• Leu / EUR4.9005
  • Leu / GBP5.4945
  • Leu / USD4.4823
Supliment ZF Austria

Ana-Maria Cojocaru, CFO şi membru al boardului director, Porr Construct România: Piaţa construcţiilor din România are un potenţial foarte mare în continuare, independent de şocul provocat de această criză

26 oct 2020 Autor: Răzvan Botea

„Cererea se menţine momentan la un nivel bun, în special în zona investiţiilor publice.“

Piaţa construcţiilor din Româ­nia are în continuare poten­ţial, în ciuda şocului pe care l-a trans­mis în economie criza Covid-19. Dacă investiţiile în sec­torul public şi privat se vor menţine, sec­to­rul con­struc­ţiilor va avea un rol im­por­tant în reve­ni­rea şi creşterea economiei ro­mâ­neşti, este de părere Ana-Maria Cojocaru, CFO şi mem­bru al boardului director al Porr Con­struct România, unul dintre cei mai mari con­struc­tori care activează pe piaţa locală.

„Piaţa construcţiilor din România are un potenţial foarte mare în continuare, in­de­pendent de şocul provocat de această cri­ză. Suntem siguri că, dacă investiţiile se men­ţin pe lista priorităţilor strategice ale clienţilor noştri publici şi privaţi, atunci sec­to­rul construcţiilor va avea un rol im­por­tant în viitor în revenirea, respectiv creş­terea economică, aşa cum s-a întâm­plat în acest an.“

Ea spune că cererea se menţine în con­tinuare la un nivel bun, mai ales în zona in­ves­tiţiilor publice. Com­pa­nia lucrea­ză în cea mai mare parte în zona de inves­ti­ţii publice şi va putea menţine nivelul pla­nificat de investiţii, având în vedere mobilizarea autorităţilor spre investiţii publice.

„Cererea se menţine momentan la un nivel bun, în special în zona investiţiilor pu­bli­ce. Care sunt perspectivele pentru anul viitor? Perspectivele pentru anul următor în sectorul nostru de activitate sunt încura­ja­toare. Am observat în perioada crizei pan­demice o mobilizare foarte bună din par­tea autorităţilor şi a instituţiilor de stat în direcţia susţinerii proiectelor investi­ţio­na­le. Pornind de la această premisă suntem con­vinşi că vom putea să menţinem nivelul planificat al activităţii.“

Porr Construct are afaceri în România de circa 100 mi. euro anual. Compania are în prezent aproximativ 800 de angajaţi.

„Noi investim în special în utilaje de con­strucţii, în funcţie de necesarul pro­iec­te­lor pe care le desfăşurăm. Cele mai im­por­tan­te investiţii pentru noi sunt însă cele care nu apar în bi­lanţ la secţiunea de active, şi anume investiţia în oa­meni, în colegii noştri. Con­struc­ţiile sunt o aface­re cu şi despre oameni şi vom in­ves­ti an de an în această direcţie, în motivarea şi retenţia an­ga­jaţilor noştri, dez­voltarea lor personală şi profe­sio­nală“, mai spune Ana-Maria Cojocaru.

Criza generată de pandemie a ocolit într-o bună măsură sectorul construcţiilor din România. Construcţiile, alături de IT, au fost sectoarele economice care au mai atenuat din scăderea economică din prima jumătate din 2020.

Ana-Maria Cojocaru mai spune că, pentru companie, principala provocare în acest context a fost adaptarea la situaţie, prin protejarea angajaţilor, asigurarea mă­su­rilor de siguranţă şi a lichidităţii din companie.

„Pentru organizaţia noastră, principa­le­le provocări ale acestei perioade au fost şi ră­mân adaptarea rapidă la acest context fără precedent şi pentru care nu există „manual de utilizare“, protejarea colegilor noştri, asigurarea tuturor măsurilor de sigu­ran­ţă şi protecţie împotriva virusului şi asi­gu­rarea lichidităţii necesare activităţii noastre.“

Cu toate acestea, criza a venit şi cu opor­tunităţi, cum ar fi accelerarea ritmului de digitalizare şi îmbunătăţirea comunicării organizaţionale, în condiţiile în care o parte dintre angajaţi au lucrat de acasă.

„Oportunităţile pe care le-am iden­ti­fi­cat în această perioadă sunt accelerarea ritmului de digitalizare impus de situaţia actuală şi identificarea unor soluţii de businness şi de desfăşurare a activităţii pe care nu le-am fi avut în vedere în perioada de dinainte de pandemie. Îmbunătăţirea co­mu­nicării organizaţionale, asigurarea unui pro­ces de comunicare intern trans­parent, consistent şi permanent reprezintă o altă oportunitate pe care am exploatat-o în contextul desfăşurării activităţii în regim de telemuncă şi al distanţării sociale.“

 

Parteneri: