ZF 24

Arbitrul telecom anunţă că ar putea demara revizuirea tarifelor de interconectare din 2018 dar avertizează că ştie deja rezultatul exerciţiului: e puţin probabil să scadă

Noul preşedinte al ANCOM Adrian Diţă, a cărui carieră este legată de giganţii Vodafone şi Telekom

Noul preşedinte al ANCOM Adrian Diţă, a cărui carieră este legată de giganţii Vodafone şi Telekom

Autor: Adrian Seceleanu

05.10.2017, 11:17 328

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) ar putea demara anul viitor “exerciţiul complex” şi “de durată” de revizuire a modelului de calcul pe baza căruia sunt determinate tarifele de interconectare din telefonia fixă şi mobilă dar chiar dacă acest demers va fi pornit cel mai probabil tarifele de interconectare nu vor scădea faţă de nivelul actual, conform documentelor publocate de instituţie în contextul dezbaterii publice pe marginea deciziei instituţiei de a îngheţa tarifele de interconectare la nivelul din 2014.

“Este puţin probabil ca o revizuire a modelului de cost LRIC pur să conducă la o scădere semnificativă a costurilor serviciilor de terminare care ar putea să replice magnitudinea evoluţiilor înregistrate în piaţă ca urmare a reducerii tarifului de terminare a apelurilor la puncte mobile de la 3,07 eurocenţi/minut la 0,96 eurocenţi pe minut”, anunţă ANCOM. “ANCOM estimează că o revizuire a tarifelor de terminare prin revizuirea modelului de cost LRIC pur (dacă va fi cazul), funcţie de noile prevederi legislative europene, ar putea fi demarată cel mai devreme în anul 2018, durata unui eventual exerciţiu complex de revizuire a modelului de cost dezvoltat în 2012-2013 depinzând inclusiv de obţinerea datelor relevante, corecte şi complete de la operatori”.

Practic, ANCOM susţine că datele utilizate în trecut la calcularea tarifelor de interconectare sunt atât de bune şi au urmărit cu o atât de mare acurateţe evoluţia industriei până în prezent încât refacerea modelului de calcul şi introducerea în el a unor date noi nu ar produce schimbări.

“Nivelul actual al tarifului aferent serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile nu reflectă costurile furnizării acestora de către operatorii de reţele mobile din România, ci reflectă costurile furnizării acestor servicii din perioada 2010-2012 când au fost solicitate informaţiile pentru modelul de cost dezvoltat de ANCOM cu sprijinul TERA Consultants.
Modelul de cost de tip LRIC pur dezvoltat de ANCOM în perioada 2012-2013 estimează costurile incrementale pe termen lung ale operării unei reţele eficiente de telefonie mobilă, pentru perioada 2006-2020, în baza metodologiei armonizate la nivel european stabilită prin Recomandarea Comisiei Europene 2009/396/CE.

Tariful stabilit de ANCOM pe baza acestui model reflectă deci costurile eficiente ale furnizării acestor servicii. În ceea ce priveşte datele suport pe baza cărora a fost dezvoltat acest model, acestea au fost preluate din datele statistice raportate de operatori până la aceea dată (respectiv perioada 2006-2011), precum şi din datele solicitate de ANCOM explicit pentru scopul dezvoltării modelului de cost.

Astfel, ANCOM a solicitat şi utilizat în acest scop date detaliate privind reţelele operatorilor, inclusiv previziuni detaliate pentru perioada 2011-2020 privind volume de trafic, număr de utilizatori, reguli de dimensionare a reţelei, echipamente, costuri etc. Costurile anuale calculate pe baza modelului reflectă evoluţii previzionate ale tuturor acestor indicatori şi nu doar situaţia acestora la nivelul anului 2012 aşa cum susţine respondentul.

De altfel, analiza evoluţiilor din piaţă ulterioare anului 2012 nu indică abateri semnificative de la elementele de dimensionare utilizate de ANCOM, iar rezultatele modelului pentru anii 2017-2020 nu sunt semnificativ diferite de nivelul actual al tarifului de terminare la puncte mobile reglementat.

Totodată, ANCOM consideră că dezideratele menţionate de respondent (din raportul TERA Consultants) au fost îndeplinite prin orientarea tarifelor de terminare la puncte mobile pe baza costurilor LRIC pur (tariful de terminare reflectă costul marginal al furnizării serviciilor de terminare), respectiv proporţia apelurilor on-net a scăzut semnificativ, au apărut ofertele flat-rate, numărul de abonaţi, volumul de trafic şi veniturile operatorilor mici au crescut”.

ANCOM răspunde astfel, într-un fel, punctului de vedere exprimat de Consiliul Concurenţei, potrivit căruia autoritatea de reglementare în comunicaţii ar trebui să revizuiască rapid modelul de calcul al tarifelor de interconectare.

„Autoritatea de Concurenţă consideră că ANCOM trebuie să revizuiască cât mai curând posibil modelul de calculaţie LRIC (Long-Run Average Incremental Cost) pur utilizat în vederea stabilirii nivelului maxim reglementat al MTR (Mobile Termination Rates - tarifele de interconectare din telefonia mobilă - n.red.) şi FTR (Fixed termination rates - tarifele de terminare din telefonia fixă - n. red.)”, arată punctul de vedere al Concurenţei.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii a luat însă decizia de a nu modifica tarifele de interconectare din telefonia fixă şi mobilă, menţinându-şi astfel punctul de vedere iniţial prezentat în urmă cu câteva luni şi care este susţinut de giganţii de pe piaţă Orange, Vodafone şi Telekom, conform datelor disponibile pe pagina web a instituţiei.
Decizia ANCOM, luată după câteva luni de consultări, va fi prezentată în data de 9 octombrie în cadrul unei şedinţe a Consiliului Consultativ al ANCOM, în cadrul căreia reprezentanţii operatorilor de telecom se întâlnesc cu cei ai arbitrului telecom.

“Majoritatea respondenţilor susţine propunerea ANCOM de menţinere a nivelului reglementat al tarifului de terminare la puncte fixe şi, respectiv la puncte mobile”, arată documentele publicate de ANCOM, în cadrul cărora autoritatea respinge punctual toate “contestaţiile” formulate împotriva deciziei. “Având în vedere argumentele prezentate, ANCOM îşi menţine poziţia privind menţinerea nivelului maxim reglementat de 0,96 eurocenţi/minut pentru serviciile de terminare a apelurilor la puncte mobile. (...) Subliniem faptul că decizia ANCOM de menţinere a tarifelor actuale pe baza modelului dezvoltat în perioada 2012-2013 s-a bazat pe o analiza cost-beneficiu a situaţiei actuale de pe piaţă, a resurselor necesare şi disponibile ANCOM, precum şi a situaţiei de la nivel UE.”