ZF 24

Listarea deceniului chiar se face: Romgaz la bursă. BVB poate rămâne însă doar cu 5% din acţiuni

Listarea deceniului chiar se face: Romgaz la bursă. BVB poate rămâne însă doar cu 5% din acţiuni

Autor: Adrian Cojocar

20.10.2013, 22:13 5071

Statul vinde Romgaz la doar de şase ori profitul net, deşi firme mari de profil precum Exxon-Mobil sau Shell sunt cotate la de 9-12 ori profitul net. Romgaz estimează un profit de 320 mil. euro în 2013, cel mai mare câştig obţinut vreodată de o companie publică locală.

Investitorii de la Bucureşti vor putea să cumpere între 5% şi 15% din capitalul producătorului de gaze Romgaz în cadrul ofertei publice de listare la bursă care va începe mâine şi a cărei valoare va fi cuprinsă între 312 mil. euro şi maximum 416 mil. euro în funcţie de preţul final al ofertei.

WikiZF: Profilul companiei Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Însă investitorii de la Londra pot subscrie două treimi din ofertă, iar dacă o vor face, ar putea cumpăra 10% din acţiunile Romgaz, aşa că celor de la Bucureşti le vor rămâne 5%. Listarea Romgaz a fost foarte aşteptată de piaţa locală de capital.

Preţul acţiunii variază între 24 şi 32 de lei, la care compania este evaluată între 2 şi 2,7 mld. euro. Profitul net bugetat pentru 2013 este de circa 320 mil. euro, la afaceri de aproape 1 mld. euro. O evaluare de 2 mld. euro înseamnă un multiplu de 6,5 ori profitul net. Pentru comparaţie, Exxon-Mobil are o valoare de piaţă de 385 mld. dolari, adică de 11,3 ori profitul net, în timp ce Shell este evaluată la 216 mld. $, de 8,7 ori profitul net.  Romgaz exploatează şi vinde ju­mătate din producţia de gaze naturale din România, adică 5 mld. mc anual, la preţul reglementat de circa 160 $/1.000 mc în 2013. Peste trei ani acest preţ va fi liberalizat complet pentru persoane fizice şi juridice, adică va ajunge egal cu cel de import, de circa 400$/1.000 mc în prezent. Dacă Romgaz ar fi vândut în 2013 la preţul liberalizat, profitul său ar fi fost dublu, adică 640 mil. euro. Aceas­ta ar însemna că multiplul de evaluare coboară la doar 3, ceea ce înseamnă o companie de gaz foarte ieftină.   

Aceasta este cea mai mare ofertă de listare din istoria bursei de la Bu­cureşti şi o oportunitate ca românii să cumpere acţiuni la unul dintre cele mai profitabile monopoluri de stat care exploatează resursele de gaze ale Ro­mâniei.

La Londra au mai fost cotate până acum trei companii româneşti - Elvila (mobilă), România Liberă (presă) şi AD Pharma (distribuţie şi retail de medicamente), pe pieţe secundare, dar lipsa de lichiditate a dus la retragerea lor.

„Traversăm o perioadă destul de bună pe bursele europene şi nu numai, aşa că momentul ales îmi pare corect. Preţul companiilor din domeniul energiei şi resurselor  a fost destul de stabil faţă de alte industrii în perioada crizei, aşa că, în cazul unei performanţe financiare bune şi al unei guvernanţe corporatiste corecte, Romgaz poate trezi interesul investitorilor instituţionali de pe bursa londoneză“, a spus Dragoş Dinu, fost CEO al AD Pharma în perioada listării acesteia la bursă.

Investitorii de la bursa din Londra vor avea acces direct la ofertă prin intermediul unor instrumente GDR - global depositary receipts (certificate globale de depozit - n. red.) - care vor fi listate la Londra.

Cea mai mare ofertă din istoria bursei, în valoare de peste 300 milioane de euro, începe mâine, 22 oc­tom­brie. Statul vinde în cadrul ofertei publice iniţiale de vânzare de acţiuni (IPO) un pachet de 15% din acţiunile producătorului de gaze naturale Romgaz. Statul vrea să strângă între 311 şi 415 milioane de euro de la investitorii de pe bursă. Oferta începe marţi şi se va închide pe 31 octombrie.

1. Care este preţul de vânzare al acţiunilor?

Preţul de vânzare este cuprins între un minim de 24 lei şi un maxim de 32 lei, însă doar investitorii instituţionali (fon­duri de investiţii, fonduri de pensii, companii de asigurări etc.) pot subscrie la orice preţ din acest interval.

Investitorii care achiziţionează mai puţin de 10.000 de titluri pot subscrie doar la preţul fix de 32 lei (maximul din ofertă). La finalul ofertei, în funcţie de gra­dul de subscriere pe tranşa inves­tito­rilor instituţionali se formează preţul de ofer­tă (de exemplu 26 lei sau orice alt preţ din intervalul 24-32 lei), iar investitorii persoane fizice vor primi şi ei acţiunile la acelaşi preţ, adică li se va returna dife­renţa între preţul plătit de 32 lei şi preţul final de ofertă.

Pe bursa din Londra acţiunile Rom­gaz se vor vinde la un preţ foarte apro­piat de cel de la Bucureşti, însă va fi deno­minat în dolari şi sub formă de instru­mente GDR (certificat global de depozit - n. red.).

2. Cum este structurată oferta?

Oferta este structurată pe două tranşe: tranşa investitorilor de retail, că­ro­ra le sunt alocate 15% din acţiunile din ofertă, şi cea a investitorilor institu­ţio­­nali, care pot subscrie până la 85% din acţiunile puse în vânzare de Rom­gaz.

Investitorii de retail pot subscrie orice număr de acţiuni (nu mai puţin de 100 de titluri), la fel ca şi cei instituţionali, însă nu vor beneficia de discount decât pentru primele 10.000 de titluri Rom­gaz, adică o valoare de maximum 240.000 de lei (54.000 de euro) la preţul minim din ofertă sau de 320.000 de lei (72.000 de euro) la preţul maxim, de 32 de lei/acţiune.

3. Cum se pot cumpăra acţiuni Romgaz la Londra?

Spre deosebire de ofertele pre­ce­den­te, oferta Romgaz aduce o premieră în sensul că investitorii străini vor avea acces direct la oferta derulată de com­pa­nia românească prin inter­mediul bursei din Londra. Străinii vor putea achi­zi­ţio­na instrumente financiare denu­mite GDR-uri (certificat global de depozit - n. red.) la Romgaz, care sunt echi­va­len­tul ac­ţiu­nilor, la preţuri cuprinse între 7,38 do­lari ame­ricani şi 9,84 dolari pe GDR/acţiune. Un GDR este echiva­len­tul unei acţiuni şi este denominat în do­lari la cursul BNR afişat în ziua alocării. GDR-urile Romgaz vor fi listate după în­chi­derea ofertei pe bursa din Londra, iar acţiunile Romgaz se vor lista şi vor putea fi tranzacţionate pe bursa din Bu­cureşti. Investitorii străini de retail vor putea să achiziţioneze GDR-uri Rom­gaz, dar nu vor beneficia de discount pen­tru că vor fi obligaţi să cumpere cel pu­ţin 10.000 de GDR-uri. Ei vor bene­ficia totuşi de drept de vot şi la dividen­de la fel ca şi acţionarii obişnuiţi ai com­pa­niei prin intermediul GDR-urilor de­ţinute.

4. Cum se formează preţul final de ofertă?

Preţul final al ofertei se formează pe tranşa investitorilor instituţionali prin lici­taţie. Practic, fiecare investitor insti­tu­ţional poate subscrie acţiuni sau GDR-uri la orice preţ din intervalul de ofertă (24 - 32 lei). La final, interme­diarii ofertei vor selecta investitorii pe cri­terii calitative pentru a păstra o pro­por­ţie de cel puţin 5 la 1 a investi­torilor pe termen lung (care ţin acţiunile mai mult de un an) raportat la cei spe­cu­la­tivi (care vor să le vândă în mai puţin de un an).

În cazul în care nu se atinge un grad de subscriere de 100% pe tranşa investi­torilor instituţionali, atunci preţul final va fi egal cu preţul minim de 24 de lei. În caz contrar, preţul final poate să urce în funcţie de gradul de supra­sub­scriere până la un maxim de 32 de lei.

Pe tranşa investitorilor de retail alocarea acţiunilor se face pro-rata. Spre exemplu, dacă se subscriu de două ori mai multe acţiuni decât cele oferite în cadrul tranşei, atunci fiecare investitor primeşte jumătate din acţiunile sub­scrise şi după închiderea ofertei pri­meşte înapoi diferenţa de bani.

