Special

Cum arată economia din Vaslui, unul dintre cele mai sărace judeţe, unde antreprenorii români ţin pe linia de plutire businessul ignorat de investitori străini

Autor: Mădălina Panaete

08.09.2014, 00:07 3650

Judeţul Vaslui, unul dintre cele mai sărace judeţe din ţară, trăieşte în special din agri­cul­tură, bazându-se pe su­pra­fe­ţele mari de teren agricol, dar şi pe numărul mare de persoane care trăiesc în mediul rural, însă lipsa in­ves­ti­ţiilor în industrie şi a unei strategii im­ple­mentate „ca la carte“ de autorităţi pla­sează Vasluiul pe ultimul loc între ju­de­ţele României în ceea ce priveşte PIB-ul per capita, cu 2.804 euro. Datele afe­rente anului 2012 ale Direcţiei Ju­de­ţene de Statistică Vaslui arată că peste 50% din populaţia ocupată la ni­ve­lul întregii economii din Vaslui lu­crează în agricultură. În acelaşi timp 75% din suprafaţa judeţului reprezintă te­re­nurile agricole, conform datelor de pe site-ul Pre­fecturii Vaslui.

„Partea bună a Vasluiului este că aici chiar se lucrează terenurile agricole. Peste 95% din terenurile agricole sunt lucrate aici şi eu am încercat să fiu un promotor al acestei idei în jur. Chiar dacă au 5, 100 sau 5.000 de hectare de teren, oamenii îşi lucrează pămân­tu­rile“, spune Adrian Porumboiu, pro­prie­tarul Racova Grup, unul dintre cele mai mari grupuri din agricultură din Ro­mânia şi cel mai mare grup din judeţul Vaslui. Antreprenorul spune că cu trei firme lucrează 47.000 de hectare de teren agricol şi are peste 4.000 de angajaţi în judeţul Vaslui.

Pe primul loc în topul celor mai mari companii din judeţul Vaslui este Com­cereal, deţinută indirect de Adrian Poru­mboiu prin Racova SA, arată datele de la Registrul Comerţului. De altfel, Adrian Porumboiu este acţionar ma­joritar în cinci companii aflate în topul celor mai mari societăţi din judeţul din estul ţării.

Topul celor mai mari 20 de com­panii din judeţul Vaslui este dominat de afa­ceri antreprenoriale, astfel că doar Rul­menţi Bârlad, producător de rul­menţi, are acţionariat majoritar străin. De altfel, grupul turc Kombassan, cel care deţine pachetul majoritar al Rul­men­ţi Bârlad. este cel mai mari in­vestitor străin din Vaslui. Cifra de afa­ceri totală a companiilor cu acţionariat majoritar străin din judeţul Vaslui s-a ridicat anul trecut la 281 milioane de lei (63,5 mil. euro), arată datele de la Re­gis­trul Comerţului. Cele mai mari afaceri vin din Turcia, Italia şi Olanda.

Giganţii industriali care asigurau locurile de muncă a mii de vasluieni s-au prăbuşit după anul '90, iar cei rămaşi fără slujbe au plecat să-şi caute norocul în străinătate.

„Vasluiul este depopulat. Oamenii au plecat la muncă în Spania sau Italia (...). Forţa de muncă este la fel de ieftină sau de scumpă ca peste tot în România. Însă nu prea mai sunt locuitori. Dacă înainte de ’89 în oraşul Vaslui locuiau 100.000 de oameni, acum dacă mai sunt 45.000“, mai spune Adrian Porumboiu.

Cele mai bune exemple de giganţi din Vaslui care şi-au închis porţile sunt Mecanica Vaslui, care producea echi­pa­mente pentru industria minieră şi care s-a închis odată cu această ramură a in­dus­triei, sau Moldosin Vaslui care pro­ducea pentru sectorul petrolier.

„În Vaslui de exemplu nu există piaţă de consum foarte atractivă şi asta nu atrage investitorii. Într-un judeţ ca Vasluiul, cea mai mare şansă ar fi să producă bunuri pentru export sau să producă pentru alte zone din ţară. Pentru Vaslui ar fi o şansă exporturile în Rusia sau Ucraina, însă ultimele eve­nimente fac aceste lucruri puţin pro­babile“, spune analistul Aurelian Dochia.

Agricultura şi industria alimentară mai rămân însă speranţa de creştere a Vasluiului.

„Vasluiul are potenţial de dez­vol­tare în agricultură, în industria ali­mentară, însă trebuie să se direcţioneze fon­duri aşa cum se întâmplă în alte ju­deţe ale ţării“, mai spune proprietarul Racova Grup.

Deşi Vasluiul duce lipsă de investiţii care să creeze locuri de muncă şi care să crească nivelul de trai al populaţiei, site-urile celor mai importante instituţii judeţene nu conţin strategii sau date care să atragă investitorii.

Pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui, care are printre altele ca atribuţii adoptarea de „strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-so­ciale a judeţului“, informaţiile precum veniturile realizate în funcţie de domenii de activitate sau exporturi şi importuri nu au mai fost mai fost actualizate de câţiva ani.

 

CV-UL POLITIC AL JUDEŢULUI VASLUI

Dumitru Buzatu (PSD), 59 de ani, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui

Absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Dumitru Buzatu este de meserie profesor de filosofie.

Buzatu a fost profesor la mai multe licee din judeţul Vaslui şi este din 2012 preşedintele Consiliului Judeţean. Anterior, în perioada 2004-2012, a ocupat funcţia de vicepre­şedinte în cadrul aceleiaşi instituţii publice.

La capitolul activitate politică, Dumitru Buzatu a fost deputat PDSR în perioada 1992-2000, după care timp de patru ani a fost deputat PSD.

Totodată, el a ocupat funcţia de preşedinte Organizaţiei municipale Vaslui şi vicepreşedinte  al Consiliului judeţean PDSR.

Andrei Puică (PSD), 36 de ani,  prefectul judeţului Vaslui

Andrei Puică este din martie 2014 prefect al judeţului Vaslui, anterior timp de doi ani ocupând funcţia de subprefect.

Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Iaşi, Andrei Puică a fost în perioada 2009 –2012 manager public în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

El şi-a început cariera în administraţie publică în 2001, ocupând timp de patru ani funcţia de consilier în cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, având ca responsabilităţi elaborarea şi implementarea de proiecte, integrare europeană sau relaţii internaţionale. A ocupat apoi ( 2007-2009) funcţia de manager public în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după care a devenit director coordonator adjunct în cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, poziţie ocupată timp de câteva luni.

Vasile Pavăl (PSD), 58 de ani, primarul municipiului Vaslui

De profesie inginer, Vasile Pavăl este din 2008 primarul municipiului Vaslui. El este absolvent al Facultăţii de Construcţii Industriale, Civile şi Agricole din cadrul Universităţii Gheorghe Asachi din Iaşi.

În perioada 1986-1991 a ocupat funcţia de şef serviciu arhitectură-sistematizare în cadrul Primăriei Municipiului Vaslui.

Ulterior, a activat la compania Goscom Vaslui, unde a ocupat funcţia de director, conducând activităţile de apă-canal, salubrizare sau energie termică. În 2004 a fost numit viceprimar al municipiului Vaslui, funcţie ocupată până în 2008, când a devenit primar.

Sursa: site-urile oficiale ale celor trei instituţii publice

AFACERI DE LA ZERO