• Leu / EUR4.9210
  • Leu / GBP5.8375
  • Leu / USD4.8330
Supliment ZF Birouri

Prin intermediul brandului german ELCO, parte din portofoliul Ariston Thermo România din 2016, gama include pen­tru proiectele office o gamă variată de ca­zane în condensare de capacitate mare, cu puteri ce pleacă de la 60 kW şi care pot ajunge până la 2.000 kW atunci când sunt montate în cascadă

Vânzările de sisteme de încălzire pentru clădirile de birouri au continuat să crească şi în 2020

15 sep 2020 Autor: Bogdan Alecu

Piaţa construcţiilor şi în special sectoarele destinate clădirilor de birouri şi spaţiilor logistice sunt pe un trend pozitiv.

Continuarea construcţiilor de pe piaţa de birouri, le-a permis companiilor care livrează siste­me de încălzire pentru acestea să urce şi în 2020.

„Piaţa construcţiilor şi, în special sec­toarele destinate clădirilor de birouri şi spa­ţiilor logistice sunt pe un trend pozitiv, acest lucru văzându-se şi în cifrele noastre, care la finalul anului 2019 au înregistrat o creştere de 10% faţă de 2018. Inclusiv în aceas­tă primă jumătate de an, marcată de cri­za COVID-19, cifrele oficiale arată creş­te­re în această zonă. În timp ce per total în Uniunea Europeană nivelul lucrărilor de con­strucţii a înregistrat o scădere de 5,8% în luna iunie 2020, comparativ cu luna iunie a anului trecut, singurele state membre în care acest indice a crescut au fost România cu circa 7%, Germania cu 1,4%, Finlanda cu 1,2% şi Olanda 0,8%). Comparativ, în zona euro lucrările de construcţii au con­sem­nat în iunie un declin anual de 5,9%“, a ex­plicat Cătălin Drăguleanu, Country Ma­nager România Ariston Thermo Group.

Prognozele realizate la începutul pan­de­miei au prevăzut reducerea necesarului de spaţii de birouri datorită tendinţei în creş­tere a angajaţilor de a lucra de acasă. În ace­laşi timp însă, au fost imple­men­tate şi re­guli stricte de distanţare fizică, iar balanţa a înclinat spre nevoia de mai mult spaţiu şi spre necesitatea de a fi redusă den­sitatea an­gajaţilor din clădirile de birouri.

„În primele 6 luni ale anului 2020, sto­cu­rile de birouri din clasele A şi B au cres­cut cu 3% şi acum se ridică la 3,22 milioane de me­tri pătraţi. Noile spaţii de birouri li­vrate în prima jumătate a anului au fost de apoxi­ma­tiv 100.000 de metri pătraţi, con­form stu­diilor oficiale“, a explicat Cătălin Drăguleanu.

În acelaşi timp pentru piaţa de spaţii lo­gistice specialiştii estimează o creştere im­portantă în contextul dezvoltării comer­ţului online. Astfel, potrivit datelor oficiale, până la finalul anului 2020 piaţa de spaţii logistice va depăşi bariera de 5 mil. mp, iar aş­tep­tarea este ca în perioada 2021 - 2022 să fie adăugaţi la stoc încă cel puţin 1,5 mil. mp.

„Această dianamică pozitivă a pieţei de construcţii în care noi activăm ne va ajuta să dezvoltăm şi mai mult brandul ELCO în România, estimările pentru anul 2020 fiind o creştere cu 20% faţă de anul precedent“, a spus Cătălin Drăguleanu.

Prin intermediul brandului german ELCO, parte din portofoliul Ariston Thermo România din 2016, gama include pen­tru proiectele office o gamă variată de ca­zane în condensare de capacitate mare, cu pu­teri ce pleacă de la 60 kW şi care pot ajunge până la 2.000 kW atunci când sunt mon­tate în cascadă, asigurând astfel o pla­jă ex­trem de mare pentru cerinţele de sis­teme de încălzire. În urma analizei inter­ne asupra pro­duselor vândute până în acest moment, me­dia puterilor cazanelor livrate este de 800 kW.

„Una dintre cele mai importante be­ne­fi­cii ale acestor cazane, care se regăseşte în ma­joritatea cererilor de oferte pe care le pri­mim, este gradul foarte ridicat de efi­cienţă, clienţii principali fiind clădirile de bi­rouri sustenabile, care doresc obţinerea de certificări tip BREEAM, LEED, WELL, EDGE. Principalul avantaj al unei clădiri sustenabile este reprezentat de costurile de operare, care sunt reduse cu până la 30% faţă de o clădire standard, fapt ce are un impact pozitiv asupra costurilor totale, conform specialiştilor din domeniu. De asemenea, eficienţa energetică este un aspect important atunci când se decide alegerea echipamentelor termice în zona nonrezidenţială, deoarece susţine obiec­ti­vele de sustenabilitate stabilite la nivel european* de a reduce consumul şi risipa de energie“, a spus Cătălin Drăguleanu.

Tehnologia cazanelor este într-o conti­nuă schimbare pentru a se adapta cerinţelor pieţei.

„Eficienţa ridicată, dimensiunile compacte şi posibilitatea integrării în sisteme de tip BMS (Building Management System) sunt doar câteva aspecte cerute de beneficiari. În plus, piaţa de office din România s-a orientat în ultimii ani spre solutii moderne, smart şi servicii complete oferite de producători în proiect, precum asistenţă tehnică în dimensionare, suport în implementare proiectului şi punerea în funcţiune“, a spus Cătălin Drăguleanu.

ELCO, subsidiară a Ariston Thermo Group începând cu anul 2001, a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacităţi mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri şi complexe comerciale, la spaţii industriale mari.

Pe piaţa din România, ELCO este prezent din 2017, ca furnizor de cazane de încălzire comercializate sub gamele Thision şi Trigon, devenind în scurt timp unul dintre liderii pieţei de profil.