• Leu / EUR4.8922
  • Leu / GBP5.5612
  • Leu / USD4.4928
Supliment ZF Polonia

Galerie foto

De ce investesc polonezii în România? Ce oportunităţi şi ce riscuri văd Enterprise Investors, CVI şi Carpathia Capital?

11 nov 2020 Autor: Liviu Popescu

Ziarul Financiar a întrebat trei investitori polonezi - Enter­prise Investors, Credit Value In­vest­ments (CVI) şi Carpathia Capital, care sunt motivele pentru care au decis să vină în România, care sunt punc­tele tari şi cele slabe ale prezenţei pe această piaţă, şi ce s-a schimbat în structura portofoliul de când activează aici.

Printre răspunsuri, dinamis­mul şi numărul ma­re de antre­pre­nori care activează în Româ­nia, dar şi impozitele mai mici ca în Polonia şi sectorul IT&C, care nu este încă la capacitate ma­ximă, sunt văzute ca oportunităţi şi avan­taje. La categoria riscuri şi dez­vantaje, inves­ti­torii menţio­nea­ză infrastructura sub nivelul UE, birocraţia şi inabilitatea de a ţi­ne sub control deficitul bugetar.

De când au intrat în Româ­nia, din 1999 încoace, polonezii de la En­ter­prise Investors, unul din­tre cele mai mari fon­duri de pri­vate-equity din Europa Cen­tra­lă şi de Est, au investit 200 mil. euro în 7 companii.

În 2016, Enterprise Investors (EI) a vân­dut retailerul Profi către Mid Europa Partners pen­tru 553 mil. euro, aceasta fiind cea mai ma­re tranzacţie din retailul alimen­tar şi cel mai mare exit realizat în România de un fond de private equity. EI cumpărase Profi în 2010 pentru 66 mil. euro.

„Căutam în mod activ să in­ves­tim în com­panii româneşti care au mo­dele de business in­te­resante şi cu pers­pective puternice de creş­tere. Investim minimum 20 de milioane de euro per tranzacţie iar cele mai in­teresante sec­toare sunt pen­tru noi bunurile de consum, re­tail, IT, servicii financiare sau me­dicale sau servi­ci­ile pentru companii“, spune Şerban Roman, Vice-President la Enterprise Inve­stors, pentru ZF.

El spune că pentru EI, ca­pi­talul nu este o pro­blemă, şi de ace­ea lucrează la identificarea ţin­telor potrivite pentru investiţie. „Avem flexi­bilitate în abordarea tran­zacţiilor şi pre­luăm pachete mino­ritare dar şi pachete majo­rita­re până la 100% şi dorim să facem echipă cu antreprenorul sau cu echipa de manage­ment pentru a conduce compania la un nivel superior de dezvoltare“.

La capitolul părţi bune ale in­vestiţiei în România, Şerban Ro­man menţio­nea­ză eco­no­mie mare – a doua cea mai ma­re din Europa de Est – dar şi comu­ni­tatea antre­pre­no­rială în creştere, iar de­calajul de dez­voltare al ţării, faţă de de alte eco­nomii din Vest, poate duce la o creştere eco­no­mică peste medie în viitorul apro­piat, adi­că exact ceea ce caută orice fond de inves­tiţii. Dar punc­te mai puţin bune?

„La părţile negative aş trece riscul ma­cro­eco­nomic crescut din cauza unor măsuri prociclice şi decizii pre-electorale luate în ultimii ani. Cel mai mult mă îngrijorează inabilitatea de a ţine sub control deficitul bu­getar, ceea ce ar putea avea consecinţe ne­gative pe termen lung. şi, aşa cum am spus în repetate rânduri, predictibilitatea politi­cilor fiscale este un alt aspect care poate şi trebui să fie îmbunătăţit“, spune Şerban Roman pentru ZF.

