• Leu / EUR4.9417
  • Leu / GBP5.7906
  • Leu / USD4.6288
Supliment ZF Austria

Fulga Dinu - country manager operations, Immofinanz România: Pe viitor tendinţa va fi de revenire în clădirile de birouri. Chiriaşii vor căuta zone mai spaţioase

26 oct 2020 Autor: Răzvan Botea

Piaţa imobiliară rămâne stabilă. Există resurse financiare pentru investiţii şi dobânzile vor continua să rămână la un nivel scăzut şi în viitor.

Fenomenul care a afec­tat piaţa muncii şi a dat bătăi de cap dez­vol­ta­to­rilor de birouri este lucrul de acasă, care a de­venit o obişnuinţă în pe­rioada aceas­ta din cauza crizei me­dicale. Fulga Dinu, country manager pen­tru zona de operaţii a dezvoltatorului imobiliar Immofinanz, este de părere că pe viitor tendinţa este de revenire la birouri, în condiţiile în care studiile arată că după o anumită perioadă eficienţa şi comu­ni­ca­rea în companii scad în lipsa interacţiunii fizice.

„Pentru moment există cu siguranţă o schimbare a tendinţelor în ceea ce priveşte mersul la birou, generată de situaţia medi­cală. Însa există studii care relevă faptul că, după o perioadă, eficienţa şi comunicarea scad în lipsa interacţiunii sociale, iar pe viitor ten­din­ţa va fi de revenire în clădirile de birouri. Chiriaşii vor căuta zone mai spaţioase cu infra­struc­tură dezvoltată precum lounge-uri, săli de con­ferinţe, săli de fitness, parcări pentru bici­clete etc.“, a spus Fulga Dinu.

Ea spune că, în pofida crizei, piaţa imo­bi­liară rămâne stabilă şi că investiţiile din această zonă vor continua, în condiţiile în care există resurse financiare şi acces facil şi ieftin la finanţare.

„Criza generată de pandemia de COVID-19 şi efectele economice asociate aces­teia afec­tează şi piaţa imobiliară, însă aceas­ta rămâne re­lativ stabilă. Există încă multe resurse financiare în căutare de oportunităţi de investiţii, iar dobânzile vor continua să rămână la un nivel scăzut şi în viitor.  În ceea ce ne priveşte, suntem foarte bine poziţionaţi cu brandurile din portofoliul nostru.“

Immofinanz finalizează anul acesta două proiecte de investiţii reprezentate de renovarea a două clădiri de birouri, care vor aduce un spaţiu suplimentar de închiriere de 28.000 de metri pătraţi.

„Anul acesta vom finaliza două proiecte de investiţii menite să aducă un spaţiu su­pli­mentar de închiriere de 28.000 de metri pătraţi. Este vorba despre renovarea a două clă­diri de birouri situate în parcul IRIDE, procesul implicând lucrări de modernizare şi relansare a acestora sub conceptul myhive. Pe termen scurt, monitorizăm cu atenţie piaţa şi evoluţia crizei COVID-19. Pe termen mediu dorim să continuăm să ne dezvoltăm constant şi suntem deschişi pentru viitoare oportunităţi.“

Fulga Dinu mai spune că Immofinanz a reuşit să depăşească perioada grea din mar­tie-apri­lie prin adaptare rapidă la situaţie şi prin asigurarea lichidităţii în companie:

„Există două provocări extrem de im­por­tante într-o criză: lichidităţi suficiente şi re­laţii strânse cu clienţii. Avându-le pe ambele, noi am fost ca­pabili să acţionăm rapid şi flexibil şi să reacţionăm la schimbările din mediul nostru de business. Comunicarea activă cu toa­te păr­ţile a fost unul dintre cei mai impor­tanţi fac­tori de succes.  Oportunităţile se află în me­dii în care schimbarea e rapidă. Consider că pot avea succes  cei care se pot adapta rapid schimbării.“

Pentru asigurarea necesarului de lichi­ditate, compania a amânat investiţiile neesen­ţiale din acest an şi a recurs la tăierea costu­rilor: „Încă de la începutul crizei, am introdus o serie de măsuri pentru a reduce la minimum efectele negative asupra companiei noastre şi mai ales pentru a ne consolida lichidităţile. Aceste măsuri au inclus, printre altele, amâ­narea investiţiilor neesenţiale şi reducerea drastică a costurilor.“

 

Parteneri: