ZF 24

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna ianuarie 2018. La ce trebuie să fiţi atenţi în prima parte a anului

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna ianuarie 2018. La ce trebuie să fiţi atenţi în prima parte a anului

Autor: Dan Straut, Mediafax

04.01.2018, 14:16 3526

Marţi, 9 ianuarie
- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015, art. 322, OPANAF 1165/2009.

Miercuri, 10 ianuarie
- Depunerea declaraţiilor: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică - Formularul 010; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal - Formularul 020; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070. Sunt vizate persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.310 alin.(7), OPANAF 3698/2015, OPANAF 1382/2017;
- Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d), OPANAF nr.3698/2016.

Luni, 15 ianuarie
- Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie - Anexa nr.2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere/alcool pur. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 349 alin. (8) şi art. 353 alin. (6);
- Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile. Este vizat antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială . Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 348, HG 1/2016 titlul VIII pct.8 alin.(30);
- Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent - Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi micii producători de vinuri liniştite Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(17);
- Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent - Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Este vizat micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct.21 alin. (23), precum şi destinatarul din România prevăzut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(25);
- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1);
- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1);
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.394 şi art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 şi pct.97 alin.(1);
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85;
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal,. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigaţie - Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) şi lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) şi (11);
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigaţie - Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) şi lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) şi (11);
- Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3);
- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2).

Luni, 22 ianuarie
- Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal - Formularul 089. Sunt vizate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obţinut licenţă de furnizare a energiei electrice în perioada 1 - 31 decembrie şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.331 alin.(2) lit.e) pct.2, OPANAF 3628/2015.

Joi, 25 ianuarie
- Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2018 şi a modului de determinare a acesteia. Sunt vizate persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 300 alin. (9);
- Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Este vizată persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale care solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 300 alin. (16);
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din premii şi jocuri de noroc, venituri obţinute de nerezidenţi, venituri din alte surse. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) şi (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) şi (6);
- Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent - Formularul 094. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 de euro. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 322 alin. (6), OPANAF 631/2016;
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100. Sunt vizaţi: lunar - contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; trimestrial - contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.2; alte termene - contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: OPANAF 2935/2017;
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - Formularul 112. Sunt vizaţi următorii contribuabili: pentru luna precedentă - persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin.1 şi OMFP 1024/2017); pentru trimestrul precedent - contribuabilii prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015 (legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin.4 şi OMFP 1024/2017);
- Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent - Formularul 208. Sunt vizaţi notarii publici. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.113, OPANAF 1866/2017;
- Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3622/2015;
- Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015. Formularul se completează şi se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 591/2017;
- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301. Sunt vizate persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016;
- Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) şi g) din Legea nr.227/2015 Legislaţie relevantă: OPANAF 793/2016;
- Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formularul 390 VIES. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 592/2017;
- Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent - Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.417 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21);
- Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097. Pentru intrarea prin opţiune în sistem, până pe 25 ianuarie, sunt vizate persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent. Pentru ieşirea din sistem, notificarea se depune până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 de lei. Mai sunt vizate şi persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 324, OPANAF 1503/2016;
- Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. Sunt vizate persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi, dar şi persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 43 alin. (3), art. 97 alin. (7);
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Vineri, 26 ianuarie
- Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Legislaţie relevantă: OPANAF 795/2016, OUG 7/2017.

Marţi, 30 ianuarie
- Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional ferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) şi (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015, dar şi persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. Legislaţie relevantă: OPANAF 3769/2015.

Miercuri, 31 ianuarie
- Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică - Formularul 010 - şi Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070. Sunt vizate persoanele şi entităţile prevăzute la art.147 alin. (4) din Legea nr.227/2015 care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin.(8), art. 169 alin.(4);
- Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit - Formularul 220. Declaraţia se depune astfel: A) Pentru schimbarea, prin opţiune, în condiţiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către: contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, şi care doresc, prin opţiune, să treacă la impunere în sistem real; contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi în sistem real şi care doresc, prin opţiune, să treacă la impunere la normă de venit; contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi doresc să treacă la impunere în sistem real; contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, şi doresc să treacă la impunere în sistem real; B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real începând cu anul fiscal următor; C) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. Legislaţie relevantă: A) OPANAF 3622/2015, Legea 227/2015 art.71 alin.(3) şi art.85 alin.(4) ... B) OPANAF 3622/2015, Legea 227/2015 art.69 alin.(9) ... C) OPANAF 2902/2016, Legea 227/2015 art.85 alin.(2) şi alin.(4);
- Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Sunt vizaţi beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 395, HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5);
- Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit - Formularul 012. Sunt vizaţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la art.41 alin.(4) şi (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare şi plată. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 41 alin. (3), OPANAF 726/2016;
- Depunerea Declaraţiei privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii - Formularul 600. Sunt vizaţi contribuabilii prevăzuţi la art.148 alin.(1) şi alin.(2) din Codul fiscal cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte şi care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz: a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor refectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real; b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real; c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art.69, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 148 alin.(3), OPANAF 3696/2016.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri: