ZF 24

Fondul de Garantare are 3 mld. lei pentru despăgubiri în caz de falimente bancare

Autor: Claudia Medrega

20.06.2013, 20:27 49

Potrivit raportului anual al Fondului, disponibilităţile din 2012 au depăşit cu 650 mil. lei nivelul de la sfârşitul anului 2011, fiind de aproape şase ori mai mari decât com­pen­saţiile plătite deponenţilor garantaţi în cazul a şapte bănci intrate în faliment în ultimii 12 ani, reprezentând circa 500 mil. lei.

Faţă de anul 2007, resursele Fondului de Garantare s-au majorat de aproape patru ori, în timp ce nivelul compensaţiilor potenţiale s-a dublat, la 123,3 mld. lei.

Pe parcursul anului 2012, în România nu s-au înregistrat probleme cu nicio instituţie de credit din sistem, astfel că nu a fost necesară intervenţia FGDB prin plata de compensaţii, ultima obligaţie a Fondului pentru astfel de plăţi pentru deponenţii băncilor în faliment expirând, conform legii, în ianuarie 2010.

O parte din resursele FGDB provin din contribuţiile anuale plătite de instituţiile de credit participante la Fond, care au însumat anul trecut 419,8 mil. lei, cu 5,2% peste nivelul din 2011, se arată în raportul Fondului.

„Ţinând seama de noile respon­sabilităţi ale FGDB, situaţia sistemului bancar şi angajamentele asumate de România în relaţia cu FMI şi Uniunea Europeană, precum şi de aşteptatele schimbări de la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte schemele de garantare a depozitelor, în anul 2012 a fost menţinută cota contribuţiei anuale de 0,3% în vederea asigurării treptate a unui grad-ţintă pentru finanţarea ex-ante de 2%“, se arată în raportul Fondului.

În plus, de la instituţiile de credit participante la FGDB au fost încasate cotizaţii în sumă de 50,16 mil. lei la fondul de restructurare bancară, cota anuală aferentă anului 2012 fiind stabilită la 0,0322% din valoarea pasivului negarantat al instituţiilor de credit participante.
 

Care este nivelul depozitelor garantate de Fond

Resursele fondului la sfârşitul anului 2012 ar reprezenta aproximativ 1,9% din valoarea depozitelor garantate, nivelul poziţionând FGDB în categoria schemelor de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană cu cele mai mari grade de acoperire a expunerii.

De­po­zi­tele ga­­rantate de FGDB la sfârşitul anu­lui 2012 tota­li­zau 148,9 mld. lei, din care 123,3 mld. lei repre­zentau suma afe­rentă com­pensaţiilor poten­ţiale maxime în cazul producerii eveni­mentului indispo­nibi­lizării depozitelor.

Deponenţii persoane fizice sunt acoperiţi aproape în totalitate, atât din punctul de vedere al includerii în sfera de garantare a FGDB, cât şi al sumei ga­ran­tate de Fond.

Statisticile de la finele anului 2012 indică faptul că 99,9% din deponenţii persoane fizice la instituţiile de credit participante la FGDB aveau depozite până în plafonul de garantare.

Suma maximă a compensaţiilor po­ten­ţiale aferente persoanelor fizice re­pre­zenta, la 31 decembrie 2012, 91,5% din valoarea totală a depozitelor ga­rantate ale populaţiei, respectiv 105,2 mld. lei.

În cazul firmelor, în cazul indisponibilizării depozitelor la băncile par­ticipante la FGDB, valoarea ma­ximă a compensaţiilor potenţiale repre­zen­ta la finele anului trecut mai mult de jumă­tate din valoarea totală a depozi­te­lor garantate ale acestora (53,7%), respectiv 18,2 mld. lei.

Fondul garantează atât depozitele firmelor mici şi mijlocii, cât şi pe cele ale populaţiei la băncile locale, cu ex­cep­ţia celor care funcţionează în regim de sucursală, în limita a 100.000 de euro.

Totodată, a fost creat un fond pentru despăgubirea persoanelor preju­diciate prin măsurile luate în cursul administrării speciale a insti­tuţiilor de credit.

Acest articol a apărut în ediţia tiparită a Ziarului Financiar din data de 21.06.2013

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO