ZF 24

Acte înmatriculare auto. Paşii de urmat pentru un dosar complet

Autor: Ştefan Stan

29.05.2014, 17:49 59220

Pe piaţa auto second hand din România sunt peste jumătate de milion de maşini care se importă direct, dar se şi tranzacţionează între proprietari locali. Numărul importurilor a ajuns la anul trecut la 221.000 de unităţi, însă după estimările analiştilor, cifra va creşte de cinci ori în următorii ani.

Fiecare vehicul care intră în ţară trebuie înmatriculat, procedura fiind însă complexă, de durată, iar şoferii deseori sunt induşi în eroare de birocraţia existentă în sistem.

Ziarul Financiar a alcătuit o listă cu actele necesare înmatriculării unui autoturism care provine din UE, şi care nu a mai fost înmatriculat în România:

Acte necesare înmatriculare:

1. Cererea de înmatriculare, un formular tipizat. Trebuie specificat în cerere şi dacă proprietarul doreşte să ofere drept de folosinţă asupra vehiculului unei alte persoane.

Documente utile:

Cererea de înmatriculare

 Fişa de înmatriculare

Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată

Certificat (pentru cazul în care autoturismul nu este nou

2. Fişa de înmatriculare. Modelul fişei este stabilit conform reglementărilor în viguare. Dacă pe cererea de înmatriculare este specificată şi o altă persoană în afară de proprietar, trebuie depusă şi o fişă de înmatriculare cu datele personale ale acesteia.

3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie

4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie. Dacă mai este menţionată o persoană pe cerere, se va prezenta şi actul de identitate ale acesteia.

6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA). Aceasta trebuie să fie încă valabilă

7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare (Vezi taxele)

8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – se poate achita şi la CEC.

9. Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule

10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru un număr generat automat, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial)

11. În cazul persoanelor juridice, trebuie depuse şi actele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul – spre exemplu, certficatul de înregistrare la Registrul Comerţului şi împuternicirea reprezentantului legal al acestora. Descarcă modelul de delegaţie

12. În cazul în care persoana care a achiziţionat intercomunitar un vehicul şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA, se vor depune şi următoarele documente:

a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugatăcare atestă plata TVA în cazul achiziţionării de vehicule noi

b) formularul ”Certificat, dacă vehiculul nu este nou 

13. Certificat care atestă plata accizelor, pentru persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism a cărui capacitate cilindrică este egală sau depăşeste 3.000 de centimetri cubi. 

În cazul în care maşina este deja înmatriculată în România, însă în alt judeţ, pe lângă actele deja menţionate mai este nevoie şi de:

- Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, care să fie încă valabilă

- Copia asigurării RCA, valabilă

- Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar

- Plăcuţele cu numărul de înmatriculare

- Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Român

Înainte de depunerea dosarului de înmatriculare, şoferii trebuie să parcurgă o serie de etape premergătoare procesului: 

1. Obţinerea cărţii de identitate a vehiculului de la Registrul Auto Roman (RAR) sau de la societatea comercială de unde s-a achiziţionat vehiculul

2. Completarea tipizatelor (fişa de înmatriculare şi cererea de înmatriculare)

3. Obţinerea vizei de la autoritatea administraţiei publice locale de la locul de domiciliu

4. Achitarea taxei de înmatriculare, în funcţie de masa vehiculelor. Aceasta se poate achita la autoritatea competentă locală, spre exemplu pentru Sectorul 1, 3, 4 şi 6 din Bucureşti, la Direcţiile de impozite şi taxe locale.

5. Obţinerea deciziei de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, la unităţile competente din subordinea ASF, care reprezintă:

a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice independente  sau exercită profesii liberale, de la instituţia la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice, de la instituţia în raza căreia îşi are domiciliul fiscal.

6. Achitarea timbrului de mediu, la unităţile Trezoreriei Statului la care contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite sau unde îşi au domiciliul fiscal

7. Încheierea asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie

8. Achitarea şi obţinerea certificatului care atestă plata accizelor, de la ANAF. Acesta trebuie obţinut însă doar de persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 centimetri cubi. 

9. Depunerea dosarului de înmatriculare

Comedymall Delir cu Dănuţa
AFACERI DE LA ZERO