• Leu / EUR4.9675
  • Leu / GBP5.7134
  • Leu / USD4.6709
ZF 24

Declaraţia privind venitul realizat în anul 2013 – Formularul 200: cine îl depune, unde îl depune şi până la ce dată

Declaraţia privind venitul realizat în anul 2013 –...

Autor: Mircea Comana

05.05.2014, 17:35 9649

Persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din anumite activităţi prevăzute de legislaţia fiscală, au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat în anul 2013 – formularul 200 până la data de 26 mai 2014.

Veniturile pentru care trebuie depusă declaraţia sunt:

Utile

Modelul formularului 200, însoţit de un ghid explicativ pentru completarea acestuia

Lista unităţilor fiscale din toată ţara


• activităţi comerciale - din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;

- Venituri din activităţi independente:

• profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;

• drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea

- Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile:

•  este vorba de chirii, dar nu şi arendare, realizată în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

- Activităţi agricole:

•  precum si silvicultură şi piscicultură, impuse în sistem real

- Transferul titlurilor de valoare:

•  altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

- Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen:

•   pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Declaraţia se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

Formularul 200 se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. Aici se află lista unităţilor fiscale din toată ţara. Totodată, declaraţia fiscală poate fi expediată la oficiul poştal, prin recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege, într-un singur exemplar. Este necesar a se păstra o copie a declaraţiei depuse. Depunerea, respectiv transmiterea prin poştă, pot fi efectuate de către contribuabil sau împuternicitul său legal.

Potrivit legii, nedepunerea la termenul prevăzut – 26 mai 2014, inclusiv - a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. În acelaşi timp, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Salariaţii nu trebuie să depună fişe fiscale la unităţile fiscale unde sunt arondaţi, chiar dacă au mai multe salarii. Veniturile din salarii se impozitează la sursă, cu 16% la fiecare loc de muncă, impozitare care este finală. Excepţie fac doar salariaţii care mai obţin şi venituri din activităţi independente sau din închiriere de bunuri şi care au obligaţia depunerii formularii 200 la unităţile fiscale, în condiţiile arătate.

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală există modelul formularului 200, însoţit de un ghid explicativ pentru completarea acestuia.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9675
Diferență: -0,0644
Ieri: 4.9707
Azi: 4.6709
Diferență: 0,1522
Ieri: 4.6638
Azi: 5.7134
Diferență: -0,3401
Ieri: 5.7329
Azi: 5.1538
Diferență: -0,0543
Ieri: 5.1566