Proprietăţi

CNADNR a luat cea mai mare subvenţie de la stat în 2010: 1,6 miliarde de euro

CNADNR a luat cea mai mare subvenţie de la stat în 2010: 1,6 miliarde de euro

Autor: Andreea Neferu, Iulian Anghel

23.01.2011, 23:57 138

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia (CNADNR) a primit anul trecut cele mai mari subvenţii de lastat, aproape 1,6 mld. euro, fiind astfel instituţia care a primitcei mai mulţi bani în condiţiile în care fondurile proprii aureprezentat doar 13% (222 mil. euro) din totalul surselor pe carele-a avut la dispoziţie.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a rectificatbugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010, majorând cu 9%cheltuielile CNADNR faţă de rectificarea anterioară, de la 1,79miliarde de lei (426 mil. euro) la 1,95 mld. lei (464 milioane deeuro).

Hotărârea de guvern privind aprobarea bugetelor de venituri şicheltuieli ale MTI nu este însă clară în privinţa modului derealizare a veniturilor, iar până ieri niciunul dintre oficialiiCNADNR şi nici cei ai MTI nu au răspuns solicitării ZF de a aduceclarificări în privinţa repartizării veniturilor şi acheltuielilor.

Un lucru este însă foarte evident din proiectul de rectificare abugetului instituţiei, anume că veniturile proprii ale CNADNR, careinclud taxele de drum şi rovinietele, sunt în sumă de doar 934,4mil. lei (circa

222 mil. euro). Acest lucru înseamnă că majoritatea banilor,circa 6,7 mld. lei, până la 7,67 mld. lei (1,8 miliarde de euro)contabilizaţi la "Venituri şi surse", vin de la bugetul de stat, încondiţiile în care trebuie spus că Ministerul Transporturilor aabsorbit între 2007 şi 2010 doar circa 1,8% din fondurile europenedestinate României în sumă de 2 mld. euro.

Acest lucru înseamnă că cele 379 milioane de lei

(90 milioane de euro) pe care CNADNR le-a bugetat anul trecut cafiind fonduri externe nerambursabile au venit tot de la bugetul destat.

Legea permite ca 30% din fondurile nerambursabile într-unproiect să reprezintă plăţi anticipate de la bugetul de stat.

CNADNR, pe plus la final de an

La capitolul investiţii, instituţia a avut circa 5,5 miliarde delei (1,3 miliarde de euro), din care 2,3 mld. lei (550 milioane deeuro) plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltarepentru investiţii, adică tot bani de la bugetul de stat.

Pe de altă parte, noua formă a bugetului ia în calcul pentruCNADNR un profit contabil, rămas după deducerea impozitului peprofit, de circa 219,9 milioane de lei (52,4 milioane de euro),această sumă urmând să fie repartizată pentru acoperireapierderilor contabile din anii anteriori.

CNADNR, care are un număr de 6.416 angajaţi, a inaugurat anultrecut doar 12 kilometri de autostradă şi a pus în funcţiune 621 dekilometri de drumuri naţionale reabilitate, la care se adaugă 105kilometri de centuri. Pentru 2011, CNADNR estimează că va mai lansaîncă 83 de kilometri de autostradă, 34 de kilometri de centuri şiva finaliza reabilitarea a încă 261 de kilometri de drumurinaţionale.

Tarom, pe profit în 2010

Comparativ, compania aeriană de stat Tarom a avut venituritotale de 1,65 miliarde de lei (circa 400 mil. euro), din carecirca 77%, adică 1,27 miliarde de lei (300 mil. euro), au fostvenituri din activitatea de transport aerian. Tarom a transportatanul trecut 2,2 milioane de pasageri, cu circa 25% mai mulţi faţăde anul 2009. Conform hotărârii de guvern privind aprobareabugetelor de venituri şi cheltuieli pe 2010 ale operatorilor aflaţisub autoritatea MTI, Tarom urma să înregistreze anul trecut unprofit de cira 53 milioane de lei (12,6 milioane de euro), încondiţiile în care în 2009 a avut pierderi de 55,8 milioane deeuro.

Pe de altă parte, compania din structura MTI cu cele mai maripierderi este CFR SA, care a înregistrat anul trecut un rezultatfinanciar negativ de 778,54 mil. lei (185,36 mil. euro), potrivithotărârii de guvern, cu aproape 18% mai mic faţă de valoareaestimată iniţială, de 935 mil. lei (222,6 mil. euro). CFR SA aconsemnat anul trecut venituri din exploatare de aproximativ

1,3 mld. lei (310 mil. euro). Totodată, Metrorex a avut pierderide 33 milioane de lei anul trecut, în condiţiile în care a avutvenituri proprii din transportul de călători cu metroul de circa159 milioane de lei (37,9 milioane de euro), restul veniturilor şisurselor de finanţare, de până la 582 milioane de lei (138,6milioane de euro), venind în mare parte tot de la bugetul de stat.

CNADNR

Venituri şi surse totale: 1,8 mld. euro, din care

n Venituri proprii: 222 mil. euro

n Subvenţii de stat: circa 1,6 mld. euro

CFR SA

Venituri şi surse totale: 819 mil. euro

n Venituri proprii: circa 300 mil. euro

n Subvenţii: 167 mil. euro

TAROM

Venituri şi surse de finanţare a investiţiilor: 408 mil.euro

n Venituri proprii: circa 300 mil. euro

n Subvenţii: 11,8 mil. euro

Sursa: calcule şi estimări ale ZF, pe baza HG privind aprobareabugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2010 aleunor operatori economici aflaţi sub autoritatea MTI. Celelaltesurse de venituri luate în calcul de MTI sunt veniturile financiareşi cele extraordinare, precum şi veniturile din fonduri europene.

AFACERI DE LA ZERO