TrebuieSaRepornimBusinessul

Topul judeţelor cu cele mai mari şantiere. Principalele zece proiecte de construcţii pe care se lucrează în România, excluzând autostrăzile, cumulează investiţii totale de doar 540 mil. lei #trebuiesărepornimbusinessul

Topul judeţelor cu cele mai mari şantiere. Principalele...

Autor: Alina-Elena Vasiliu

30.05.2020, 11:00 27039

Cel mai mare proiect aflat în desfăşurare, ca valoare, este unul care presupune dezvoltarea regiunii nord-est prin axa rutieră strategică Iaşi-Suceava l Valoarea acestuia este de aproximativ 209 milioane de lei.

Primele zece şantiere de con­strucţii de drumuri, ex­cep­tând autostrăzile, aflate în lucru în acest moment în România au o valoare to­ta­lă a investiţiilor de aproximativ 540 de milioane de lei, potrivit datelor cen­tra­lizate de ZF şi colectate de pe plat­for­ma e-licitatie.ro. În analiză au fost in­cluse proiectele pentru care au fost date anunţuri de licitaţie publică în perioada 1 ianuarie 2019 - 22 mai 2020.

În total, în România, există aproxi­ma­tiv 70 de şantiere mari de infra­struc­tu­ră - excluzând autostrăzile - afla­te în dife­rite stadii, la care se adaugă al­te pro­iecte derulate prin programe pre­cum POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) sau PNDL (Pro­gra­mul Naţional Dezvol­tare Locală). Dintre toate cele 70 însă, doar 11 sunt în des­făşurare, celelalte fiind în diferite stări, atribuite sau chiar anulate.

De precizat este că au fost selec­tate pro­iectele aferente codului CPV 45233000-9 - Construcţii, fun­da­ţii şi rea­lizare a fun­da­ţiilor şi dru­mu­ri­lor. Auto­stră­zile sunt afe­rente altui cod CPV.

Cel mai mare pro­iect aflat în des­fă­şu­rare, ca va­loa­re, este unul care pre­su­pune dez­vol­ta­rea regiunii nord-est prin Axa ru­tieră stra­tegică Iaşi-Sucea­va. Proiectul in­clu­de lu­crări la Lotul 1 - Moderni­za­rea DJ 282 Iaşi-Rediu-Movi­leni-Gropniţa; Lotul 2 - Moderni­zarea DJ 281D Coar­ne­le Caprei-Fo­curi-Grop­ni­ţa şi Moder­ni­za­rea 281B Coar­nele Ca­prei-Bel­ceşti; Lotul 3 - Mo­der­ni­zarea DJ 281 Belceşti-Cepleniţa-DN 28B şi Moder­ni­zarea DJ 281 de la DN28B-Sco­binţi-Lespezi. Valoarea acestuia este de aproxi­ma­tiv 209 mil. lei.

În topul şantierelor active, se mai gă­sesc pro­iecte derulate în judeţele Neamţ, Teleor­man, Har­ghita sau Covasna.

„Lucrările ar tre­bui ono­rate de be­ne­ficiari aşa cum e pre­văzut în con­tract, fără întâr­zie­re. Resursele compa­niilor din construcţii după ultimii ani nu sunt de natură să permită o astfel de asu­ma­re de ris­curi. Un com­por­ta­ment corect al be­ne­ficiarilor în ceea ce înseam­nă de­con­tă­rile de lucrări este ab­solut ne­cesar“, spune Laurenţiu Ploscea­nu, preşe­dintele Asociaţiei Antrepreno­rilor din Construcţii (ARACO).

El mai adaugă şi că este foarte im­por­tant, în acest mo­ment, ca proiectele care sunt în lucru să fie în continuare sus­ţinute din punct de vedere finan­ciar.

Întârzierile la plată generează proble­me mari de lichiditate pentru companii. În sectorul de construcţii, perioada me­die de încasare este de cinci-şase luni.

În România, cele mai multe şan­tie­re au rămas active chiar şi în noile con­diţii aduse de pandemia de Covid-19, de­oare­ce companiile au insistat să-şi con­ti­nue lucrările, cu respectarea con­di­ţiilor sanitare impuse de coronavirus.

Piaţa locală a construcţiilor este estimată la o valoare de 10 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date ale jucătorilor din domeniu. Ponderea materialelor de construcţii se menţine la o treime din total, potrivit datelor ARACO. În 2019, construcţiile au avut o contribuţie de 6,4% la formarea Produsului Intern Brut, arată datele INS.

În Europa, construcţiile resimt efec­tele pandemiei de Covid-19, iar prog­nozele făcute până în acest mo­ment arată că circa trei milioane de locuri de muncă se vor pierde în acest sector, mai spune Laurenţiu Plosceanu.

Astfel, la nivel european, sectorul construcţiilor estimează un declin de 20-25% atât pentru 2020, cât şi pentru anul viitor.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro