ficitul de can­di­daţi se va accen­tua şi în rân­dul vorbito­ri­lor de limbi stră­ine în ur­mă­torii 3-4 ani, având în ve­dere faptul că tot mai mul­te multi­naţionale câş­ti­gă teren pe pia­ţa forţei de muncă din România.

„Din perspectivă teh­nică, piaţa consideră pro­filurile de IT ca fiind înalt calificate şi nu valorizează în egală măsură multi-lingvismul, dar situaţia evoluează rapid. Disponibilitatea e mică pentru am­bele categorii, chiar şi pentru vor­bi­torii de limbi străine, care se găsesc din ce în ce mai greu faţă de 2013-2014. Putem vorbi de o supra­sa­tu­rare a pieţei. În acest ritm, se pune o pre­siu­ne foarte mare pe echipele de HR pentru recrutarea de sute de oameni pe an, căci com­pa­niile ac­ceptă pro­iec­te­le de externalizare a anu­mi­tor ser­vicii fără a avea per­sonalul necesar, format şi disponibil“, a spus Raluca Pârvu, business ma­nager în cadrul com­pa­niei de con­sul­tanţă în ma­nage­ment şi resurse umane BPI Group.