ZF 24

Ce categorie de contribuabili trebuie să depună situaţiile financiare până la data de 30 aprilie

Ce categorie de contribuabili trebuie să depună...

Autor: Mircea Comana

23.04.2014, 14:34 3265

Termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare aferente anului 2013 este stabilit pentru data de 30 mai. Cu toate acestea, persoanele juridice fără scop patrimonial (fundaţiile şi asociaţiile, sindicatele şi patronatele, partidele politice, cultele religioase etc.) mai au la dispozitie o săptămână, pentru aceste categorii de contribuabili termenul de depunere este stabilit pentru data de 30 aprilie 2014. Alături de situaţiile financiare, aceşti contribuabili trebuie să depună dovada auditării documentelor de către cenzori sau auditori financiari, alături de o declaraţie scrisă a conducerii pentru asumarea răspunderii pentru întocmirea situaţiilor.

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 79 din 21 ianuarie 2014 (privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice), termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale este pentru majoritatea contribuabililor de 150 de zile de la incheierea exerciţiului financiar, respectiv data de 30 mai 2014. 

Cu titlu de exceptie, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale in maxim 120 de zile de la incheierea exerciţiului financiar, adica până miercuri 30 aprilie 2014. Potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi actualizată, aceste persoane juridice sunt:
- asociaţiile
- fundaţiile şi organizaţiile de acest tip
- sindicatele şi patronatele
- partidele politice
- subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate
- subunităţile fără personalitate juridică, având sediul in strainatate, ale unor firme şi ale unor instituţii publice din România
- cultele religioase
- alte entităţi fără scop patrimonial, înfiinţate în baza unor legi speciale

Acele persoane juridice fără scop patrimonial care îşi conduc contabilitatea în partidă simplă nu au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale.

Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 prevăd ca situaţiile financiare să cuprindă: bilanţul, contul rezultatului exerciţiului şi eventualele note explicative ale acestor situaţii.

În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale, atât în format hârtie, cât şi în format electronic, ori numai în format electronic, contribuabilii vor utiliza programul de asistenţă de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (http://www.anaf.ro). Situaţiile se vor depune electronic, daca au ataşată o semnatură electronică extinsă sau se pot depune la registraturile unităţilor teritoriale ale MFP, la oficiile poştale prin scrisori cu valoare declarată sau pe portalul www.e-guvernare.ro.
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24