ZF 24

Autostrăzile la început de primăvară: Nădlac - Arad şi Timişoara - Lugoj, cele mai avansate şantiere. Pe Sebeş - Turda s-au făcut sub 10% din lucrări

Autostrăzile la început de primăvară: Nădlac - Arad...

Autor: Andreea Neferu

31.03.2015, 00:06 8569

Compania Naţională de Auto­străzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a intrat în primăvară cu aproa­pe 200 km auto­străzi care se află în lucru, în prin­cipal în ju­mă­tatea de vest a ţării, iar în pe­rioada ur­mătoare ar tre­bui să înceapă con­strucţia a altor 40 de ki­lometri în cen­trul ţării, lângă Târgu-Mureş.

Cel mai înaintat şan­tier din punctul de vedere al execuţiei este în acest moment lotul al doilea al auto­străzii Nădlac - Arad, între Pecica şi Arad, în cazul căruia lucrările sunt fina­lizate în proporţie de aproape 91%, potrivit datelor transmise de CNADNR. De altfel, şase din cei 16 kilometri ai acestui tronson au fost deja des­chişi circulaţiei la sfâr­şitul anului trecut, când şi pri­mul lot al autostrăzii Nădlac - Arad, între Nădlac şi Pecica, a fost inau­gurat.

Şi cei 26 de kilometri ai lotului al doilea al autostrăzii Timişoara - Lugoj, între localităţile Şanoviţa şi Izvin, sunt fina­lizaţi în proporţie de 64% şi deşi ter­menul contractual indică luna iulie 2016 ca dată estimată de finalizare, directorul ge­neral al CNADNR Narcis Neaga spunea re­cent că tronsonul ar putea fi gata încă de anul acesta. Pe de altă parte, în cazul auto­străzii Sebeş - Turda, cu o lungime de 70 de kilometri, stadiul fizic de execuţie este de sub 10%. Pe două tronsoane ale acestei autostrăzi lucrările au început anul tre­cut, în timp ce pe alte două tronsoane deocam­dată se realizează proiectarea, având în vedere că abia în toamna anului trecut au fost semnate contractele de cons­trucţie.

În cazul autostrăzii Lugoj - Deva, pe două tronsoane lucrările abia ajung la 4-6%, în timp ce pe un alt lot deja s-a ajuns la un stadiu fizic de 23%, arată datele de la CNADNR. Un şantier mai avansat este Gilău - Nă­dă­şelu de pe Au­tos­trada Transilvania, unde au fost finalizate 29% din lucrări, potrivit CNADNR.

La polul opus, un şan­tier care rămâne sub sem­nul întrebării este „cio­tul“ de 6,5 kilometri de la intrarea pe autostrada Bu­cureşti - Ploieşti. Pe pri­mii 3,3 kilometri aproa­pe nu s-a construit nimic, în timp ce pe ceilalţi 3,2 km lucrările sunt gata, dar încă nu s-a făcut o legătură cu restul autostrăzii spre Ploieşti, potrivit datelor de la CNADNR.

Statul a plătit până acum circa 1,5 mld. lei pe cei aproape 200 km autostrăzi pe care îi are în construcţie în pre­zent, care costă în total 5 mld. lei. Com­pa­nia de dru­muri a mai semnat de la înce­putul anului până în prezent patru con­tracte pentru construcţia a aproape 40 km auto­străzi, cu o valoare totală de 780 mil. lei.  

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO