Supliment logistica

Adrian Crizbăşianu, country manager, VGP România: Peste un an din acest moment vrem să atingem un minim de 200.000 de metri pătraţi închiriabili cu un grad de ocupare de peste 95%. Separat de activitatea de construcţii, continuă activităţile de achiziţie de terenuri, activităţi care reprezintă baza dezvoltării noastre viitoare.

Adrian Crizbăşianu, VGP România: Ne-am continuat activitatea în toate parcurile logistice dezvoltate şi nu am recurs la şomaj tehnic

30 apr 2020 Autor: Mădălina Dediu Panaete

VGP are în România două parcuri logistice active - VGP Park Timişoara şi VGP Park Sibiu - cu o suprafaţă totală de aproximativ 140.000 de metri pătraţi de depozite deja construiţi.

Adrian Crizbăşianu, managerul care conduce de la începutul lunii februarie ope­raţiunile locale ale dezvoltatorului de spaţii logistice, spune că VGP Group a de­cis să nu aplice la măsuri de ajutor din par­tea statului în niciuna din ţările unde gru­pul este prezent şi nici nu a recurs la şomaj tehnic pe fondul pandemiei de COVID-19.

Citeşte suplimentul Logistică & Transporturi în format e-paper

„VGP Group şi VGP România şi-au con­tinuat activitatea neîntrerupt pe tot par­cur­sul anului 2020 şi în toate parcurile, in­clusiv în cele din Spania şi Italia, unde situa­ţia legată de COVID-19 este cea mai gravă din punctul de vedere al restricţiilor. Am im­ple­mentat măsuri de igienă stricte în toate lo­ca­ţi­ile/ birourile VGP, unii angajaţi lu­crea­ză în re­gim de telemuncă, iar şe­dinţele şi întâl­nirile sunt acum virtuale, aşa cum au făcut de altfel majoritatea companiilor în sfe­ra ser­viciilor“, a declarat Adrian Crizbăşianu, country manager, VGP România.

Două dintre departamentele compa­ni­ei continuă să meargă la muncă în regim nor­mal şi anume mentenanţa parcurilor (Facility Management), echipa fiind fizic la dispoziţia chiriaşilor 24/7, dar şi departa­men­tul care se ocupă de zonele aflate în con­strucţie sau de modificări constructive cerute de chiriaşi şi autorităţi.

Pe de altă parte, managerul crede că sta­tul trebuie să ia măsuri legate de asigu­ra­rea de lichidităţi, având în vedere scăderea ma­joră de activitate care este mult dispro­por­ţionată faţă de evoluţia costurilor fixe (sa­larii / chirii / amortizări).

„Ulterior vor fi foarte importante mă­su­rile de stimulare a consumului şi activi­tă­ţii de producţie“, consideră managerul, care are o experienţă de peste 20 de ani în sec­torul logistic.

Grupul imobiliar VGP, cu sediul în Belgia, este specializat în achiziţia, con­struc­ţia, leasingul şi administrarea spaţiilor semiindustriale şi logistice.

VGP are în România două parcuri lo­gis­tice active - VGP Park Timişoara şi VGP Park Sibiu - cu o suprafaţă totală de apro­xi­mativ 140.000 mp de depozite deja con­struiţi şi un potenţial de dez­vol­ta­re securizat pentru încă 75.000 mp.

„VGP, la fel ca şi alţi dez­vol­tatori din piaţă, a primit multe so­li­citări de amânare la plată, exten­sie de termene, reduceri ale nive­lu­rilor chiriilor şi chiar propuneri de închidere de contracte. Fiecare dintre acestea este tratată în mod par­ticular, ţinând cont de natura soli­ci­tării, relaţia contractuală şi în li­mi­tele posibile. VGP Group este o com­pa­nie listată la bursă şi parteneră în socie­tăţi mixte cu investitori financiari institu­ţionali, deci acţionează sub o monitorizare şi audit constante“.

VGP este listată la Euronext Bruxelles şi la Prague Stock Exchange.

Pe de altă parte, VGP continuă planurile de dezvoltare în România. Astfel, compania are în prezent în construcţie în parcul din Timişoara o nouă hală de 30.000 mp închiriabili cu livrare în ultimul tri­mes­tru din acest an. Pentru primul semestru din 2021, VGP are în plan deschiderea de noi parcuri în Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Arad.

„De asemenea, urmărim dezvoltarea  par­curilor deja existente prin adăugarea de noi spaţii, cel mai probabil la Sibiu. Peste un an din acest moment vrem să atin­gem un minim de 200.000 mp în­chi­riabili cu un grad de ocupare de peste 95%. Separat de acti­vitatea de construcţii, con­tinuă acti­vităţile de achiziţie de tere­nuri, activităţi care reprezintă baza dez­voltării noastre viitoare“, a mai spus Adrian Crizbăşianu.

Începută ca o afacere de familie în 1998 în Cehia, VGP activează astăzi în alte 12 ţări din Europa. În 2016, VGP şi Allianz Real Estate au demarat primul lor joint venture - VGP European Logistics, care s-a concentrat pe achiziţii în Germania, Cehia, Slovacia şi Ungaria. În iulie 2019 VGP şi Allianz au anunţat că îşi extind parteneriatul printr-un nou joint venture - VGP European Logistics 2, care s-a concentrat pe dezvoltare în Olanda, Italia, Austria, Portugalia, România şi Spania. În total, portofoliul celor două companii de tip joint venture se ridică la peste 1,7 milioane de metri pătraţi închi­riabili, având o rată de ocupare de 99,8%, conform datelor din ultimul raport anual al VGP.

VGP Park Timişoara