ZF 24

Fişă de ofertă: Romgaz

Fişă de ofertă: Romgaz

Autor: Roxana Pricop

20.10.2013, 21:21 2510

Statul scoate la vânzare 15% din acţiunile Romgaz la preţuri între 24 şi 32 lei pe titlu, intenţionând să obţină o sumă între 1,38 miliarde lei şi 1,85 miliarde lei. Acţiunile se vor vinde începând de mâine, 22 octombrie, până pe 31 octombrie. Ziarul Financiar prezintă mai jos principalele informaţii despre companie:

Acţionarii şi conducerea companiei

Statul român, prin intermediul Ministerului Economiei, este acţiona­rul majoritar al Romgaz, cu un pachet de 85,0071% din acţiunile Romgaz. Restul de capital este deţinut de Fondul Proprietatea (14,9929% din capital). În cadrul ofertei publice iniţiale de acţiuni, Ministerul Economiei vinde 15% din capital (57,8 milioane de acţiuni). Dacă oferta se va închide cu succes, parti­cipaţia statului va scădea la 70,0071%, iar cea a Fondului Proprietatea va rămâne neschimbată, la 14,99%, pentru că fondului îi este interzis să vândă acţiuni. Fondul are voie să vândă acţiuni la Romgaz după 180 de zile de la închiderea ofertei.

WikiZF: Profilul companiei Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Compania este condusă de un Consiliu de Administraţie (CA) format din cinci membri ales în Adunarea Generală a Acţionarilor şi de un director general numit de CA. Aurora Negruţ, 52 de ani, este preşedintele Romgaz. Ea a fost numită în funcţie în mai 2013. Înainte de a deţine această funcţie, ea a lucrat din 2009 până în 2012 pentru Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie ca expert tehnic. A lucrat şi pentru AVAS în calitate de expert. În prezent deţine funcţia de director în cadrul Departa­mentului pentru Energie – Direcţia Generală pentru Privatizare şi Ad­minis­trarea Participaţiilor Statului în Energie. Aurora Negruţ a obţinut o diplomă de inginer chimist de la Institutul Politehnic al Universităţii din Iaşi şi a urmat studii de management financiar-contabil la Universitatea Spiru Haret.

În luna iunie, Consiliul de Ad­ministraţie l-a numit pe Virgil Marius Metea, 53 de ani, în funcţia de director general (CEO) al Romgaz. Înainte de a deţine această funcţie, a lucrat ca director general în cadrul EON Gaz Distribuţie şi EON Moldova Distri­buţie, director general adjunct la EON România, în calitate de director de dezvoltare în cadrul Distrigaz Nord SA. Metea deţine o diplomă de inginer foraj şi extracţie şi distribuţie gaze din partea Institutului de Petrol şi Gaze din cadrul Universităţii Ploieşti. El deţine un MBA de la ASE Bucureşti şi un doctorat în inginerie mecanică de la Uni­versitatea Tehnică Ploieşti/Dis­tri­bu­ţie Gaze.

Rezultatele financiare ale Romgaz

Romgaz este „perla“ companiilor de stat, fiind cea mai profitabilă şi totodată cea mai valoroasă companie a statului. Romgaz a avut anul trecut un profit net de 1,12 mld. lei (251 de milioane de euro), în scădere cu 5% faţă de anul precedent, la o cifră de afaceri de 3,84 mld. lei (861 mil. euro), con­form situaţiilor financiare pe standardele internaţionale de conta­bilitate (IFRS). Circa 95% din profit a ajuns la acţionari sub formă de divi­dende, adică 901 milioane de lei la Mi­nisterul Economiei, care deţine 85% din acţiuni, şi 159 mil. lei la Fondul Pro­prie­tatea, care are un pachet de 15%. În primul semestru din 2013, Romgaz a obţinut un profit net de 622 mil. lei (140 mil. euro), în scădere cu 22% faţă de aceeaşi perioadă a lui 2012, la o cifră de afaceri de 1,901 mld. lei (427 mil. euro), conform IFRS. Pentru 2013, Romgaz şi-a bugetat un profit net de 1,4 mld. lei şi afaceri de 4,394 mld. lei, calculate pe standardele româneşti de contabilitate. Romgaz şi-a majorat substanţial bu­ge­tul de investiţii în prima jumătate a acestui an, sumele alocate fiind de 406,8 milioane de lei (92,4 milioane de euro), de peste trei ori mai mult faţă de primele şase luni din 2012. Printre principalele direcţii de in­vestiţii se numără şi cercetările pentru desco­pe­rirea de noi rezerve. La finalul lunii iunie, Romgaz avea în conturi lichidităţi de 2,03 mld. lei (455 mil. euro) şi datorii totale de 896 mil. lei (201 mil. euro), conform bilanţului pe IFRS. Capitalurile proprii ale com­paniei se ridicau la finalul lunii iunie la 8,9 mld. lei (2 mld. euro).

Producţie şi rezerve de gaze

Romgaz este cel mai mare producător şi furnizor de gaze naturale din România. Principalele sale segmente de activitate sunt: explorare şi producţie de gaze naturale, furnizare şi înmagazinare subterană de gaze naturale, producţie de energie electrică. În 2012, Romgaz a produs 5,66 miliarde metri cubi de gaze naturale şi, potrivit ANRE, avea o cotă de piaţă de 50,12% din vânzările de gaze naturale din producţia internă. Producţia de gaze a companiei a rămas relativ constantă în pri­mul semestru la  aproximativ 2,8 mld. metri cubi.  La data de 30 iunie 2013, societatea deţinea rezerve dove­dite nete de 62,1 miliarde de metri cubi de gaze naturale şi rezerve probabile nete de 13,2 mld. metri cubi, valoarea cu­mulată a acestora fiind de circa 17 mld. euro. Punctul slab al Romgaz este absenţa unor descoperiri noi semnifi­ca­tive de gaze prin care să-şi refacă rezervele, în condiţiile în care rezervele actuale îi mai ajung pentru circa 13 ani, la o cantitate extrasă de 5,7 miliarde de metri cubi pe an. Pentru a-şi reface rezervele, Romgaz ar trebui să in­ves­teas­că mai mult în explorare sau în achiziţia unor perimetre noi, ceea ce ar însemna ca rata de distribuţie a divi­den­delor să scadă în următorii an. Socie­tatea a încheiat o serie de par­te­neriate şi acorduri de operare în comun pentru explorarea şi dez­vol­tarea unor perimetre concesionate, atât în străinătate, cât şi în Romania. Socie­tatea are o serie de acorduri de cola­borare cu ExxonMobil, OMV Petrom, Lukoil, Vanco, Amromco şi Schlum­berger pentru explorarea, dezvoltarea sau reabilitarea diverselor perimetre sau facilităţi din România şi din perimetre maritime.

Impactul liberalizării preţului la gaze

Potenţialul acţiunilor Romgaz vine însă din liberalizarea preţului la gazele naturale din producţia internă şi alinierea la preţurile de pe piaţa euro­peană. Anul trecut, Romgaz a vândut gaze la preţul de 495 de lei pe mia de metri cubi, însă conform calendarului de liberalizare, preţul ar trebui să ajungă la 1.000 de lei pe mia de metri cubi până în octombrie anul viitor. Asta va urca afacerile şi profitul Romgaz, chiar dacă statul va taxa cu 60% profiturile obţinute de producătorii locali (Romgaz şi Petrom) din creşterea preţului gazelor. Romgaz deţine rezerve de gaze dovedite şi probabile de 75,3 miliarde de metri cubi. La un preţ de 1.000 de lei pe mia de metri cubi, Romgaz ar putea obţine venituri de 17 mld. euro din vânzarea acestor gaze şi profituri de peste 5,2 mld. euro, con­form calculelor ZF. În luna fe­brua­rie 2013, guvernul a demarat pune­rea în aplicare a unui plan de deregle­men­tare a preţurilor la gaze natu­rale prin creş­terea preţurilor ga­zelor cu 5% pentru clienţii noncas­nici. Conform planului, se inten­ţionează ca de­regle­mentarea totală a preţului să se reali­zeze până la data de 1 octombrie 2014 pentru clienţii noncasnici şi până la 1 octombrie 2018 pentru clienţii casnici.

Taxe şi redevenţe

Guvernul a introdus prin or­do­nanţă de urgenţă un „impozit asupra veniturilor suplimentare” (windfall profit tax) aplicat la veniturile supli­men­tare obţinute de producătorii de gaze naturale ca urmare a deregle­mentării preţurilor din sectorul gazelor naturale „până la data de 31 decembrie 2014, inclusiv“. Societatea plăteşte către bugetul de stat o redevenţă cuprinsă între 3,5% şi 13% din valoarea producţiei brute extrase. Nivelul mediu al redevenţelor plătite a fost de apro­ximativ 7% în 2012. Societatea plăteşte 3% din venitul brut din activitatea de înmagazinare a gazelor naturale.

Dividende plătite acţionarilor

Din profitul obţinut în 2012, circa 95% din profit a ajuns la acţionari sub formă de dividende, adică 901 mil. lei la Ministerul Economiei, care deţine 85% din acţiuni, şi 159 mil. lei la Fondul Proprietatea, care are un pachet de 15%. În 2012, 2011 şi 2010 compania a plătit către stat şi Fondul Proprietatea o sumă totală de 2,7 miliarde de lei sub formă de dividende. Pentru exerciţiile financiare încheiate la data de 31 de­cembrie 2012 şi 2013, guvernul a aprobat obligaţia societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat de a distribui o cotă de repartizare a profitului sub forma de dividende de 85%. În 2010, Romgaz a făcut o donaţie de 400 milioane de lei către bugetul de stat.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 21.10.2013

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO