ZF 20 de ani

ZF la 20 de ani. Evenimentul anului 2005: Privatizarea BCR – cea mai valoroasă afacere făcută de statul român. Ce a făcut cu cei 2 mld. euro încasaţi de la Erste?

31.10.2018, 00:08 Autor: Anelis Baciu

„BCR merge la Erste Bank. Preţul oferit pe acţiune este 7,65 euro“ anunţa în seara zilei de 20 decembrie 2005 la sediul AVAS Sebastian Vlădescu, ministrul de finanţe de la acea vreme şi preşedintele comisiei de privatizare a BCR.

A fost cel mai „valoros“ anunţ făcut vreodată de un guvern român, în con­diţiile în care pentru vân­zarea BCR (o parti­ci­paţie de 36,9%) statul a încasat un cec în valoare de 2,2 mld. euro.

Achiziţia BCR, care la final de 2005 avea active în valoare de 33 mld. lei, adi­că peste 25% din piaţă, a fost tot­odată cel mai mare pariu al grupului aus­triac Erste pe creşterea din Europa Cen­trală şi de Est, aceştia ac­cep­tând să plă­tească 3,75 mld. euro pentru a ob­ţine con­trolul asupra ce­lei mai mari bănci româneşti.

Pe lângă parti­ci­pa­ţia statului, Erste a cum­părat şi deţi­ne­rea de 25% a BERD şi IFC, divi­zia de in­ves­tiţii a Băn­cii Mon­diale. BERD şi IFC aveau fiecare 12,5% din BCR. Cele do­uă in­stitu­ţii de fi­nan­ţa­re au înca­sat 1,5 mld. euro pen­tru ac­ţiunile BCR, pachet pe care îl cumpăraseră cu numai doi ani în ur­mă cu 250 mil. dolari. 

Erste a câştigat BCR după o luptă foar­te strân­să care a du­rat aproa­pe o ju­mă­tate de an şi în care s-au în­scris şi gru­purile Millen­nium (Por­tu­ga­lia), Deut­sche Bank (Ger­ma­nia), Na­tional Bank of Greece (Gre­cia), BNP Paribas (Fran­ţa), Intesa (Italia) şi Dexia (Belgia).

Erste oferise în prima fază 3,2 mld. euro pentru 61,88% din BCR, portu­ghe­zii de la Millennium între 3 şi 3,1 mld. euro, grupul italian Intesa 2,5 mld. eu­ro, cea mai mare bancă germană, Deut­sche Bank, pusese pe masă 2,2 mld. euro plus investiţii de 250 mil. euro (evalua BCR la 3,5 mld. euro), Na­tio­nal Bank of  Greece oferise 2,1 mld. euro, în timp ce Dexia din Belgia puse­se pe masă 1,9 mld. euro, iar grupul fran­cez BNP mai puţin de 1,9 mld. euro. În finală urma să intre primii doi, care depuse­seră cele mai bune oferte.

Astfel, în cursa finală Erste i-a avut ca adversari pe portughezii de la Millennium, care au intrat ulterior pe piaţa românească printr-o bancă dez­vol­tată de la zero, pe care au vândut-o însă ungurilor de la OTP în 2014.

BCR a fost evaluată în momentul privatizării la 6 mld. euro, având în vedere preţul plătit de austrieci. Suma pusă pe masă de Erste a fost de şase ori mai mare decât activele BCR, o sumă considerată ireală în condiţiile în care evaluările băncilor de atunci erau de cel mult patru ori activele nete.

Perspectiva creşterilor viitoare ale pie­ţei bancare a triplat practic în 2005 va­loarea de piaţă a BCR faţă de eva­luă­rile din 2003, când o altă tentativă de privatizare a eşuat din lipsă de inves­ti­tori interesaţi. Dezvoltarea pieţei ro­mâ­neşti a fost amânată însă de criza finan­ciară după ce primii doi ani care au urmat privatizării păreau să confirme aşteptările austriecilor.

