ZF 24

Când este bine să urmezi dictonul „vinde în luna mai şi pleacă în vacanţă“?

Foto Shutterstock

Autor: Adrian Cojocar

10.05.2014, 12:01 1501

„Sell in May and go away“, care s-ar putea traduce „vinde în luna mai şi pleacă în vacanţă“, este o zicală cunos­cută printre investi­torii de pe piaţa de capital. Asta deoa­rece luna mai, în mod tradiţional, este una dintre cele mai slabe din an din punctul de vedere al evoluţiei acţiunilor, iar din mai şi până în octombrie bursele înre­gistrează volume mai scăzute, din cauză că această perioadă se suprapune cu cea a concediilor, iar prezenţa in­vestitorilor la tranzacţionare este una mai scăzută.

Brokerii spun că tactica de vânzare în luna mai devine fezabilă cu precădere atunci când evoluţia bursei din prima parte a anului este una peste aşteptări, iar investitorii sunt mulţumiţi cu câşti­gu­rile pe care le obţin până în acel mo­ment, motiv pentru care s-ar putea jus­tifica o marcare a acestor câştiguri şi re­ve­nirea ulterioară în piaţă pe nişte pa­liere de preţ mai scăzute în urma unor corecţii.

Anul 2014 a debutat însă cu corecţii, fapt ce i-a luat prin surprindere pe majo­ri­tatea investitorilor, indicele BET înre­gistrând de la începutul anului şi până în prezent o scădere de circa 1,3% în contextul stării de tensiune din regiune.

„Dacă evoluţia bursei era de o manieră pozitivă în acest debut de an, strategia «Sell in May and go away» ar fi fost una pe care mulţi investitori ar fi urmat-o. În acest moment, având în vedere preţurile mai scăzute aş încuraja mai puţin o astfel de tactică. Este posibil să urmeze nişte reveniri şi momentul actual să nu fie cel mai potrivit având în vedere faptul că datele bune din eco­no­mie nu au fost incluse până acum în preţuri. Am avut parte de o creştere a eco­nomiei în trimestrul patru peste aştep­tări, de dobânzi scăzute, o schim­bare de percepţie din partea agen­ţiilor de rating. În acelaşi timp, o calmare a conflictului din Ucraina, care instigă la prudenţă în acest moment, ar ajuta piaţa să salte pe un palier mai sus. Totuşi, dacă conflictul ar creşte în intensitate, vân­za­rea nu ar fi o idee rea“, spune Alin Bren­dea, directorul general adjunct al firmei de brokeraj Prime Transaction.

Într-adevăr, în ultimii ani bursa a avut parte de scăderi puternic în luna mai atunci când câştigurile din primele patru luni ale anului au fost unele ridicate.

Astfel, în anii 2010, 2011 şi 2012 când indicele BET a urcat în perioada 31 decembrie - 31 aprilie cu 22,1%, 12,5% şi respectiv 22,8%, în luna mai au urmat corecţii mai mari decât ar fi fost normal ca efect al dividendele acordate de companii, indicele pierzând 13,8%, 7,6% şi 14,2% din valoare în luna mai.

Pe de altă parte, anul trecut, când bursa a adus un câştig de numai 3,6% în primele patru luni, indicele BET a închis luna mai pe plus cu 1%, deşi teoretic ar fi trebuit să se corecteze cu cel puţin 4% ca efect al trecerii datelor de dividende, ceea ce înseamnă că cei care nu au vân­dut la sfârşitul lunii aprilie au câştigat atât din aprecierea cotaţiilor, cât şi din dividendele încasate de la com­panii.

Până recent investitorii asimilau volu­mele reduse ale bursei cu corecţii, pentru că în lipsa unei cereri mai mici din partea investitorilor absenţi din piaţă pe perioada vacanţelor se presu­punea că acţiunile ar trebui să se co­rec­teze, însă s-a observat în special în SUA că raliul început în anul 2009 al bursei ame­ricane a venit pe fondul unor ru­laje mai mici decât cele obişnuite. Astfel, cei care au aşteptat ca volumele de tran­zacţionare să crească au avut de pierdut.

Pe de altă parte, miza dividendelor, care suscita interesul investitorilor pentru achiziţii în debutul anului, dis­pare după trecerea datelor de dividende (ex-dividend), marea majoritate a da­telor de dividende având loc în luna mai.

Acest lucru este specific mai ales bursei de la Bucureşti pentru că dividendele sunt acordate o singură dată pe an, spre deosebire de companiile din străinătate, care distribuie dividende semestrial sau chiar trimestrial.

Datele statistice de la bursa din Bucureşti arată că în ultimii 10 ani luna mai a fost cea mai slabă din punctul de vedere al câştigurilor obţinute, cu o scădere medie de 1,7%, faţă de o creştere medie pe ansamblu în celelalte 11 luni din an de 1,4%.

Totuşi, scăderea acţiunilor din luna mai este una mascată pentru că nu ia în calcul câştigurile din dividende pe care investitorii le obţin de la companiile de pe bursă.

Corecţiile acţiunilor din luna mai se datorează în special trecerii perioadei care oferă dreptul la dividende. Astfel, corecţiile din luna mai ale cotaţiilor companiilor reflectă în general faptul că o parte din lichidităţi iese din societate şi urmează să fie acordată acţionarilor, motiv pentru care valoarea de pe bursă a companiei scade cu valoarea dividen­de­lor distribuite acţionarilor. Spre exemplu, potrivit calculelor ZF, teoretic indicele BET ar trebui să înre­gistreze în luna mai a acestui an o scă­dere de 5,2% numai ca urmare a tre­cerii perioadei de divi­dende la com­pa­niile incluse în indice. Dacă se iau în cal­cul şi distri­bu­ţiile de capital de la Fondul Pro­prie­tatea, a căror dată de înre­gis­tra­re a fost la finele lunii trecute, ajus­tarea în jos a in­dicelui BET ca efect al divi­den­delor şi dis­tribuţiilor către ac­ţio­nari ale com­pa­niilor incluse în indice este de 5,8%.

Spre exemplu, dacă un investitor ar cumpăra acţiuni Petrom (SNP) la preţul de pe parcursul şedinţei de ieri, de 0,4541 lei/acţiune şi presupunând că până în ultima zi în care acţionarii au drept la dividend, 12 mai, preţul se menţine, teoretic pe data de 13 mai, denumită şi data ex-dividend (care nu mai dă dreptul la încasarea dividen­dului), preţul ar trebui să scadă cu 6,8%, sau 0,0308 lei/acţiune, cât este valoarea dividendului brut. În final valoarea de pe bursă a acţiunii Petrom deţinută de investitor ar coborî la 0,4233 lei/acţiune şi investitorul ar încasa un dividend brut de 0,0308 lei/acţiune, care însumate dau preţul plătit iniţial pentru o acţiune Petrom, de 0,4541 lei.

Astfel, deşi preţul pe bursă al acţiunilor Petrom s-ar putea corecta cu 6,8% în luna mai odată cu trecerea pe­rioa­dei de dividende, în condiţii nor­male de piaţă investitorul nu pierde nimic pentru că scăderea este acoperită de dividendul pe care-l încasează.

Totuşi, dacă acţiunile au crescut pu­ter­nic anterior pe fondul aşteptărilor de di­vi­dende, riscul unor corecţii mai im­por­tante după trecerea perioadei de di­vi­dende se amplifică, sunt de părere brokerii.