Profesii

Cum vrea să rezolve Ministerul Finanţelor problema angajaţilor part-time cu mai multe joburi: Angajaţii depun în fiecare lună declaraţii prin care arată că au contribuţii plătite la nivelul salariului minim; Dacă mint, intră sub incidenţa sancţiunilor din codul penal. Cum arată declaraţia

Cum vrea să rezolve Ministerul Finanţelor problema...

Autor: Adelina Mihai

12.08.2022, 10:30 3665

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect prin care aduce unele clarificări în legătură cu modul de aplicare a noii legislaţii privind contractele part-time. Angajaţii trebuie să depună lunar, la angajator, o declaraţie prin care afirmă că obţin venituri totale (şi de la alţi angajatori) care sunt echivalente cu cel puţin valoarea salariului minim; în caz contrar, angajatorul trebuie să le plătească contribuţiile la nivelul salariului minim. Dacă angajaţii mint în declaraţii, vor fi sancţionaţi pentru fals în declaraţii, conform codului penal.

Adelina Mihai

De la 1 august 2022, pentru contractele part-time trebuie plătite taxe, contribuţii şi impozite aferente salariului minim pe economie (de 2.550 de lei brut), iar măsura a stârnit multe controverse în mediul de business, pentru că angajatorii nu ştiau cum să verifice dacă angajatul lor part-time obţine venituri din alte contracte part-time de la alţi angajatori, pentru a şti ce taxe şi contribuţii trebuie să plătească la stat.

Ieri, Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect prin care aduce unele clarificări în legătură cu modul de aplicare a noii legislaţii. Astfel, angajaţii trebuie să depună lunar, la angajator, o declaraţie prin care afirmă că obţin venituri totale (şi de la alţi angajatori) care sunt echivalente cu cel puţin valoarea salariului minim.

” Prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au

fost realizate. (...) Salariaţii (...) au obligaţia să depună la fiecare angajator /plătitor de venit o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată”, arată proiectul publicat pe site-ul Finanţelor.

Dacă angajatul part-time nu depune această declaraţie, angajatorul trebuie să le plătească contribuţiile la nivelul salariului minim.

” În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ (...)”.

Dacă angajaţii mint în declaraţii, vor fi sancţionaţi pentru fals în declaraţii, conform codului penal, potrivit modului în care a fost redactat modelul de declaraţie pe proprie răspundere din propunerea Finanţelor.

Peste 1,1 milioane de contracte de muncă din România, care reprezintă 17% din totalul contractelor din economie, sunt înregistrate cu timp de lucru parţial, arată datele Inspecţiei Muncii de la finalul lunii decembrie 2021.

CUM ARATĂ DECLARAŢIA PE CARE ANGAJAŢII PART-TIME TREBUIE SĂ O DEPUNĂ LUNAR LA ANGAJATOR, DACĂ AU MAI MULTE JOBURI DIN CARE CÂŞTIGĂ SALARIUL MINIM:

DECLARAŢIE

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul/subsemnata,

.............................................................................., domiciliat(ă) în .........................................., str. .......................................................... nr.........., bl. ........, sc. ....., ap. ......., judeţul/sectorul............................,legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ........... nr. ......................, CNP

...................................................., declar pe propria răspundere următoarele:

În cursul lunii ....................................................... am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

 

Data                                                                                                                Semnătura

.........................                                                                                              ............................