Special

Educaţie, stil de viaţă şi wellness. Cum îşi aleg universităţile locale viitorii studenţi. La Academia de Studii Economice, candidaţii intră printr-un concurs bazat pe un eseu motivaţional, un test de competenţă lingvistică şi media generală de admitere

Educaţie, stil de viaţă şi wellness. Cum îşi aleg...

Autor: Ramona Cornea

24.04.2023, 09:30 210

Anul trecut, ultima medie la facultăţile din cadrul ASE a fost de 6,65 la buget şi de 6,34 la taxă ♦ Cea mai mare medie de intrare a fost de 9,62, la Facultatea de administrare a afacerilor, programul în limba engleză ♦ În total, Academia de Studii Economice pune la bătaie 6.306 locuri la învăţământul cu frecvenţă şi 905 locuri la cel fără frecvenţă în cadrul facultăţilor sale pentru anul universitar 2023 – 2024.

Academia de Studii Economice îşi alege viitorii studenţi printr-un concurs bazat pe un eseu motivaţional, un test de competenţă lingvistică şi media generală de admitere.

ASE Bucureşti şcolarizează circa 23.000 de studenţi în cele 13 facultăţi ale sale şi scoate la concurs pentru anul universitar viitor mai mult de 7.000 de locuri la licenţă (buget şi taxă), dintre care 6.306 locuri la învăţământul cu frecvenţă şi 905 locuri la cel fără frecvenţă. Înscrierile se fac online, pe platforma admitere.ase.ro, şi au loc de obicei în luna iulie.

Astfel, admiterea la studiile universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, se desfăşoară pe platforma admitere.ase.ro, prin concurs bazat pe: eseu motivaţional redactat în limba română sau o limbă străină, un test de competenţă lingvistică susţinut online pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină şi pe media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat cu 70% şi media anilor de studii cu 30%.

Anul trecut, ultima medie la facultăţile din cadrul ASE a fost de 6,65 la buget şi de 6,34 la taxă. Cea mai mare medie de intrare a fost de 9,62, la Facultatea de administrare a afacerilor, programul în limba engleză.

Ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional şi, după caz, la proba de competenţă lingvistică se face în funcţie de media generală de admitere şi în ordinea opţiunilor pe care candidaţii le-au ales pe platforma admitere.ase.ro.

ASE organizează cursuri pentru 25 de programe de licenţă, aproximativ 75 de programe de masterat, studii doctorale în 11 domenii şi peste 145 de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, conform datelor de pe site-ul instituţiei de învăţământ.

Facultăţile Academiei de Studii Economice din Bucureşti care îi aşteaptă pe candidaţi sunt: Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine; Administraţie şi Management Public; Business şi Turism; Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică; Contabilitate şi Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară şi a Mediului; Economie Teoretică şi Aplicată; Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori; Management; Marketing; Relaţii Economice Internaţionale.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO