ZF 24

AXA trebuie să plătească unor restaurante din Franţa despăgubiri în baza poliţei de business interruption

Business internaţional

AXA trebuie să plătească unor restaurante din Franţa despăgubiri în baza poliţei de business interruption

Autor: Mircea Nica

02.06.2020, 17:30 329

Asigurătorul francez AXA este obli­gat să răspundă cererilor de despă­gu­bire ale unor proprietari de restaurante din Franţa în baza poliţelor de business in­ter­ruption, în urma unei decizii jude­căto­reşti, care ar putea însemna un poten­ţial pre­cedent pentru litigiile legate de co­ro­na­virus în întreaga lume, potrivit Reuters.

Un tribunal din Paris a decis săp­tămâna tre­cută că AXA ar trebui să plă­tească pro­prietarului unui restaurant do­uă luni din pier­derile de venituri cauzate de pandemia viru­sului. AXA a susţinut că po­litica sa nu acoperă întreruperea activi­tăţii cauzate de criza de sănătate.

Stephane Manigold, proprietarul a patru restaurante din Paris, care a dema­rat pro­cesul împotriva asigurătorului fran­cez, a declarat că, de la decizia instan­ţei, echipa sa a primit apeluri din Marea Britanie, Africa de Sud, Spania şi Statele Uni­te, cerând detalii despre con­tractul său.

„Această decizie de la Paris are o re­zo­­nan­ţă globală“, a spus Stephane Manigold.

În Marea Britanie, autoritatea de regle­men­tare financiară a apelat şi la instanţele jude­cătoreşti pentru a încerca să obţină clari­ficări privind plata din partea asigu­ră­torilor a cererilor de despăgubire pentru afaceri mici.

AXA susţine că va ataca decizia curţii din Paris, dar directorul executiv al compa­ni­ei, Thomas Buberl, a spus că va încerca să răs­pun­dă cererilor de despăgubire a restau­ran­te­lor care aveau o anumită ambiguitate în contracte.

Alţi asigurători francezi au spus că vor plă­ti pierderi de business interruption unor cli­enţi, în funcţie de contracte specifice. Gene­rali France, de exemplu, a spus că va efec­tua plăţi către 600 de afaceri din dome­niul ospitalităţii.

 
AFACERI DE LA ZERO