ZF 24

Analiştii urcă prognozele pentru creşterea economică spre 2,5-3%

Analiştii urcă prognozele pentru creşterea economică spre 2,5-3%

Foto: Shutterstock

Autor: Claudia Medrega

18.08.2013, 21:27 1201

O serie de analişti au început să-şi îm­bunătăţească estimările privind creş­terea economică din acest an spre 2,5-3%, având în vedere anul agricol bun şi continuarea performanţei exporturilor.

O conturare mai clară a noilor prog­noze vom vedea probabil după 4 sep­tem­brie, dată la care Institutul de Statis­tică urmează să anunţe evoluţia princi­pa­lelor componente ale PIB în prima jumătate a anului.

La începutul anului majoritatea prog­­­­nozelor de creştere economică pen­­­­tru 2013 erau cuprinse în inter­valul 0,5-1,6%, iar ulterior au apărut o se­rie de îm­bunătăţiri ale estimărilor spre 2 - 2,2%, în urma semnalelor de revigorare a economiei. De la agricultură veştile sunt pozi­tive până acum. Însă, agricul­tu­ra foar­t­e bu­nă „maschează“ o perfor­man­­ţă sem­­ni­ficativ mai slabă a econo­miei în 2013 faţă de 2012, după cum susţin unii analişti.

„Pentru întreg anul 2013 ne aştep­tăm la o creştere economică de 2,5-3% în contextul în care producţia agri­colă pare a fi foarte bună. Însă, ac­ti­vitatea eco­no­mică în celelalte sec­toare eco­no­mice va încetini semni­fica­tiv faţă de 2012 (la circa 1,5% în 2013 faţă de 2,2% în 2012), anti­ci­pează Ionuţ Dumitru, economistul-şef al Raiffeisen Bank.

Contribuţia agriculturii la creşterea eco­nomică se înregistrează în principal în trimestrele trei şi patru, cel mai mare im­­pact pozitiv urmând să se observe în cel de-al treilea trimestru. Producţia de grâu şi secară din acest an a ajuns la 7,3 mi­lioane de tone, fiind cea mai mare din ulti­mii opt ani şi a doua din ultimii 43 de ani, potrivit indiciilor venite de la Minis­te­rul Agriculturii. Însă, seceta anticipată pen­tru această toamnă ar putea să dimi­nue­ze aportul agriculturii la creşterea economică.

Economia a crescut în primul se­mes­tru cu 1,7% faţă de primele şase luni din 2012. În trimestrul al doilea activitatea eco­no­mică a încetinit la 1,3% faţă de T2 2012, de la 2,2% în T1 2013, evoluţia fiind sub aşteptările analiştilor.

„Creşterea economică ar putea ac­ce­­lera în intervalul 2,5-3% în a doua ju­mă­­tate a anului, ajutată de producţia agri­­­colă record şi un mic impuls dat con­su­mului privat de scăderea preţu­ri­lor“, spu­ne şi Eugen Sinca, analistul-şef al BCR.

Primul semestru a „contabilizat“ veşti bune de la exporturi şi producţia industrială, dar şi insolvenţe şi pesimism de la oamenii de afaceri, consumul şi in­ves­tiţiile continuându-şi declinul. Consu­mul nu dă semne de revenire în con­di­ţi­ile menţinerii creşterii salariilor re­a­le în apro­piere de zero şi ascensiunii şo­maju­lui. Comerţul cu amănuntul - cel mai im­por­tant indicator al consumului popu­laţiei - a scăzut în iunie pentru a do­ua lu­nă consecutiv, ceea ce transmite un sem­nal descurajator privind revigorarea eco­no­miei. Pe ansamblul primului se­mestru scăderea a fost de 0,4%.

Exporturile vor rămâne unul dintre prin­­cipalele motoare de creştere în acest an, având în vedere că zo­na euro - cea mai mare piaţă pentru ex­­por­turile Ro­mâ­niei - a ieşit din cea mai lun­­gă rece­siu­ne de după Al Doilea Război Mondial.

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 19.08.2013.

 
AFACERI DE LA ZERO