Profesii

ZF 30 de ani de business. 3 generaţii de antreprenori: Ion Nestor, NNDKP

Ziarul Financiar la 21 de ani

ZF 30 de ani de business. 3 generaţii de antreprenori: Ion Nestor, NNDKP

Autor: Cristina Roşca

12.11.2019, 00:07 539

Avocatul Ion Nestor a pornit la drum în antre­pre­noriat în 1990, alături de soţia sa Manuela Nestor, îm­preună cu care a cofondat casa de avocatură NNDKP, una dintre cele mai importante din piaţă până astăzi.

După Revoluţie, ei au făcut pasul către consultanţă, desprinzându-se de profesia de bază de avocat pledant, fără a-şi întrerupe însă activitatea.

Era februarie 1990 când au pornit la drum cu activitatea de consultanţă. Biroul iniţial a fost într-un apartament situat la etajul şase al unui bloc din cartierul bu­cu­reştean Dru­mul Taberei.

Cu aju­torul unui avocat din Gene­va şi-au cumpărat un Word Processor, precursorul com­pu­terului, ce le permitea să lucreze mai repede, deci să înfi­inţeze mai multe societăţi comer­ciale decât concurenţa de la acea vre­me. Primul mare client cor­po­ratist al casei a fost Quadrant Amroq Beve­rages (QAB), care a venit în 1991 în România să înfi­inţeze o firmă mixtă pen­tru producţia şi îm­bu­telierea de Pepsi. A ur­mat apoi casa de avo­catură ce poartă numele de NNDKP.

Până astăzi, în cei aproape 30 de ani care au urmat, casa de avo­ca­tură a lucrat cu unii din­tre cei mai mari in­vestitori români şi stră­ini care au pariat pe piaţa locală.

 

Ion Nestor, cofondator al casei de avocatură NNDKP: Antreprenorului tânăr i-aş spune să fie îndrăzneţ, pasionat şi optimist. Indiferent de tipul de business pe care îl întreprinde trebuie însă să fie perseverent, să aibă răbdare şi să accepte că s-a înhămat la un proces lung şi că succesul nu prea vine peste noapte decât în filme. Din păcate, se pare că răbdarea şi perseverenţa sunt, în zilele noastre, atributele cel mai rar întâlnite.

AFACERI DE LA ZERO