Supliment ZF Green Economy

Industria din România a redus cel mai mult emisiile de gaze cu efect de seră din 1990 încoace. Transportul a mers în sens opus, pe fondul creşterii numărului de maşini

16 ian 2023 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Potrivit estimărilor Consiliului Investitorilor Străini, sunt necesare investiţii medii anuale de aproximativ 170 mld. lei, atât din surse publice, cât şi private – pentru a realiza tranziţia la o economie verde.

Transportul este vinovat de cea mai mare creştere a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 1990-2019 în România, în vreme ce industria a generat cea mai mare scădere a aceloraşi emisii, se arată în raportul „România, calea către o economie verde şi digitală“, parte din proiectul „Va Urma“, derulat de Consiliul Investitorilor Străini (FIC).

„Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră a PIB în România se situa la finalul anului 2019 peste media statelor europene. Dar în ultimele trei decenii se observă că au fost înregistrate progrese importante în România în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră (GES), mai ales în sectoare precum producţie de energie (scădere de 70% faţă de nivelul din anul 1990), industrie (scădere cu aproximativ 73% comparativ cu anul 1990) şi agricultură (scădere de 43% faţă de anul 1990)“, notează realizatorii raportului.

Pe de altă parte, dincolo de creşterea semnificativă a emisiilor în zona transportului intern pe fondul creşterii numărului de autoturisme, acestea au crescut şi în alte două sectoare, precum cel al clădirilor rezidenţiale şi comerciale şi cel al deşeurilor produse de gospodării şi de activităţile economice.

„La nivel european, se remarcă obiective comune, statele membre vizând reducerea emisiilor cu 55% până în 2030 faţă de anul 1990 şi un mediu fără emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Într-un sens mai larg, intenţia de bază este aceea de a decupla creşterea economică (fondată pe consum de resurse) de impactul asupra mediului înconjurător, elemente pe care literatura de specialitate şi diverse organizaţii internaţionale le-au discutat în ultimele decenii.“

Conform noilor obiective asumate de Uniunea Europeană privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, România ar trebui să producă schimbări majore în mixul energetic, în favoarea unei cote mai mari pentru sursele regenerabile de energie, reducând gradual aportul cărbunelui. La sfârşitul anului 2019, contribuţia energiei regenerabile la mixul de producţie de energie din România era estimată la 24% conform datelor Eurostat, fiind aşteptată o creştere cu nouă puncte procentuale până în 2035.

Potrivit estimărilor Consiliului Investitorilor Străini, care reuneşte cei mai importanţi investitori cu capital străin din România, sunt necesare investiţii medii anuale de aproximativ 170 de miliarde de lei, atât din surse publice, cât şi private – credite, investiţii străine în sectoare-cheie din economie, fonduri de la bugetul de stat şi fonduri europene prin mecanismele de finanţare disponibile pentru a realiza tranziţia la o economie verde.