Polonezii de la Credit Value Investments (CVI), companie de „private debt“, care a cum­părat inclusiv obligaţiuni ale unor com­pa­nii listate la Bursa de la Bucureşti, activează în România din 2017 încoace.

„Din punctul nostru de vedere, piaţa ro­mâ­nească este una foarte activă, mai ales, sau mai bine zis în ciuda contextului actual. În me­die, CVI primeşte în fiecare săptămână o nouă opor­tunitate de investiţii din România, aproxi­mativ jumătate dintre aceste oportu­ni­tăţi provin de la dezvoltatori imobiliari iar cealaltă jumătate de la companii. Marea ma­joritate a investiţiilor care ni se pro­pun sunt pentru o sumă între 2 şi 20 mi­lioa­ne euro, în linie cu politica CVI de in­vestiţie într-o singură tranzacţie“, spu­ne Emmanuel Daull, Invest­ment Director CVI.

Între 2017 şi 2019, CVI a analizat peste 100 de proiecte în România şi a investit apro­xi­mativ 60 mil. euro în obligaţiuni private emi­se de companii româneşti precum Impact sau Aaylex.

„Dintre aspectele pozitive, putem men­ţio­na că România este o ţară foarte dinamică, cu nu­meroşi antreprenori de succes şi companii mici şi mijlocii care au nevoie de finanţare pe care băncile locale nu le-o poate oferi. Dar România este, de asemenea, o ţară destul de mare în care companiile nu se bazează exclusiv pe export, având în vedere că cererea internă este puternică şi creşte rapid“, spune Emmanuel Daull.

În ceea ce priveşte aspectele mai puţin plăcute, Emmanuel Daull menţionează aici că piaţa de capital şi ecosistemul financiare sunt de dimensiuni limitate iar acest aspect reprezintă un obstacol în calea dezvoltării diferitelor pieţe, inclusiv piaţa de private debt. „în al doilea rând, sistemul juridic din România oferă în prezent o protecţie limitată a creditorilor, în funcţie de locul pe care România îl ocupă în studiul Ease of Doing Business al Băncii Mondiale (poziţia 56 faţă de poziţia 25 ocupată de Polonia)“.

Fondul polonez de investiţii Carpathia Capital este prezent în România din 2015 încoace, iar până în prezent a investit în companii precum Bittnet Systems, Fondul Proprietatea dar a participat şi la oferta de listare a MedLife în decembrie 2016. „Fondul nostru de private equity, Carpathia Capital, a fost una dintre primele companii listate pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti - piaţa dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii din România. Din acel moment fondurile pe care le administrăm au crescut de peste 3 ori, parţial datorită şi investiţiilor profitabile pe care le-am realizat în România. în prezent, împreună cu renumita companie poloneză de gaming/jocuri video, Movie Games, am lansat Mill Games - un accelerator ce investeşte în studiouri de jocuri video independente din România“, spune Pawel Sliwinski,  preşedinte directorat al Carpathia Capital.

Dar ce vede Carpathia Capital pe piaţa din România şi ce vrea să realizeze? „România este renumită pentru industria software, dar din păcate, sectorul IT&C este în prezent subreprezentat pe piaţa de capital din România. Ne dorim să ajutăm studiourile de jocuri video din România să atragă capital pentru dezvoltare, oferindu-le acces la know-how, suport operaţional, oportunităţi de cross-marketing cât şi resurse internaţionale pentru dezvoltarea jocurilor video pe piaţa globală“.

„Cu impozite mai mici decât în Polonia, pentru antreprenori, economia românească a crescut foarte repede înainte de pandemie“, spune el. Doar că evident sunt şi părţi mai puţin bune, dar nu atât de multe. „. Aş menţiona aici doar 2, infrastructura (mă refer la drumuri nu la internet -  care este de altfel foarte rapid şi de o calitate foarte bună în România) care este sub nivelul mediu al UE şi birocraţia“.

 

Parteneri: