Supliment logistica

Andrei Brînzea, Part­ner Land & Indus­trial Agency, Cushman & Wakefield Echinox: Estimăm ca până la sfârşitul acestui an să se livreze o suprafaţă între 250.000 şi 300.000 mp. Majoritatea noilor livrări sunt pre­închiriate, ceea ce duce la o lipsă de op­ţiuni în zone fierbinţi pentru potenţialii cli­enţi care au fost nevoiţi să îşi recon­figureze busi­nessul la începutul acestui an datorită creş­terii accelerate a e-commerce-ului.

Sub semnul pandemiei: logistica a devenit un serviciu de siguranţă naţională, iar dezvoltatorii pregătesc peste 600.000 mp de noi depozite

27 apr 2020

Pe fondul pandemiei şi creşterii rapide a consumului într-o perioadă în care populaţia şi-a făcut provizii, depozitele au permis aprovizionarea rapidă a reţelelor de magazine. În plus, pe măsură ce comerţul online a explodat, au apărut noi provocări.

Marile companii de logistică au implementat o serie de mă­suri pentru a-şi proteja angajaţii şi pentru a nu pu­ne în pericol activitatea din de­pozite – activitate care la rândul ei ar fi afec­tat atât unităţi de producţie, cât şi magazine.

Citeşte suplimentul Logistică & Transporturi în format e-paper

„Am implementat toate măsurile nece­sa­re pentru a proteja sănătatea angajaţilor noş­tri. Am implementat munca de acasă acolo unde a fost posibil, iar pentru de­po­zite am mărit frecvenţa operaţiunilor de cu­ră­ţenie şi dezinfectare, pe măsură ce ur­măm indicaţiile autorităţilor“, explică Albin Budinsky, CEO-ul DB Schenker România.

De asemenea, şi la P3, al treilea cel mai mare proprietar de spaţii logistice, s-au implementat noi măsuri de siguranţă

„În această perioadă, prioritatea princi­pa­lă a P3 este sănătatea şi siguranţa angaja­ţi­lor. În acest context, am implementat cu stric­teţe măsurile de distanţare socială şi tele­muncă şi am permis doar deplasările ne­ce­sare. Buna funcţionare a depozitelor exis­ten­te rămâne prioritară pentru echipa noas­tră şi, alături de compania care asigură men­te­nanţa tehnică, am dezvoltat şi imple­men­tat un plan dedicat exclusiv parcului P3 Bucharest A1. Astfel, ne-am asigurat că acti­vitatea în cadrul parcului va continua să se desfăşoare în parametri normali, urmă­rind, în acelaşi timp, respectarea mă­su­rilor de protecţie şi o expunere minimă a per­so­na­lului implicat“, a spus Sînziana Pardhan, country head al dezvoltatorului de spaţii logistice şi industriale P3 România.

În primul trimestru al acestui an gradul de neocupare pe piaţa industrială locală a ajuns la 6,9%, potrivit datelor companiei de consultanţă CBRE, valoarea fiind uşor sub cea din primul trimestru din 2019. De asemenea, şi în Bucureşti valoarea a scăzut până la 8,3% în T1 2020.

În total, pe fondul noilor livrări, în pri­mul trimestru din 2020 stocul de spaţii in­dustriale moderne a ajuns la 4,49 mil. mp datorită livrărilor de 97.000 mp din T1 la nivel naţional. Din acest volum, 80% re­pre­zintă stoc împărţit în două parcuri in­dustriale deja construite – WDP Park Ştefăneşti, pe A3, şi ELI Park I, construit de Element Industrial în apropiere de Chitila. Restul de 20% se regăsesc în partea cen­trală a ţării, lângă Braşov şi Sibiu.

La finalul primului trimestru din acest an aproximativ 611.000 mp de centre logistice şi industriale erau în construcţie şi urma a fi livraţi până la finalul celui de-al doilea trimestru din 2021. Din acest volum, 72% reprezintă spaţii deja închiriate, conform datelor CBRE.

Din suprafaţa de 541.000 mp ce va fi adău­gată stocului până la finalul acestui an, 68% reprezintă deja depozite preînchiriate, iar 56% sunt în proximitatea Bucureştiului. Restul de circa 240.000 mp reprezintă pro­iec­te din oraşe precum Deva, Oradea, Timişoara şi Constanţa.

Potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox, până la finalul anului vor mai fi li­vrate încă aproape 300.000 mp de noi spaţii industriale şi logistice, majoritatea fiind deja preînchiriate. „Estimăm ca până la sfârşitul acestui an să se livreze o suprafaţă între 250.000 şi 300.000 mp. Majoritatea noilor livrări sunt pre­închiriate, ceea ce duce la o lipsă de op­ţiuni în zone fierbinţi pentru potenţialii cli­enţi care au fost nevoiţi să îşi recon­figureze busi­nessul la începutul acestui an datorită creş­terii accelerate a e-com­merce-ului“, a spus Andrei Brînzea, Part­ner Land & Indus­trial Agency, Cushman & Wakefield Echinox.

El consideră că principala influenţă a pan­de­miei în zona de logistică a fost creş­te­rea masivă a comerţului online. Astfel au fost generate extinderi de spaţii sau închi­rie­rea de spaţii noi, dar totodată s-a demon­strat că infrastructura de curierat/livrări ar mai trebui dezvoltată.

În plus, următorul pas îl reprezintă de­pozitele de tip „in city logistics“ care să pre­ia din presiunea de marile depozite de lân­gă Bucureşti şi să permită livrări mai rapi­de. „Distanţarea socială a arătat popu­laţiei că se pot comanda foarte multe lucruri online şi că se poate câştiga timp preţios, timp care înainte era pierdut în trafic sau în aglo­me­raţiile din magazine. Cred că în urmă­toa­rea perioadă vom vedea o creştere a in-city logistics, creştere generată de piaţa on-line. Deşi nu sunt foarte multe opţiuni de in-city logistics în momentul de faţă, de­vine destul de evident că dezvoltatorii va tre­bui să aibă şi astfel de proiecte, în special în oraşele mari, unde traficul este o pro­blemă“, Andrei Brînzea.

În acest context, pe fondul scăderii con­su­mului din sectorul de retail nonali­men­tar, este posibil să vedem în piaţă subînchrieri de spaţii către alţi operatori, re-negocieri de chirie şi reconfigurări de spaţii. „Dar totul depinde de planul de relansare a econo­mi­ei, ridicarea restricţiilor de mişcare şi redes­chiderea unităţilor comerciale mari“, ex­plică Andrei Brânzea.

Laurenţiu Duică, Partner & Head of Industrial Agency la Colliers International, consideră că românii au câştigat mai multă încredere în shoppingul online odată cu declanşarea crizei coronavirusului, iar acest mod de a face cumpărături ar putea să devină o obişnuinţă pentru un segment important din populaţie în viitor.

„Prin urmare, infrastructura necesară ma­gazinelor online ar trebui să crească şi im­plicit şi depozitele de care este nevoie pentru a livra produsele comandate online ar trebui să aibă de câştigat“, spune Laurenţiu Duică.

El apreciază că producătorii ar putea să se îndrepte către soluţii locale sau de proximitate pentru materii prime, pentru a nu mai depinde de importurile efectuate din ţări îndepărtate, inclusiv din China.

Per ansamblu, efectele pe piaţa de logistică din China sunt aşteptate să fie reflectate în valoarea chiriilor. Astfel, circa 43% dintre cele 700 de companii participante la un sondaj efectuat de compania de consultanţă imobiliară Colliers International în rândul proprietarilor, chiriaşilor şi investitorilor pe piaţa imobiliară din China, se aşteaptă ca chiriile să scadă pe fondul încetinirii operaţiunilor logistice, a consumului scăzut în zona de produse nealimentare, a proceselor de producţie întârziate şi a posibilelor scutiri de plată acordate chiriaşilor pe anumite perioade.

Pe de altă parte, 40% dintre companii consideră că se va întâmpla opusul din cauza unei creşteri a cererii pentru produse specifice în zona de comerţ online, care va duce la avansul pieţei.

Drept urmare, 73% dintre companii cred că ratele de neocupare ale spaţiilor logistice vor scădea sau cel mult vor rămâne la fel ca înainte de izbucnirea epidemiei.