• Leu / EUR4.9211
  • Leu / GBP5.7073
  • Leu / USD4.6615
Supliment ZF Economia digitala

Codruţ Săvulescu, senior solution manager, Huawei România: Digitalizarea înseamnă colaborare, nu doar IT şi comunicaţii. Industria de IT va deveni în curând, din suport de business un generator de business

13 apr 2021 Autor: Alexandra Cepăreanu

„Dacă ne uităm în spate, digitalizarea seamănă cu electrificarea. Şi atunci nu s-au pierdut joburi, lucrătorii de atunci au devenit electricieni şi au schimbat puţin profilul, atât. Trebuie să mergem mai departe şi să nu ne fie frică să învăţăm.“

Procesul de digitalizare are la bază două ele­men­te: colaborarea şi ino­vaţia, iar transformarea digi­tală începe cu acce­le­rarea inovaţiei, adică a procesului de dezvoltare de noi produse şi servicii, de către jucători activi în ori­ce domeniu, consideră Codruţ Săvulescu, senior solution mana­ger în cadrul Huawei România,  pre­zent în cadrul evenimentului online „Conectăm România. Cum transformăm şi dezvoltăm econo­mia României prin digitalizare şi conectare?“, organizat de ZF în parteneriat cu Huawei România.

„Digitalizarea înseamnă cola­bo­rare, nu doar IT&C.  IT-ul şi co­mu­nicaţiile se transformă dato­rită digitalizării, iar industria de IT va deveni în curând din suport de busi­ness un generator de business. Digitalizarea este o revoluţie care generează inovaţie, iar inovaţia e modul în care inventăm produse noi pentru clienţii noştri, indi­fe­rent de industrie. Deci, prima dată trebuie să generăm inovaţia, pe care trebuie să o integrăm în inter­acţiunile noastre, chiar şi în modul în care dezvoltăm noi produse şi servicii“, a spus Codruţ Săvulescu.

El a adăugat că pentru a în­cepe un proces de digitalizare, mai ales la nivel de ţară, este nevoie de un plan pe termen lung, cu obiec­tive clare, care să „privească“ spre viitor.

„Ca să pot să merg mai departe cu digitalizarea, eu ca fac­tor economic trebuie să am câteva chestiuni clare. Trebuie să am o viziune de ansamblu, care mă ajută pe mine să îmi trasez punc­tele pe care trebuie să le urmăresc în perioada evoluţiei mele. Pe lân­gă viziune trebuie să am curajul de a revoluţiona. Dar prima dată trebuie să creăm viitorul, să ne setăm câteva ţeluri, pentru că tre­buie să ştim care este obiec­tivul nostru.“

Codruţ Săvulescu compară pro­cesul de digitalizare cu cel de electrificare, care a transformat şi forţa de muncă de profil, adă­u­gând angajaţilor noi abilităţi şi îmbunătăţind stilul de viată.

„Digitalizarea nu este un proiect, este un proces. Dacă ne uităm în spate, digitalizarea seamănă cu electrificarea. Nici atunci nu au dispărut joburi, lucrătorii de atunci au devenit electricieni şi au schimbat puţin profilul, atât. Trebuie să mer­gem mai departe şi să nu ne fie frică să învăţăm.“

În ceea ce priveşte di­gita­lizarea sectorului public, repre­zentantul Huawei România este de părere că România are nevoie de propriul drum pentru a vedea ce i se potriveşte.

„Trebuie să ne construim propriul drum şi să căutăm ce este important pentru noi, pentru că e posibil ca ceea ce funcţionează în Franţa să nu meargă şi în Ro­mâ­nia. Acest proces cere timp, tre­buie să învăţăm să ne adresăm unei structuri inteligente, trebuie să ne învăţăm să fim conectaţi cu informaţia.“

Iar în ceea ce priveşte sectorul privat, Codruţ Săvulescu spune că sunt două tipuri de companii pe piaţă: cele digitale şi cele digitalizate.

„Companiile care s-au digitali­zat sunt cele care au toată istoria în format numeric, care eficien­ti­zea­ză procesele şi veniturile, dar atât. O companie care tinde să fie di­­gitală este aceea care începe să cre­­­eze, să inoveze, să dezvolte pro­­duse şi servicii noi, nu doar trans­­­formă şi optimizează procesele.“

Alte elemente care stau la ba­za unui proces de digitalizare efi­cient sunt conţinutul de calitate şi un design actualizat al pro­ceselor, ce pot fi daptate la viitor.

„Spre exemplu, digitalizarea în educaţie nu înseamnă să dăm tablete unor copii, înseamnă să cre­ăm conţinut pentru acele ta­blete, pentru că important e ceea ce conţin acele tablete, nu ele ca dispozitive în sine. Avem nevoie de conţinut, de un nou design al proceselor şi de un plan pe termen lung bine definit.“

De asemenea, Codruţ Săvules­cu consideră că digitalizarea poate contribui substanţial la creşterea economică.

„Creşterea economică ar putea fi efectul digitalizării, care ajută la îmbunătăţirea calităţii vieţii, iar oamenii fac economia să crească.“

 

Partener: Economia digitala