ZF 24

Datoriile administraţiei publice şi-au redus ponderea în PIB la 24,4%

Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

Autor: Raluca Ghinea

21.07.2013, 21:39 449

Datoriile totale ale administra­ţiei publice au scăzut în primul tri­mestru la 24,4% din PIB, faţă de 29,4% în intervalul similar al anului tre­cut, pe fondul diminuării deţine­rilor de acţiuni şi alte participaţii ale sta­tului, precum şi de depozite, po­trivit datelor Băncii Naţionale a Ro­mâniei (BNR).

Administraţia publică include administraţia centrală, cea locală şi administraţia sistemelor de asigurări sociale.

Deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului şi-au redus ponderea în PIB cu 3,8 puncte procentuale faţă de primul trimestru din 2012, la 10,5%, iar depozitele administraţiei publice cu 0,9 puncte, la 5,4% din PIB. Totodată, creanţele comerciale au crescut cu 0,4 puncte procentuale, la 7,5% din PIB, fiind luate în calcul valori ale Produsului Intern Brut de 587,499 miliarde lei pentru 2012 şi 623,314 miliarde lei pentru 2013, informează banca centrală.

Creanţele administraţiei centrale au scăzut ca pondere în PIB de la 27,3% la 22,5%, ale administraţiei locale de la 2,4% la 2,1% şi ale administraţiei sistemelor de asigurări sociale s-au menţinut la 2,3%.

Angajamentele administraţiei publice au scăzut ca pondere în PIB la de la 44,9% 42,6%.

„Datoriile comerciale au scăzut cu 1,2 puncte procentuale, până la 5,3% din PIB la finele trimestrului I 2013, iar împrumuturile au scăzut cu 0,9 puncte procentuale, astfel încât reprezentau 12,6% din PIB la finele trimestrului I 2013. Titlurile în lei şi valută au crescut cu 1,2 puncte procentuale pe seama emiterii de noi titluri în lei şi în valută, în special pe termen lung, ajungând la un nivel de 24,1% din PIB“, se arată în raportul BNR. Ponderea angajamentelor admi­nistraţiei centrale în PIB s-a diminuat la 39,2%, de la 41,8%, iar ponderea angajamentelor administra­ţiei locale şi a celei privind asigurările sociale a crescut cu 0,1 puncte procentuale, la 4,2%, respectiv 1,6%.

În primul trimestru, creanţele au fost mai mici decât angajamentele administraţiei publice, determinând un necesare de finanţare de 0,3% din PIB, menţinându-se la acelaşi nivel din perioada similară a anului trecut.

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 22.07.2013

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO