• Leu / EUR4.9022
  • Leu / GBP5.4884
  • Leu / USD4.5747
Supliment ZF Austria

Gerd Bommer, Ambasada Austriei în România: Investitorii austrieci continuă să investească în România, deoarece criza va trece şi România îşi va reveni mai repede decât alte state

26 oct 2020 Autor: Răzvan Botea

România reprezintă un climat bun pentru investiţii străine datorită dezvoltării pieţei interne, oportunităţilor de export şi costurilor mici de producţie.

Gerd Bommer, consilierul co­mer­cial al Advantage Austria, secţia comercială din cadrul Ambasadei Austriei la Bu­cureşti, a spus în cadrul unui interviu acordat ZF că, în opinia sa, eco­nomia României îşi va reveni şi va ajun­ge la finalul lui 2021 la nivelul la care era în 2019. El spune că investitorii aus­tri­eci sunt încre­ză­tori şi continuă să in­ves­tească în România.

„Sunt convins că dezvoltarea econo­mi­că dinamică a României va continua. De fapt, am încredere că România va reveni la ni­velurile de dinaintea crizei până la sfâr­şi­tul anului 2021, ceea ce înseamnă că ten­dinţa des­cendentă nu este la fel de puter­ni­că ca în restul Europei, iar efectul de bază în 2021, plus recuperarea puternică şi in­ves­ti­ţiile în infrastructură vor conduce la o creş­tere foarte robustă, compensând rece­siu­nea din 2020. Investitorii austrieci conti­nuă să investească, deoarece criza va trece, iar re­laţiile noastre vor fi mai puternice la sfârşitul deceniului decât oricând“, a spus Gerd Bommer.

El a mai spus în cadrul interviului că România are mai multe avantaje în atra­gerea investitorilor austrieci prin dezvol­ta­rea cererii interne, prin oportunităţile de export şi prin costurile mici de producţie. Gerd Bommer este de părere că investiţiile în infrastructură anunţate de guvern repre­zin­tă, de asemenea, un avantaj.

„România a fost şi este un loc bun de investiţii pentru Austria, nu doar pe fondul costurilor bune de producţie, ci pentru că este o piaţă internă în creştere puternică şi oferă, de asemenea, o mulţime de oportu­ni­tăţi de export pentru producătorii austri­eci de aici. Mai mult, cu noul guvern există un puternic impuls către investiţii în infra­struc­tură şi acest lucru înseamnă dezvol­tare, care va dura mai mult de un deceniu.“

Consilierul comercial al Ambasadei Aus­triei mai spune că schimburile co­mer­ciale dintre Austria şi România au crescut de 35 de ori în ultimii 30 de ani şi au ajuns la peste 4 mld. euro. Investitorii austrieci re­prezintă al doilea cel mai mare investitor stră­in din România, iar piaţa locală se află în primele 15 ţări pentru bunurile produse în Austria. „Austria şi România au relaţii co­mer­cia­le care au trecut testul timpului. Biroul nostru Advantage Austria din Bucureşti a fost deschis acum 70 de ani ca al 5-lea birou la nivel mondial după Paris, Londra, Roma şi Frankfurt. Acest lucru subliniază im­por­tanţa României pentru Austria, dar abia din 1989 relaţiile noastre bila­terale au în­ce­put să înflorească. Comer­ţul nostru bila­te­ral a crescut de 35 de ori, ajun­gând la peste 4 miliarde euro. (...) Sun­tem al doilea cel mai mare investitor străin din România şi va rămâne aşa mult timp.“

Advantage Austria este secţia co­mer­cia­lă a Ambasadei Austriei în România şi repre­zentanţa oficială a economiei aus­tri­ece în alte ţări.

„Sprijinim companiile austriece în pro­cesul de internaţionalizare. Facem acest lu­cru prin intermediul celor trei piloni - know-how, parteneri şi platforme. În fie­care dintre aceştia oferim clienţilor noştri aus­trieci anumite servicii, care variază de la con­sultarea de bază la export la consiliere fis­cală şi juridică, la cunoştinţe de piaţă, con­sultare în vederea investiţiilor până la sus­ţinere pe piaţă“, a explicat Gerd Bommer.

 

Parteneri: