ZF 24

Dezvăluire incredibilă la ZF Asigurări Summit. Sorin Mititelu, vicepreşedinte ASF: Nota de plată pentru falimentele din ultimii ani din asigurări a fost destul de mare, de 1,2 miliarde euro, din care mai sunt de plată 800 milioane euro

ZF Asigurări Summit 2024

Dezvăluire incredibilă la ZF Asigurări Summit. Sorin...

Autor: Roxana Rosu

19.06.2024, 10:29 1047

Nota de plată pentru falimentele din ultimii ani din asigurări a fost destul de mare, obligatia de plată a  Fondului de Garantare a Asiguraţilor a fost de 1,2 miliarde euro, din care mai sunt de plată 800 milioane euro, a declarat Sorin Mititelu, vicepreşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în cadrul conferintei ZF Bankers şi Asigurări Summit 2024.

„A fost clară necesitatea de a întări instrumentele de acţiune ale ASF. Acum putem interveni în faze mult mai incipiente, putem introduce măsuri pentru a limita efectele unui eveniment nedorit şi de a interveni pe sistemele de guvernanţă ale companiilor în dificultate financiară. Am învăţat să fim mereu pregătiţi pentru astfel de evenimente. Fondul de Garantare este acum o acumulare de know-how care poate fi luată ca referinţă şi de alte pieţe similare. Şi am învăţat că dialogul cu piaţa este necesar pentru a preveni mai degrabă decât a combate. Prin autoconformare şi intervenţii minime în faze incipiente se pot evita falimente. Nu poţi gestiona un sistem de asigurări fără o bază de capital. Aceste falimente au consumat din baza de capital şi ne-au ţinut pe loc în dezvoltarea pieţei. Acest consum inutil de resurse, pentru plata desbăgubirilor, a ţinut şi piaţa în loc”.

Ce a mai declarat Sorin Mititelu:

Piaţa de asigurări e un fel de Cenuşăreasă. Are un potenţial extraordinar, un tip de activitate nu doar economică, ci şi cu importanţă socială, tot mai relevantă pentru societate. Este o piaţă tânără, chiar dacă avem o istorie a unor instituţii vechi de sute de ani, dar piaţa actuală a început în anii '90, când s-au schimbat fundamental regulile jocului. Încă suntem la un nivel scăzut faţă de nevoi, iar deficitul de protecţie este foarte mare. Este potenţial de dezvoltare a businessului, dar şi o dificultate.

Mandatul ASF vizează stabilitatea sistemului şi protecţia consumatorului. Căutăm stabilitatea asigurătorilor şi acţionăm prin cunoaşterea profundă a pieţei, evaluarea mai precisă a riscurilor pe care şi le asumă.

Susţinem dezvoltarea pieţei, vrem să avem un grad de acoperire corespunzător al asigurărilor, o penetrare bună, o acoperire mai mare şi reguli corecte de conduită. Inerent se fac greşeli fiind o piaţă tânără. Nota de plată pentru falimente a fost destul de mare. Cam 1,2 miliarde euro a fost obligaţia de plată a Fondului de Garantare a Asiguraţilor pentru falimentele din ultimii ani şi mai sunt de plată 800 milioane euro.

Există o reaşezare în cadrul organizaţiei şi ea va fi vizibilă în perioada următoare. La ASF va intra în vigoare noul regulament de funcţionare din 1 iulie. Va fi o separare mai clară între resursele alocate pentru supraveghere, vom actualiza instrumentele cu care acţionăm.

La indicatorii de solvabilitate şi profitabilitate suntem la un nivel confortabil. Este o stabilitate şi o uşoară îmbunătăţire în T1. Indicatorii sunt totuşi sub nivelul din UE. Mare parte din companiile de asigurări sunt componente ale unor grupuri regionale, unde se realizează un management activ al alocării capitalului.

Randamentul capitalurilor alocate este indicatorul cel mai relevant. El depinde de riscurile asumate de companie, de maturitatea pieţei. Noi am avut aceste falimente şi randamentul este la un nivel foarte scăzut, la 2-3% în ultimii 5 ani, pe non-life, şi de aceea este o atractivitate scăzută pentru investitori de a intra pe piaţă.

La asigurări de viaţă, randamentele sunt spre 20%, în linie cu aşteptările. Iar la cele compozite, mai ales pe non-viaţă, au un nivel sub media europeană.

E nevoie de capital mai mult în piaţă. Şi dacă vine prin subsidiare sau o companie de sine stătătoare sau freedom of establishment, aceste canale sunt necesare pieţei.

Va conta mult structura. Nu avem un număr mic de asiguraţi. Aş zice că el e mai mare decât clienţii sistemului bancar. O evoluţie spectaculoasă la prime brute subscrise se poate realiza doar dacă va creşte segmentul de asigurări de viaţă cu componenta de acumulare de investiţii. Avem riscul de longevitate, de cutremur şi de secetă.

La RCA, am introdus un set de măsuri prin Directiva europeană, la finele anului trecut. Apoi am introdus alt set de măsuri pentru normalizarea pieţei.

Piaţa nu s-a aflat într-un mod de funcţionare eficient, sunt multe dezechilibre. Este o piaţă care consumă multe resurse şi dacă nu este normalizată va ţine în loc dezvoltarea întregii pieţe de asigurări. Modificarea legii e un prim pas. Apoi noile reguli ale jocului introduse vor modifica comportamentul celor din piaţă, aduc noi investiţii şi în final cred că vor ajuta normalizarea pieţei.

Vom propune Ministerului Finanţelor menţinerea plafonării la RCA încă 3 luni.

Ritmul de creştere a pieţei de asigurări ţine şi de evoluţia primelor brute, şi de prima medie şi de indicatorii de performanţă, cum este rata daunei, şi toţi ar trebui să meargă în direcţia îmbunătăţirii şi să avem o creştere de două cifre an de an.

Nevoia de protecţie pe zona de răspundere civilă este evidentă. În loc să vorbim de educarea pieţei, trebuie să vorbim de formarea şi dezvoltarea pieţelor. Rolul esenţial îl au aici cei care oferă produsul. Ei trebuie să ofere un value proposition adecvat, să aibă un preţ adecvat, canale de distribuţie eficiente, să îşi cunoască bine clientul. Altfel nu se va întâmpla nimic.

De exemplu, când a fost deschisă piaţa asigurărilor de sănătate, ea nu a pornit de la asigurători, ci de la marile clinici private care au lansat abonamente.

Conduita jucătorilor din piaţă va ghida dezvoltarea pieţei sau va crea probleme de încredere la consumator, ceea ce va îngrădi dezvoltarea. Sistemele de guvernanţă ale asigurătorilor sunt esenţiale.

Cifrele mari vin din retail. Asigurări de viaţă cu componentă de economisire şi investire sunt foarte importante. Pe alte piete, asigurările de viaţă reprezintă 80% din volumele din portofolii. Acest volum nu vine din  asigurarea de viată de protectie, pe care o ştim noi din creditele ipotecare, ci din cea traditională şi din altele. Ele sunt necesare pentru a acoperi riscul de longevitate, pentru persoanele la pensie.

Asigurările de grup asigură diversificarea riscurilor luate de aigurător şi contribuie la profitabilitatea lor.

 

Avem 50.000 de persoane certificate să facă distribuţie de asigurări. Ca număr, avem trei canale de distribuţie şi pot fi multe altele dezvoltate. Aici e treaba celui care are produsul. Nu e vorba de lipsa de resurse, ci de iniţiativă.

Ţinta de 10 miliarde euro poate fi atinsă prin asigurări de viaţă cu economisire şi investiţii.

Avem o transformare a struturii demografice şi de profil cultural. Avem un trend de îmbătrânire a populaţiei, categoria de vârstă peste 60 de ani este în creştere, şi nu avem o balanţă bună între populaţia activă şi inactivă. Soluţia este ori la sistemul public de asigurări sociale, fie din zona privată de asigurări. Piaţa cere solutii pentru acest risc de longevitate.

Nu vor veni clienţii spre asigurători sau brokeri. E rolul jucătorilor să atragă clienţi.