• Leu / EUR4.9210
  • Leu / GBP5.8375
  • Leu / USD4.8330
Supliment ZF Polonia

Galerie foto

Pandemia pentru afaceri: oportunitate, adaptare, transformare, test de rezistenţă, dar şi o suferinţă în plus

11 nov 2020 Autor: Bogdan Cojocaru

Pandemia şi criza economică produsă de aceasta au luat prin surprindere guverne şi companii deopotrivă. Pentru multe firme şi corporaţii mediul de business şi de lucru s-a schimbat brusc. Unele s-au adaptat. Cele norocoase au descoperit noi oportunităţi de afaceri. Pe altele, criza le-a adus la limita supravieţuirii. Ziarul Financiar a intervievat manageri şi reprezentanţi de top ai unor companii poloneze, dintre care unele au operaţiuni în România, pentru a afla cum au răspuns provocărilor momentului.

„Noi avem şansa să activăm într-un domeniu în care pre­zenţa fizică este puţin solici­tată“, spune Adina Andrei, country manager al Infinite IT Solutions România. Digitalizarea este un subiect abordat acum de companii care nici nu luau în considerare acest pas în urma cu 2-3 ani, continuă managerul. „Din acest punct de vedere, pentru noi, Infinite, nu este o criză, ci devine o oportunitate de a ajuta do­menii care până acum nu erau interesate de automatizarea proceselor, de facturare electronică, de arhivare electronică. Criza medicală şi blocarea activităţii la birou nu a afectat substanţial compania, care s-a reor­ga­­nizat destul de repede. „Criza există totuşi, sunt multe companii care îşi închid activita­tea şi astfel pierdem posibili clienţi. Sunt com­­panii care au redus activitatea şi ne-au so­­li­citat amânări de plată. Am acceptat în­ghe­­­ţarea datoriilor până la repornirea acti­vi­tăţii, am acceptat termen de plată şi de 90 de zile de la clienţi aflaţi în dificultate.Toate aces­tea afectează businessul, însă consi­de­răm că suntem cu toţii în aceeaşi situaţie di­fi­cilă şi că trebuie să ne înţelegem reciproc. Com­­pania este solidă, putem rezista o pe­rioa­dă cu astfel de granturi acordate clienţilor“.

Pentru Joanna  Tynor, CEO-ul produ­că­to­rului polonez de jocuri video Drago Enter­tain­ment, actuala criză are două feţe. Pe de o par­te a ruinat multe afaceri, cum sunt restau­ran­tele, cele din industria turismului sau în­chi­­rierea de apartamente, dar pe de alta a aju­tat „oarecum“ companii ca Drago Enter­tain­­ment. „În timpul lockdownului global atât de multă lume a rămas blocată în casă şi a obosit să tot caute alternative la rutinele zil­­nice încât mulţi oameni au început să se dis­­treze jucându-se, chiar dacă până acum nu erau fanii jocurilor video“, povesteşte Joanna  Tynor. Astfel, industria de profil a vân­­dut mai multe jocuri decât în vremurile „normale“. „Munca noastră poate fi cu uşu­rinţă transferată acasă, iar jocurile pot fi vân­du­te online, aşa că pandemia nu ne-a putut opri afacerile. Pot spune că suntem pe faţa luminată a Covid.“

11 bit studios, un alt studio de jocuri po­lo­nez, se află tot acolo. „Cred că industria jo­cu­rilor video este destul de imună la actuala criză, sau cel puţin aşa pare acum“, spune Pawel Miechowski, partnerships manager la 11 bit studios. „Trebuie să ţineţi seama de fap­tul că multe echipe lucrau de la distanţă cu mult timp înainte de venirea pandemiei. De­si­gur, eficienţa poate depinde de struc­tu­ra internă a unei companii şi nu de locul unde se munceşte fizic.“ Astfel, criza nu a afec­tat studioul în alt fel decât prin reorga­ni­zarea modului de lucru. „Pandemia forţează milioane de oameni să stea acasă, aşa că toate formele de divertisment în gospodărie, cum sunt şi jocurile video, sunt din ce în ce mai populare. Jocurile video sunt destul de ief­tine în condiţiile în care multe pot fi achi­ziţionate online prin numeroase promoţii“. Criza nu afectează nici planurile companiei, care de altfel speră să-şi extindă dinamicile de creştere, a precizat Pawel Miechowski.

Din partea Grupa LOTOS, companie de petrol poloneză, controlată de stat - şi una dintre cele mai mari de acest gen din re­giune -, preşedintele board-ului de manage­ment Pawel Jan Majewski a explicat că grupul a primit lovitura bine pregătit, având o nouă rafinărie ultramodernă. „Astfel, sun­tem într-o poziţie uşor mai bună decât cea a com­paniilor de rafinare din statele vecine. Ne-am adaptat operaţiunile în primăvară. Avem o echipă special dedicată ma­nage­men­tului crizei“. Noua rafinărie a lucrat la 98% din capacitate în prima jumătate a anu­lui, când rivalii au redus producţia cu peste 30%. „Mulţumită locaţiei noastre (Gdansk - n.r.), am reuşit să exportăm o parte semni­fi­ca­tivă din producţie cu vaporul, pe mare, în pe­rioada iniţială a lockdownului. La nivel de producţie, ne descurcăm chiar bine, dar acest lucru nu înseamnă că nu simţim înţe­pă­tu­rile mişcărilor preţurilor şi ale marjelor de rafi­nare subţiri“, a spus pentru ZF Pawel Jan Majewski.  El a menţionat, de ase­me­nea, că pan­demia a schimbat con­di­ţiile eco­nomice în rău mai ales pentru segmentul up­stream. „Preţurile materiilor prime au fost extrem de mici şi nu s-au îmbunătăţit prea mult de atunci. În segmentul de rafi­na­re este un pic mai bine, însă cererea pentru com­bustibil sca­de cu o rată nemaivăzută de de­cenii - es­ti­măm că cu 10% an la an. De re­marcat este că în criza anterioară scăderea ce­rerii a fost de 1%.“ Preşedintele boar­du­lui Grupa LOTOS notează şi că în piaţă se cre­de că unii producători de combustibili euro­peni nu vor putea face faţă provo­că­rilor şi că pâ­nă la 10 companii de profil vor fa­limenta sau îşi vor vinde activele în următorii câţiva ani.

În sectorul sucurilor şi al snacksurilor, cri­za nu a lovit aşa de dur ca în, spre exem­plu,  HoReCa, spune Grzegorz Grabowski, di­rec­tor general al Maspex România. „Simţim şi noi efectele pandemiei. Compor­ta­­mentul consumatorilor s-a schimbat, a de­ve­nit foarte imprevizibil, ceea ce a însemnat o regândire a strategiei pe care o aveam tra­sată la începutul anului. Flexibilitatea în abor­dare şi viteza de reacţie au fost prin­ci­pa­le­le atuuri care ne-au permis o adaptare ra­pi­dă, cu rezultate pozitive. Am fost pregătiţi pen­tru multe situaţii critice, dar nu pentru ast­fel de situaţii. A fost nevoie să gândim sce­narii dintre cele mai diverse, pentru fieca­re zonă a companiei, de exemplu: ce facem când se vor îmbolnăvi primii angajaţi din fa­brici, astfel încât să putem onora comenzile? Am recalibrat oferta noastră de produse, răs­punzând astfel noilor nevoi ale consu­ma­to­rilor, care preferă acum produsele în am­ba­laje mai mari, de exemplu, şi mai puţin pe cele destinate consumului individual. A ur­mat apoi transformarea campaniilor de mar­ke­ting şi a celor comerciale - campanii de co­municare, promoţii, diverse evenimente“,  a povestit Grzegorz Grabowski.

Pentru CIECH Soda România, singurul pro­ducător local de sodă calcinată, pande­mia a adăugat o dificultate în plus unei situa­ţii deja dificile, spune directorul general al com­paniei, Witold Urbanowski. „Eram deja de şase luni în repaos temporar. A trebuit să oprim producţia când furnizorul nostru de abur a decis să denunţe contractul cu noi. Am acoperit în această periodă toate costu­ri­le, păstrând echipa operaţională şi aştep­tând un răspuns din partea autorităţilor la nu­me­roa­sele noastre rugăminţi pentru a pu­tea  re­lua producţia. Când pandemia a lovit, am în­ţe­les că nu mai putem continua şi am iniţiat un program de disponibilizări volun­tare. Am ţinut operaţională producţia de silicaţi, un­de nu este nevoie de sursă externă de abur şi unde lucrează 100 de angajaţi din totalul 600.“

La KRUK România, recuperator de cre­anţe, „anul acesta, să îi spunem anul pan­de­­miei, a însemnat o regândire a etapelor de dez­­voltare a produselor pentru clienţi prin pris­­ma considerentelor de protecţie sanitară şi respectare a regulilor de distanţare socială. Dacă proiectele noastre pentru online se în­tin­deau pe 1 sau 3 ani, acum în mai puţin de 6 luni a trebuit să lansăm noi modalităţi de interacţiune cu clienţii“, spune Cosmina Mari­nescu, direc­tor general al KRUK Ro­mâ­nia.

„Putem spune că în această perioadă am ars etape, am impulsionat proiectele de digitalizare şi rezultatele sunt deja vizibile: am lansat platforma KRUKPay (www.vreausaplatesc.ro ), adresată clienţilor din servicing, cei ale căror datorii le colectăm pe o perioadă de timp, şi am continuat să dezvoltăm platforma e-KRUK, tot pentru clienţii noştri“. Cosmina Marinescu atrage atenţia că în contextul pandemiei mondiale al cărei control presupune şi măsuri care pot afecta mediul economic, o eventuală criză economică ar putea genera, mai devreme sau mai târziu, o creştere a volumului creanţelor neperformante. „Totuşi, în ultimii ani, am observat pe piaţa de profil din România  o abordare mult mai responsabilă a activităţii de creditare, atât din partea creditorilor, cât şi din partea beneficiarilor de servicii financiare de orice fel.“

 

Parteneri: