Special

Top 30 cele mai bune universităţi din România: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Politehnica din Bucureşti, pe primele trei poziţii

Educaţie, stil de viaţă şi wellness

Top 30  cele mai bune universităţi din România:...

Autor: Ramona Cornea

19.05.2024, 20:05 6356

♦ Sistemul de învăţământ superior cuprinde 89 de universităţi publice şi private, însă doar 30 dintre ele sunt incluse în metarankingul pentru anul 2023 ♦ Metarankingul este un mecanism de evaluare şi ierarhizare a universităţilor din România bazat pe analiza unor clasamente universitare internaţionale recunoscute la nivel global ♦ „Alocarea judicioasă a resurselor, gestionarea eficientă şi adaptarea legislaţiei în domeniile cercetării, educaţiei şi disciplinelor conexe reprezintă factori esenţiali pentru diminuarea decalajelor faţă de standardele globale.“

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Univer­sita­tea din Bu­cureşti şi Universitatea Politeh­nica din Bucureşti ocupă pri­mele poziţii în clasamentul celor mai bune universităţi din România, conform unui raport publicat de Ministerul Educaţiei.

Topul primelor cinci universităţi din Ro­mânia, în anul 2023, este re­pre­zentat de: Universitatea Babeş-Bol­yai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Poli­teh­nica din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca”, scrie în raportul privind metarankingul universităţilor locale în anul 2023.

Locurile următoare sunt ocupate de Univer­sitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timi­şoara, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Universitatea din Oradea şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Faţă de exerciţiul anterior de metaranking, nu au existat intrări noi în clasament; în schimb, Academia Tehnică Militară Ferdinand I, care a fost prezentă în exerciţiul anterior, nu se mai regăseşte în clasamentele internaţionale şi, implicit, în metaranking.

Metarankingul este un instrument folosit pentru alocarea anuală de fonduri pentru cercetarea în universităţi.

Faţă de anul trecut, schimbări au fost doar după primele trei clasate, respectiv pe poziţia a patra, unde Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila a depăşit Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca.

De asemenea, Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) a trecut pe poziţia a noua în top 30 universităţi din România din anul 2023, faţă de locul 10 înregistrat pentru anul 2022, întrecând Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi.

Topul primelor zece universităţi din România în anul 2023 este similar cu cel din 2022, fiind ocupat de universităţi comprehensive, tehnice şi de medicină.

Universităţile din România au fost prezente doar în şase din cele opt clasamente utilizate în ediţia an­terioară a metarankingului, ceea ce subliniază necesitatea mo­nitorizării atente a indica­torilor utilizaţi în clasamentele ARWU şi NTU, ca şi a cauzelor care au condus la declasarea uni­ver­sităţilor din România din aceste rankinguri”, scrie în raportul Ministerului Educaţiei.

Metarankingul naţional este un mecanism de evaluare şi ierarhizare a universităţilor din România, bazat pe analiza unor clasamente universitare internaţionale recunoscute la nivel global de către International Ranking Expert Group, Inventory of International Rankings (IREG).

Metarankingul reprezintă un instrument de analiză precis şi imparţial, promovând alocarea echitabilă a finanţării cercetării universitare pe baza performanţei dovedite şi identificarea nevoilor pentru atingerea şi susţinerea excelenţei în educaţie şi cercetare.

Conform informaţiilor publice furnizate de către Ministerului Educaţiei Naţionale, în sistemul universitar din România există 89 de instituţii de învăţământ superior, publice şi private: 52 de instituţii de învăţământ superior de stat acreditate (45 civile şi 7 militare); 37 instituţii de învăţământ superior private (34 acreditate şi 3 autorizate provizoriu).

Alocarea judicioasă a resurselor, gestionarea eficientă şi adaptarea legislaţiei în domeniile cercetării, educaţiei şi a disciplinelor conexe reprezintă factori esenţiali pentru diminuarea decalajelor faţă de standardele globale, pentru susţinerea excelenţei ştiinţifice şi pentru dezvoltarea ecosistemelor de cercetare.”

Formula de calcul utilizată pentru obţinerea punctajelor a fost cea utilizată în ediţia anterioară, permiţându-se o diferenţiere clară a poziţiei fiecărei instituţii de învăţământ superior din România în cadrul clasamentelor internaţionale, conform raportului citat.

 

Universitatea Babeş-Bolyai

 

Universitatea din Bucureşti

Universitatea Politehnica din Bucureşti

 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24