• Leu / EUR4.9477
  • Leu / GBP5.8325
  • Leu / USD4.6725
Supliment ZF Birouri

Subsidiara locală a Reynaers Aluminium a devenit distribuitor în România şi pentru Forster Profilsysteme, dezvoltator şi producător elveţian de profiluri din oţel şi oţel inoxidabil, care se regăseşte şi pe clădirea Mediapro Barcelona.

Daniel Popa, Reynaers România: Piaţa construcţiilor îşi va păstra ritmul de creştere

15 sep 2020 Autor: Bogdan Alecu

Ritmul de creştere al construcţiilor se va menţine constant, în ciuda pandemiei, pe măsură ce în piaţă va exista în continuare cerere pentru noi proiecte de birouri, estimează cei de la Reynaers Aluminium România.

Anul 2019 a adus pentru Reynaers Alu­mi­nium România o nouă creştere, cu vân­zări cu13 % mai mari faţă de anul anterior.

Daniel Popa, Country Manager al Reynaers Aluminium România, este de pă­rere că pandemia nu a afectat semnificativ sec­torul construcţiilor, chiar dacă impor­turile s-au derulat cu uşoare întârzieri, pe şantierele din ţară activitatea a continuat, finalizându-se contractele semnate înainte de pandemie.

„Per total, prima jumătate a acestui an s-a derulat în parametrii obişnuiţi ţinând cont de contextul actual şi ne aşteptăm ca până la finele anului să ne îndeplinim obiec­tivele prognozate pentru anul acesta“, a spus Daniel Popa.

Pe de altă parte, el a subliniat că tocmai din cauza pandemiei impactul acesteia asu­pra businessului este impredictibil, iar ceea ce va urma la nivel economic şi impli­cit în do­meniul în care activează depinde foarte mult de cât va dura această situaţie, de mă­surile care se vor lua, restricţii şi aşa mai departe.

„Pentru businessul nostru, ultimele luni au fost o provocare în primul rând din puncul de vedere al oamenilor pentru care am încercat să păstrăm un echilibru, com­binând lucrul de acasă cu cel de la birou, oferind toate măsurile de protecţie cores­pun­zătoare, astfel încât să păstrăm toate locaţiile deschise. Ne-am adaptat totodată şi din punct de vedere strategic şi de­ci­zional în sensul în care ne-am văzut obli­gaţi să ne adaptăm constant noilor con­diţii, să luăm decizii proactive pentru a pre­întâmpina eventuale blocaje şi nu în ulti­mul rând pentru a putea oferi par­te­ne­rilor noştri servicii la cel mai înalt ni­vel de calitate. Din punctul de vedere al rezul­ta­te­lor financiare, în lunile de debut al pan­de­mi­ei am resimţit o scădere semni­fi­cativă, pe care în perioada imediat urmă­toa­re am re­uşit să o suplinim şi estimăm că sfâr­şitul de an va veni cu rezultatele buge­tate“, a spus Daniel Popa.

În ceea ce priveşte evoluţia pieţei con­struc­ţiilor, el se aşteaptă ca ritmul ascen­dent să fie menţinut.

„Dacă în ultimii ani ne-am bazat pe o evo­luţie constantă a pieţei cuprinsă între 5 şi 10 %, pentru perioada următoare suntem în­crezători că se va menţine acelaşi ritm, chiar dacă contextul global cauzat de pan­de­mie este însă incert“, a explicat Daniel Popa.

Printre proiectele „echipate cu tâm­plărie de aluminiu de către Reynaers se nu­mără One Floreasca City, The Light One, Ţiriac Tower, Record Park, Oregon Park, Aviaţiei Park, Campus 6 şi Sema Parc.

„Au fost proiecte complexe, pline de provocări, în care implicarea nu s-a rezumat numai la furnizarea sistemelor, ci şi la dez­vol­tarea de soluţii personalizate, con­sultanţă şi testare în propriul centru privat din Belgia. În ceea ce priveşte categoriile de produse, cele mai multe solicitări din piaţă în 2019 au fost pentru sisteme pentru ferestre şi uşi (50 %), pereţi cortină (30 %) şi uşi glisante şi pliante, alături de produse com­plementare (20 %). Ponderea pro­duselor livrate nu a cunoscut modificări sem­nificative faţă de anul trecut, însă dacă în 2018 cele mai multe cereri s-au înregistrat pe segmentul rezidenţial, în 2019 am văzut mai degrabă un echilibru între proiectele re­zidenţiale şi cele office“, a explicat el.

Daniel Popa, Country Manager al Reynaers Aluminium România