• Leu / EUR4.9210
  • Leu / GBP5.8375
  • Leu / USD4.8330
Supliment ZF Birouri

O piaţă extrem de vie

15 sep 2020 Autor: Bogdan Alecu

Companiile caută spaţii mai mari de birouri, în clădiri mai per­formante, sau aleg să pre­lun­gească contractul în cea în care au deja sediul. Mai mult, sunt şi companii care aleg să menţină munca de acasă şi să subînchirieze spaţiile sale către alte companii care au nevoie de extindere.

Miza pieţei de birouri în 2020 o reprezintă cursa dintre cei care vor să păstreze chiriaşii în clădire şi cei care vor să atra­gă chiriaşi într-o clă­dire nouă, pe mă­sură ce pan­de­mia a schim­bat da­tele pieţei.

„Păstrarea unui chiriaş se întâmplă, în primul rând, prin crearea unei relaţii directe a reprezentaţilor proprietarului cu persoanele de decizie din companiile chiriaşe şi prin a demonstra zi de zi că îţi pasă de felul în care se simte chiriaşul în clădire. Şi asta include crearea unei co­mu­nităţi a angajaţilor, oferirea de servicii diverse în clădire / parcul de bi­ro­uri, up­grade la specificaţiile tehnice, ac­cesul la con­certe etc. O atenţie limitată din partea pro­prietarului, însă, poate avea un cost pe care, de obicei, acesta trebuie să îl plă­tească la un eventual break option sau în ca­drul negocierilor privind prelun­girea con­tractului“, explică Sebastian Dragomir, Partner & Head of Office Ad­vi­sory în cadrul Colliers International România.

Potrivit datelor companiei de con­sultanţă, în ultimii ani volumul reîn­noi­rilor s-au aflat la circa 110.000 mp pe an, volum estimat şi pentru 2020.

De partea cealaltă, cei de la CBRE consideră că în 2020-2021 urmează să ex­pire contracte pentru 370.000 mp, în timp ce în acest an va fi livrată o su­prafaţă de 120.000 mp de birouri noi, din care jumătate sunt deja preînchiriaţi.

În plus, în contextul dis­tanţării sociale şi al noi­lor norme apli­ca­bile în spa­ţiile de birouri, chiriaşii tre­buie să îşi es­ti­meze cu aten­ţie spaţiul necesar.

Acesta a crescut, în medie, de la 8mp/angajat la 15mp/angajat, care pare să compenseze impactul generat de munca de acasă. În acest context, luarea unei decizii pare mai dificilă, şi, pe fondul incertitudinilor de mai sus, probabil că va duce la o amânare a deciziei, până cel mai devreme în toamnă“, a subliniat consultantul Colliers.

Pachetele oferite ţin foarte mult de negocierea comercială - perioada contractuală, o eventuală extindere sau, din contră, o reducere a spaţiului ocupat, numele chiriaşului, intenţia de a vinde clădirea în viitorul apropiat - caz în care un potenţial spaţiu vacant are un impact mare asupra preţului încasat. Chiriaşii se pot aştepta să obţină un pachet de gratuităţi mai mic decât cel primit la mutarea în clădire, dar pot câştiga alte beneficii, ca igienizarea spaţiului, schimbarea mochetei, shuttle bus gratuit etc.

În aceste condiţii, consultanţii se aşteaptă la mai multe renegocieri şi prelungiri ale contractelor, mai ales în condiţiile în care proprietarii vin cu oferte pentru chiriaşi.

„În principiu aşa ar părea, că se îndreaptă spre reînnoiri, dar cred că proprietarii şi chiriaşii au nevoie de mai mult timp pentru a înţelege impactul economic generat de COVID-19 înainte de a lua o decizie, oricare ar fi aceea. În plus, multe companii depind de decizii din ţările unde îşi au sediul central, unele grav afectate de COVID-19, ceea ce poate avea un impact asupra deciziei imediate“, a subliniat Sebastian Dragomir.