• Leu / EUR4.9417
  • Leu / GBP5.7906
  • Leu / USD4.6288
Supliment logistica

Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin Trucks: Camioanele sunt vândute către pro­iec­te de infrastructură. Tocmai datorită pro­iec­te­lor demarate pe timp de pandemie, Ro­mânia are o oportunitate extraordinară.

Proiectele de infrastructură aduc şi cerere mai mare pentru camioane de construcţii

27 nov 2020 Autor: Bogdan Alecu

Vânzările de camioane de construcţii au intrat anul trecut pe plus, iar creşterea continuă şi în 2020, pe măsură ce marile companii care participă la lucrări de infrastructură mare şi-au extins flotele.

Proiectele de infrastructură au acce­le­rat puternic în 2020, fiind accelerate pro­iectele deja în lucru, precum drumul expres dintre Craiova şi Piteşti sau autostrăzile 3 sau 10 Sebeş-Turda şi au demarat în pre­mieră lucrările la autostrada 1 Sibiu-Pi­teşti, dar şi la A0, noul inel de centură a Capitalei în regim de autostradă.

„Camioanele sunt vândute către pro­iec­te de infrastructură. Tocmai datorită pro­iec­te­lor demarate pe timp de pandemie, Ro­mânia are o oportunitate extraordinară. Acum sunt foarte mulţi bani pentru in­fra­structură şi este un noroc pentru că România are o infrastructură care trebuie să evolueze mult pentru a deveni una euro­pea­nă, vorbim de autostrăzi, transport fero­viar, telematică, iar această pandemie şi toate finanţările puse la dispoziţie pentru dez­voltare vor repre­zenta beneficii pentru dez­voltarea României şi prevăd că anii 2020-2022 vor fi la fel de asemănători pen­tru infrastructură cum au fost anii de boom 2005-2007“, Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin Trucks, importatorul camioa­nelor Ford Trucks pe piaţa locală.

La nivelul primelor nouă luni ale aces­tui an, înmatriculările de camioane de peste 16 tone au scăzut cu 39% faţă de perioada simi­lară a anului trecut, în timp ce camioa­ne­le Ford Trucks au scăzut cu 3%. Pe de al­tă par­te, camioanele de construcţii ale Ford Trucks au urcat cu 50% în acelaşi interval la 30 de unităţi. „În segmentul de transport în 2017, vehi­cule comerciale, vehiculele de con­struc­ţii au fost sub 10% din total, anul trecut au reprezentat peste 15%, iar anul acesta vor fi peste 20%. Este foarte mult de construit, de dezvoltat şi sunt şi bani. Într-o ţară ma­tu­ră, procentul vehiculelor de construcţii este de 30%, într-o ţară în dezvoltare agresivă, cum este România în 2004-2007, procentul s-a apropiat de 40%, dar noi suntem mul­ţu­miţi cu 20-25%. Când pornesc pe bune pro­iecte de infrastructură mare, iar noi sun­tem în acest prag. Până acum fiecare gu­vern a avut constrângeri de nivel finan­ciar. Acum nu va mai fi ca­zul. Dacă pâ­nă acum fie nu au fost bani, fie banii au fost folosiţi altundeva, acum sunt bani pen­tru infrastructură“, a subliniat Stefano Albarosa.

El estimează în 2020 o piaţă de 5.200-5.500 de camioane în 2020 vândute în Ro­mânia, în scădere cu 10-15% faţă de 2019. „Nu trebuie să uităm că anul trecut a fost afectat de un trend descendent, cu vân­zări care au încetinit mult în a doua jumă­ta­te a anului. Practic, în 2020, în primele două trimestre suntem la nivel egal cu T3 şi T4 din 2019, dar nu cred că a doua parte a anu­lui va fi la fel de bună cum a fost prima parte din 2019.“

„Noi ne bazăm planurile pe o piaţă de 5.200 - 5.500 de camioane la care dorim să obţinem peste 10% cotă de piaţă. Obiecti­vul este mai am­bi­ţios, dar vrem să surprin­dem cu rezultate nu estimări“, a mai subliniat el.

Cefin Trucks, importatorul şi distri­bui­to­rul brandului Ford Trucks în România, a în­re­­gistrat afaceri cumulate din activităţile de vânzare şi service de 63 mil. euro în 2019, echi­valentul unei creşteri de 45% faţă de anul anterior, în contextul în care seg­men­tul ca­mioanelor de marfă a depăşit 68% co­tă de pia­ţă, iar cel pentru construcţii a deţinut 28,3%.

Vânzările Ford Trucks din 2019 aproa­pe s-au dublat faţă de cele din 2018 - 555 vs. 357, în ciuda unei pieţe în scădere.

În decembrie 2016, Cefin Trucks a fost nu­mit unicul importator şi distribuitor în Ro­mânia al Ford Trucks şi din mai 2017 a în­ce­put activitatea din acest nou rol, înre­gistrând vânzări de 157 de unităţi  după pri­mul an de acti­vitate, 1% pentru segmentul de trans­port, 17% pentru segmentul de con­strucţii şi 7% pentru segmentul de vehi­cu­le spe­cia­lizate, cu o cotă de 2,36%.

 

Parteneri: