Spania

Valoarea investiţiilor spaniole în România a crescut de opt ori din 2004 până în 2010

Valoarea investiţiilor spaniole în România a crescut de opt ori din 2004 până în 2010

Eduardo Prieto, consilierul econo­mic şi comercial al Ambasadei Spaniei: Investiţiile spaniole în România au crescut constant după 2004.

Autor: Cristina Roşca

01.06.2011, 23:48 310

Investiţiile spaniole în România în anul 2010 au totalizat 1,063mld. euro, cu 342 mil. euro mai mult decât în anul anterior, înpo­fida crizei financiare şi eco­nomice care afecta cele două ţări,po­trivit con­si­lierului economic şi comercial al AmbasadeiSpaniei la Bucureşti, care ci­tează datele ONRC. Mai mult,va­loa­rea investiţiilor străine directe ale sta­tu­lui iberic înRomânia a crescut de opt ori din 2004 până în prezent.

"Investiţiile spaniole în România au crescut constant după2004 datorită fap­tu­lui că piaţa este strategic pozi­ţio­nată şitotodată este importantă ca mă­rime, da­torită costurilor relativreduse cu forţa de muncă, despre care pot spune însă că estepoliglotă şi calificată şi datorită ase­mă­nării dintre cele douălimbi. Un factor important l-a re­prezentat şi con­tactul permanentdintre cele două ţări ca urmare a existenţei a circa 1.000.000 dero­mâni la muncă în Spania", spune Eduardo Prieto Kessler,consilierul eco­no­mic şi comercial al Ambasadei Spa­niei laBucureşti.

Astfel, în 2010 Spania a ajuns în topul investitorilor pepoziţia a noua faţă de locul 17 în 2004. De asemenea, nu­­­mă­rulcompaniilor iberice prezente pe plan local s-a triplat, astfelîncât la sfâr­şi­tul lui decembrie 2010 existau 4.095 de com­paniicu acţionari majoritari spanioli.

Cea mai importantă investiţie a unei com­panii spaniole înRomânia pe termen mediu a fost anunţată în aprilie 2010 de cătreIberdrola Renovables, di­vi­zia de energie regenerabilă agru­pu­lui ener­getic Iberdrola, care urmează să con­struiască înRomânia 50 de parcuri eoliene cu o capacitate totală de 1.500 MW.Valoarea totală a investiţiei din pe­rioada 2010 - 2017 esteestimată la 2 mld. euro. "Domeniul energetic - energie eoliană,solară - atrage mai multe com­panii spaniole, însă de mai micidimen­siuni decât Iberdrola, în România", spune Prieto.

Dacădomeniul energetic atrage în prezent tot mai mulţi investitori, înanii de boom 2007 şi 2008 sectorul con­struc­ţiilor a fost celresponsabil cu ma­jo­rarea investiţiilor spaniole în Ro­mâ­nia.Acesta deţine în continuare un rol im­portant, în condiţiile încare la finalul lui 2010, din ISD-urile spaniole 50% pro­veneau dela companiile care acti­vează în sectorul construcţiilorrezi­den­ţiale, de la dezvoltatorii imo­biliari şi dezvoltatorii despaţii comerciale la jucătorii din domeniul construcţiilor civileşi de la cei din infrastructură.

Alte domenii către care s-au orientat spaniolii sunt auto,aeronautic, lemn, metalurgie, industria alimentară şi sectorul deservicii.

Din 2000 şi până în prezent companiile spaniole şi-au adjudecatproiecte în valoare de peste un miliard de euro, în principal însectoarele tran­sport, inginerie şi tratarea apei şi recent înagricultură sau domenii precum for­mare, servicii sociale,consultanţă.

În ceea ce priveşte schimburile comerciale dintre Spania şiRomânia, la nivelul anului 2010 va­loarea totală a acestora a fostde peste 1,9 mld. euro. Ro­mânia a exportat în Spania produse învaloare de circa 1,042 mld. euro, în timp ce valoarea impor­turilora fost de aproape 873,4 mil. euro, potrivit datelor oferite deAmbasada Spaniei la Bu­cureşti. Anul trecut a fost al doilea andupă 2009 când balanţa comercială a fost pozitivă pentruRomânia.

AFACERI DE LA ZERO