Erste şi-a reafirmat încrederea în potenţialul pieţei locale, chiar dacă BCR a avut probleme în anii de criză cu creditele neperformante, ce au dus la pierderi record. În 2014, de exemplu, creditele neperformante din portofoliul BCR se apropiau de 30%. Austriecii au fost nevoiţi să demareze un proces dur de restructurare sub conducerea ban­cherului ceh Tomas Spurny.

În 2015, Erste a pariat pe un român la conducerea BCR - Sergiu Manea, misiunea lui fiind de a aduce din nou creştere. BCR se menţine şi în prezent pe primul loc în clasamentul băncilor lo­cale, dar cota sa de piaţă s-a tot re­strâns de-a lungul anilor până la 15,8%. Practic, din 2006, de când a intrat efectiv în portofoliul Erste, BCR a pierdut

10 puncte procentuale la cota de piaţă. În pre­zent BCR este evaluată în jurul a 2 mi­liarde de euro, faţă de 6 mi­liar­de în 2005, deşi activele şi pro­fitul s-au dublat. Andreas Treichl, pre­şedin­te­le Erste, şi cel care a făcut cel mai ma­re pa­riu pe România, a spus în no­iem­brie, la Gala ZF 2017, că Erste va tre­ce pe profit din investiţia la BCR „în 2069“.

Pe parcursul anilor Erste şi-a întărit con­trolul la BCR. În 2011 austriecii au mai cumpărat încă 24% de la patru din cele cinci societăţi de investiţii finan­cia­re (SIF) şi au ajuns să con­tro­leze 93,6% din acţiunile băncii. În vara anului 2018, adică la aproape 13 ani de la privati­zarea BCR, Erste a ajuns să con­troleze 99,88% din BCR, după ce a achi­ziţio­nat şi participaţia de 6,29% de­ţinută de SIF Oltenia pentru 140 mil. euro.

Ambiţia lui Andreas Treichl de a face din Erste cel mai important grup finan­ciar din Europa Centrală şi de Est (obiectiv realizat în 2017) a făcut ca grupul austriac să plătească atât de mult pentru BCR. Treichl, un bancher cu „sânge albastru“ care lucrase şi pe Wall Street la JPMorgan, a avut susţinerea pu­ter­nicelor bănci americane de in­ves­tiţii Goldman Sachs şi JPMorgan în ofer­ta pentru BCR. Fără sprijinul  ame­ri­ca­nilor, Erste nu putea face rost de ca­pital pentru a plăti preţul la BCR. La vremea respectivă Erste avea o capi­tali­zare bursieră de 10 mld. euro.

Sub conducerea lui Andreas Treichl, Erste, care până atunci fusese o bancă locală de economii, a fost listată la bursă şi s-a dezvoltat, devenind unul dintre cele mai importante grupuri ban­ca­re din Europa Centrală şi de Est, cu peste 16 milioane de clienţi în şapte state - Austria, Cehia, Croaţia, Unga­ria, Slovacia, România şi Serbia.

În prezent, în România grupul are 3,3 milioane de clienţi, mai puţini doar decât în Austria, unde are 3,6 milioane de clienţi, şi Cehia, unde are 4,7 milioa­ne de clienţi.

Privatizarea BCR a fost fără îndo­ială evenimentul anului 2005 şi a închis practic istoria nefericită a falimentului 2, în care statul a pierdut peste 2 mld. euro.

În 2006 când Erste a plătit banii pen­tru BCR, statul a încasat 2,2 mld. euro, „o sumă uriaşă la buget pentru pro­iecte de dezvoltare a infrastructurii ru­tiere, sănătate, şcoli şi universităţi“, aşa cum spunea Călin Popescu-Tări­cea­nu, premierul de la aceea vreme. Rezul­ta­tele proiectelor de dezvoltare nu se văd nici măcar acum, la 13 ani de la pri­va­tizarea BCR, iar „suma uriaşă de bani“ s-a evaporat rapid.

 

 

 

Campania aniversară Ziarul Financiar este susținută de Mastercard