• Leu / EUR4.7785
  • Leu / GBP5.6554
  • Leu / USD4.3069
Special

Universul de produse construite de Ziarul Financiar pentru comunitatea de business: oglinda economiei în ediţii print şi online, în anuare, conferinţe şi dezbateri live

Autor: Dana Ciriperu

15.09.2014, 00:07 325

Ziarul Financiar şi-a conso­li­dat poziţia de lider pe seg­men­tul presei econo­mi­ce şi a reuşit să devină mai mult decât un coti­dian de busi­ness, ZF este astăzi o platformă a comu­nităţii de afaceri, un loc în care antre­prenorii, executivii români şi străini se întâlnesc.

În cei 16 ani de activitate, ZF a cres­cut împreună cu clasa de busi­ness şi a devenit o voce a aces­teia, o voce a unei generaţii care trans­formă şi dezvoltă România.

Prin deciziile lor, cei despre care scriem în fiecare zi duc Ro­mâ­nia mai departe într-un me­diu în care de multe ori clasa poli­tică pare că luptă împotriva dez­voltării economice a ţării.

În mâinile lor, în mâinile celor despre care Ziarul Finan­ciar scrie în fiecare zi, stă şansa României de a creşte, de a conta pe harta economică a lumii.

Lansat în noiembrie 1998, Zia­rul Financiar apărea în ediţie print cu 50 de ştiri de business. Acum, Ziarul Financiar scrie zilnic 250-300 de ştiri de business care sunt distribuite către cititorii săi prin mai multe canale: print, zf.ro, ZFCorporate.ro, ZFEnglish.com, live.zf.ro (emisiunea TV online de business), versiune de mobil, aplicaţii de tabletă şi de mobil pentru Android şi iOS, newslettere, Facebook, Twitter.

Anual, ZF oferă cititorilor săi radio­grafii fidele ale celor mai importante sectoare din industrie, precum şi clasa­mente sau cataloage cu oamenii care stau în spatele celor mai importante companii din România.

În cele 40-50 de evenimente orga­nizate anual, ZF reuneşte peste 5.000 de oameni de business şi reprezentanţi ai au­to­rităţilor pentru a dezbate evenimen­tele de actualitate din economie. Energie, far­ma, bancar, digital, mobile sunt dome­niile pentru care ZF dedică anual eveni­mente de amploare în ca­drul cărora cei mai importanţi jucă­tori prezintă situaţii, dezbat probleme şi trasează tendinţe.

Lider de informaţii de afaceri, ZF este astăzi o sursă esenţială de ştiri, comentarii, date, analize şi instrumente pentru comunitatea de afaceri din România. Fiecare ediţie a ZF este citită de 80.000 de cititori.

În noiembrie 1998, ZF ieşea pe piaţă pe hârtie roz şi prezenta o declaraţie de  intenţie valabilă şi după 16 ani: “Un ziar care va promova cu tărie libera iniţiativă, comerţul liber şi economia de piaţă. Şi o vom face cu vigoarea unui răget de leu”. Ediţia print a ZF a fost extinsă cu sute de suplimente tematice dedicate IMM-urilor, antreprenorilor, unor sectoare de anvergură (energie, transport, agricultură, mediu, retail, farma), adaptate schimbărilor (insolvenţe, falimente) sau suplimente ale celor mai importanţi partneri comerciali.

Transformarea Ziarului Financiar din cel mai citit cotidian de business într-o platformă a comunităţii de afaceri se vede cel mai bine “în arhiva” de anuare editate de ZF, multe dintre produsele de top care completează ediţia print a ziarului aflându-se aproape de a zecea ediţie. Două pariuri ale echipei ZF, lansate pe piaţă în 2006, vor ajunge în 2015 la ediţia a zecea, iar scoaterea lor din “arhiva” de business a managerilor şi antreprenorilor va arăta cum şi cât de mult s-a schimbat businessul în ultimii zece ani.

 

Două suplimente lunare, ediţii pentru cititori dedicaţi

Business Construct completează conţinutul Ziarului Financiar prin analizele documentate şi informaţiile complete din sectorul construcţii-imobiliar. Business Construct se adresează atât persoanelor interesate de situaţia şi evoluţia pieţei de construcţii şi amenajări, dar mai ales top managerilor, oamenilor de decizie din companiile care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

După Afaceri Premium este o publicaţie lunară de lux care completează Ziarul Financiar din punctul de vedere al conţinutului prin trendurile de business lifestyle pe care le prezintă în paginile sale. DA Premium combină cele mai importante teme din lifestyle cu o doză semnificativă de business life.

 

ZF: Cea mai valoroasă arhivă de business a României

Transformarea Ziarului Financiar din cel mai citit cotidian de business într-o platformă a comunităţii de afaceri se vede cel mai bine „în arhiva“ de anuare editate de ZF, multe dintre produsele de top care com­ple­tea­ză ediţia print a zia­rului aflân­du-se aproa­pe de a zecea ediţie.

Proiectul celor mai valoroase 100 de companii din Româ­nia, aflat în acest an la a noua ediţie (no­iem­brie 2014) a pornit în 2006 din dorinţa de a avea un reper de preţ al busi­nessului local, în­tr-un context în care piaţa intrase pe ra­darul investitorilor stră­ini, iar tran­zac­ţi­ile semnate la acea da­tă aduceau în prim-plan valori des­prinse parcă din­tr-o altă lume pentru fir­mele ro­mâneşti.

În 2006, spre exem­plu, grupul in­dian Ranbaxy plătea 324 mil. dolari pen­tru a cumpăra fabri­ca de medi­ca­mente Terapia din Cluj într-o tranzacţie re­cord care a multiplicat de zece ori banii inves­tiţi de fondul de in­ves­tiţii Advent în Tera­pia. În aceeaşi industrie, nouă ani mai târziu, la jumă­tatea lui 2014, gigantul britanic GlaxoSmithKline anunţa că va pune lacăt pe fabrica de medicamente Euro­pharm Braşov, al doilea mare business local din producţia farma, după Terapia. Despre toate aceste mutări aţi aflat din paginile ZF, iar „culisele“ acestor decizii sunt dezbătute pe larg în anuarele ZF.

Despre tran­zac­ţii, despre cei care miş­că banii în Româ­nia, despre cei care pariază pe piaţa locală în timp ce alţi competitori fug de ea, despre vulturii crizei – cei care au preluat active la dis­counturi semnifi­cative, citiţi de şapte ani în Anuarul Top Tranzacţii – ca­ta­logul care des­chi­de la început de pri­mă­vară seria de „abece­dare“ pe care ZF le oferă cititorilor săi.

Primul anuar ZF care va împlini zece ani este catalogul „Cei mai mari ju­că­tori din economie“, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte editoriale, care pre­zintă începând din 2006 evo­luţia celor mai importante 80 de pieţe din bu­si­nessul românesc, cu lideri, nou-intraţi, răs­tur­nări de ierarhii, acţio­nari şi ten­din­ţe.

În Româ­nia, 1.200 de firme ge­ne­rea­ză pes­te jumătate din cifra de afaceri de 250 de miliarde de euro rapor­tată anual de toate com­paniile locale. Peste 70% dintre aces­te com­pa­nii sunt „actori“ ai anua­rului Cei mai mari jucători din eco­nomie, care va ajun­ge în vara anului 2015 la a zecea ediţie.

 

Cum arată calendarul celor mai importante Anuare ale ZF în următoarele 12 luni?

Octombrie 2014

Anuarul ZF Who’s Who in Business – Cei mai importanţi 1.000 de oameni din business, aflat la cea de-a şaptea ediţie, prezintă portretele şi biografiile a 1.000 de executivi de top şi antreprenori, punctează schimbările surprinzătoare de la vârful companiilor din ultimul an şi aduce în prim-plan şi o nouă generaţie de manageri. Mulţi dintre cei ajunşi în funcţiile de vârf din companii sunt tineri de până în 40 de ani, oameni care au învăţat ce înseamnă să conduci un business în plină criză, iar rezultatele muncii lor se văd mai ales în evoluţia pe care o au în clasamentul celor mai mari jucători de pe piaţa pe care activează.

Noiembrie 2014

În noiembrie 2014 va fi publicată a noua ediţie a Anuarului „Top 100 cele mai valoroase companii din România“, instrumentul prin care Ziarul Financiar măsoară, an de an, evoluţia valorii de piaţă a „perlelor“ din economia locală. Clasamentul din acest an va porni de la două premiere absolute înregistrate în 2013: Automobile Dacia (Renault) a devenit pentru prima dată cea mai mare companie din România după cifra de afaceri, detronând OMV Petrom SA. Pe de altă parte, compania controlată de grupul austriac OMV a raportat un profit record de peste un miliard de euro, cel mai mare înregistrat vreodată de o firmă locală.

Februarie 2015

Un proiect mai nou în portofoliul ZF,  anuarul Energie, care a avut trei ediţii până în prezent, prezintă valoarea proiectelor noi de producere a energiei puse în funcţiune în ultimul an şi tot ce ţine de domeniile petrolului, gazelor naturale şi energiei. Ce se întâmplă cu bursa de energie, unde este raiul eolienelor, care sunt judeţele care au atras cei mai mulţi bani din eoliene sau solare şi cum a devenit Marea Neagră cea mai mare miză din sectorul energetic, puteţi afla din acest catalog.

Martie 2015

Unul dintre anuarele cu tradiţie în portofoliul ZF, anuarul Top Tranzacţii reprezintă o radiografie a investiţiilor şi tranzacţiilor din economia autohtonă în ultimul an.

Anuarul este singurul instrument aflat la îndemâna mediului de afaceri, care analizează şi realizează un top al tranzacţiilor conform datelor financiare din piaţă. El arată practic cum se mişcă banii în România, în ce domenii există apetit pentru achiziţii, dar şi industriile de care se feresc investitorii.

Suplimentul Top MBA, care va ajunge în primăvara anului viitor la a noua ediţie, este singurul clasament al programelor de educaţie managerială oferit pe piaţa din România, care centralizează opiniile absolvenţilor din ultima serie a fiecărei şcoli de afaceri şi ierarhizează şcolile în funcţie de gradul de satisfacţie al absolvenţilor faţă de programul pe care l-au terminat. Aproape 5.000 de manageri au terminat cursurile unui MBA local până în prezent, iar piaţa creşte cu încă 200- 300 de manageri în fiecare an.

Aprilie 2015

Anuarul Logistică şi transporturi a fost lansat de ZF anul acesta pentru a completa portofoliul editorial cu o analiză dedicată unei pieţe de aproape 9 mld. euro. Transportul de mărfuri adună anual 6,5 miliarde de euro, iar cel de persoane în jur de 2 mld. euro, iar piaţa aceasta a venit după patru ani de creşteri. Transporturile au fost susţinute inclusiv de către companiile de logistică ce şi-au consolidat businessul şi au realizat investiţii în noi depozite şi centre logistice. Pe măsură ce costul transporturilor va creşte, tot mai multe companii vor decide în favoarea producţiei regionale, iar costurile reduse din România vor atrage noi investitori. Pentru a vedea cum a schimbat această efervescenţă piaţa românească de transport şi logistică, ZF a venit cu un nou produs pe piaţă, care va ajunge la numărul doi în primăvara anului viitor.

 Iunie 2015

Publicat pentru prima dată în 2006, anuarul Cei mai mari jucători din economie inventat de Ziarul Financiar surprinde cel mai bine în ce situaţie se află economia românească, mai ales că a „prins“ situaţia marilor companii atât în perioade de creştere economică, cât şi în anii de criză. Acest anuar cuprinde date despre primele 10 companii din aproape 80 de sectoare de activitate grupate pe 7 domenii profesionale: energie, construcţii şi real estate, industrie, bunuri de larg consum, IT&C, transporturi şi comerţ, servicii.

Anuarul PiaŢa auto va ajunge anul viitor la ediţia a patra. Lansat ca un produs destinat producătorilor şi distribuitorilor de maşini, de componente sau de sistme auto sau celor pasionaţi de domeniul auto, anuarul înfăţişează o imagine detaliată a industriei locale. Care sunt tendinţele şi potenţialul de creştere al industriei auto, dar şi care sunt avantajele şi dezavantajele unor investiţii în acest sector în România sunt doar câteva dintre întrebările ale căror răspunsuri se regăsesc în acest anuar.

 
 

Agenda de business a finalului de an

O toamnă plină de evenimente de business. Ce date trebuie rezervate?

 

În 2006, Ziarul Financiar deschidea piaţa conferinţelor de business de mare amploare cu o conferinţă pe teme de HR care a ajuns anul acesta la ediţia cu numărul nouă.

Acum Ziarul Financiar organizează 40-50 de evenimente anual, cu o medie de 150 de participanţi pe conferinţă. La galele ZF vin între 600 şi 800 de oameni din business astfel că „portofoliul“ anual de conferinţe de business trece de 5.000 de participanţi.

Septembrie 2014

ZF Pharma Summit – evenimentul toamnei în industria de sănătate: producţia de medicamente, principalele schimbări legislative, modele de business în distribuţia şi retailul farma, investiţiile în noi clinici şi spitale şi gadgeturile medicale vor fi principalele teme pe care participanţii le vor aborda anul acesta la ZF Pharma Summit, eveniment care a ajuns la a treia ediţie. Pe parcursul a două zile, 29 şi 30 septembrie, Ziarul Financiar va aduce la aceeaşi masă autorităţile, medicii, reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale, ai farmaciilor, pentru discuţii despre cele mai fierbinţi subiecte ale momentului.

Pe parcursul a două zile, ZF Pharma Summit ’14 îi va aduce laolaltă pe cei mai mari jucători din sectorul de medicamente şi de servicii medicale private. Pe 29 şi 30 septembrie, autorităţile se vor întâlni cu medici, farmacişti, reprezentanţi ai spitalelor şi ai companiilor farmaceutice în cadrul unor discuţii despre cele mai fierbinţi subiecte ale momentului. Prima zi este dedicată discuţiilor despre piaţa de medicamente, iar cea de-a doua serviciilor medicale private.

Într-un an în care prognoza privind evoluţia pieţei farma este de scădere, fabricile locale îşi căută drumul spre creştere în alte ţări. Majoritatea sunt deţinute de multinaţionale, iar pieţele externe sunt deja bătătorite de compania-mamă. Doar Antibiotice Iaşi a rămas ultima redută a statului român, care încearcă să-şi ducă brandul pe marile pieţe internaţionale.

Cei mai mari 20 de producători locali de medicamente au realizat anul trecut o cifră de afaceri de 560 mil. euro, profituri de 70 mil. euro şi au avut aproape 6.600 de angajaţi, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finanţe. Cu un rulaj de doar jumătate de miliard de euro, cele 20 de companii realizează cât jumătate din liderul din Ungaria Gedeon Richter, care s-a extins în regiune, având fabrică inclusiv în România.

Fabricile româneşti vor fi mai puţine cu una anul acesta după ce GlaxoSmithKline (GSK) a anunţat că va închide unitatea pe care o deţine la Braşov, în condiţiile în care are supracapacitate de producţie la nivelul întregului grup. Plecarea GSK din producţie şterge aproximativ 20% din această industrie, iar alte investiţii se lasă aşteptate.

Cine se încumetă să mai investească în producţia de medicamente? Care sunt grupurile pentru care piaţa românească mai prezintă interes? Ce produse vor intra în fabricaţie anul acesta? Cine mai investeşte în cercetarea de noi medicamente? Care sunt planurile pe termen lung ale producătorilor?

Răspunsul la aceste întrebări, dar şi alte teme de discuţie vor fi pe agenda ZF Pharma Summit ’14, eveniment pe care Ziarul Financiar îl organizează în această toamnă şi care a ajuns la a treia ediţie.

Gala DA Premium recunoaşte şi premiază realizările antreprenorilor şi brandurilor din industria luxului. Pemiile sunt împărţite în zece categorii, iar pentru prima dată în acest an Gala va celebra inovaţia în lux. Consumatorii de lux sunt cei care cheltuie sume fabuloase pe maşini, iahturi, avioane private, bijuterii sau îmbrăcăminte. Pentru ca aceste companii să rămână lideri de piaţă şi să-şi păstreze avantajul competitiv este necesar să-şi reevalueze în mod constant oferta şi să fie întotdeauna inovativi.

Octombrie 2014

ZF Digital Summit’14. Consacrat încă de la prima ediţie ca unul dintre cele mai importante evenimente dedicate businessurilor online, „ZF Digital Summit’13” reuneşte jucători de top din domeniul telecomunicaţiilor, finanţatori şi antreprenori din mediul online care vor împărtăşi din experienţa lor de business, dar şi strategii şi modele  menite să asigure creşterea în condiţiile actuale din economia românească.

Noiembrie 2014

Gala ZF 2014 va fi din nou cel mai important eveniment de business al anului, care adună ce are România mai valoros în economie şi care arată că businessul românesc a depăşit complexul crizei şi a învăţat să obţină din nou performanţă în ciuda tuturor obstacolelor. Şi în acest an, în cadrul Galei, ZF va premia cele mai valoroase companii, cele mai mari investiţii din piaţă, cele mai spectaculoase evoluţii. Îi vom aplauda împreună pe oamenii de business care şi-au lăsat amprenta, brandul şi inteligenţa asupra anului care se încheie.

 

Summit-urile ZF au ajuns la a treia ediţie. Două zile de dezbateri cu cei mai importanţi oameni din energie, telecom, bănci, transporturi, farma şi digital

De la evenimente şi conferinţe derulate într-o singură zi, ZF a început în 2011 să organizeze summit-uri dedicate celor mai importante industrii şi sectoare economice din România.

Evenimentul ZF Bankers (foto sus) din iunie 2014 a atras câteva sute de participanţi interesaţi de modul în care s-a derulat procesul de curăţare a portofoliilor bancare.

Piaţa de aproape 9 miliarde de euro a transportului de marfă şi persoane a fost analizată în cadrul unui summit organizat în primăvară de Ziarul Financiar.

ZF Power Summit deschide în februarie seria de evenimente de amploare organizate de ZF.

Cele mai citite ştiri
Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7785
Diferență: 0,044
Ieri: 4.7764
Azi: 4.3069
Diferență: 0,0046
Ieri: 4.3067
Azi: 5.6554
Diferență: 0,0088
Ieri: 5.6549
Azi: 4.3582
Diferență: 0,0459
Ieri: 4.3562