5. Cum pot cumpăra investitorii de retail acţiuni la preţ mai mic?

Investitorii de retail va trebui să subscrie minimum 100 de titluri la Romgaz, echivalentul a 3.200 de lei (719 euro) la preţul maxim de 32 de lei, şi pot achiziţiona în ofertă până la 10.000 de titluri beneficiind de o reducere. Dacă un investitor de retail subscrie mai mult de 10.000 de acţiuni, primeşte reducere doar pentru primele 10.000 de titluri.

Reducerea de preţ (discountul) pre­văzută în ofertă pe tranşa de retail este de 5% din preţul final de ofertă dacă subscrierile se fac în primele cinci zile lucrătoare de la începerea ofertei şi o re­ducere mai mică, de 3%, dacă sub­scrie­rea se face începând cu cea de a şasea zi a ofertei şi până la închiderea acesteia.

Cu alte cuvinte, dacă preţul final format pe tranşa investitorilor institu­ţio­nali este de exemplu cel minim, de 24 de lei, investitorii de retail care cumpără în primele cinci zile ale ofertei vor primi acţiuni la Romgaz la un preţ cu 5% mai mic, de 22,8 lei/titlu, sau de 23,28 lei/acţiune dacă subscriu începând cu a şasea zi a ofertei.

6. Cum se subscrie în ofertă?

Investitorii care doresc să participe la ofertă se pot adresa firmelor de bro­ke­raj unde au cont, cu condiţia ca acestea să semneze în prealabil un con­tract de angajament. Aceştia din urmă pot să introducă ordine în sistem doar pentru clienţii de retail.

Investitorii instituţionali care vor să subscrie în ofertă trebuie să se adreseze unuia dintre membrii consorţiului de inter­mediere, adică Goldman Sachs, Raiffeisen, Erste sau BCR.

Cei care nu dispun de un cont de tran­zacţionare pe bursă pot să cumpere ac­ţiuni la Romgaz prin intermediul băn­cilor BCR şi Raiffeisen de la divizia de  investiţii Raiffeisen Capital & Invest­ment.

7. Câte acţiuni se vând în ofertă?

Statul scoate la vânzare 57.813.360 de acţiuni, reprezentând 15% din capi­talul companiei.

8. Care este valoarea ofertei?

Valoarea finală a ofertei depinde de preţul final, care poate fi orice preţ din intervalul 24 lei - 32 lei. La preţul minim de 24 lei, valoarea ofertei este de 1,38 mld. lei (311,7 mil. euro), iar la preţul maxim de 32 lei, valoarea ofertei este de 1,85 mld. lei (415,6 milioane euro).

9. Unde merg banii din ofertă?

Spre deosebire de oferta de la Nuclear­electrica, banii din ofertă nu intră în companie, ci merg la bugetul de stat, ca în cazul ofertelor de la Trans­elec­trica şi Transgaz. Statul încasează toţi banii ca în cazul unei vânzări obişnuite.

10. Ce se întâmplă dacă oferta nu este subscrisă în proporţie de 100%?

Dacă intermediarii nu reuşesc să vândă cel puţin 70% din acţiunile din ofertă (cumulat pe toate tranşele), atunci lis­tarea nu mai are loc, iar investi­torii îşi pri­mesc banii înapoi. Similar, dacă oferta este suprasubscrisă, investi­torii de retail primesc numai o proporţie din acţiuni şi le sunt returnaţi restul de bani, iar pe tranşa instituţionalilor cei care au subscris la un preţ prea mic riscă să nu primească deloc acţiuni.

11. Când intră la tranzacţionare acţiunile?

Acţiunile Romgaz şi GDR-urile ar putea începe să fie tranzacţionate în jurul datei de 12 noiembrie la bursa de la Bucureşti şi, respectiv, la cea de la Londra, potrivit lui Gabriel Du­mi­traşcu, şeful direcţiei Privatizare a De­par­ta­men­tului pentru Energie din ca­drul Ministerului Economiei, adică la circa două săptămâni de la închiderea ofertei.

12. Vor susţine intermediarii preţul de pe bursă după ofertă?

Managerul de stabilizare va putea cumpăra acţiuni dacă scade sub cel de ofertă în primele 30 de zile după listarea efectivă pe bursă. În acest sens, statul va aloca intermediarilor 13% din veniturile brute obţinute în cadrul ofertei pentru a putea fi folosite în cadrul mecanismului de stabilizare a preţului.

13. Ce comisioane încasează intermediarii ofertei Romgaz?

Totalul comisioanelor, spezelor şi chel­tuielilor plătibile de către stat în legă­tură cu oferta Romgaz va varia între apro­ximativ 16,1 mil. lei şi 21,5 milioane lei. Romgaz va plăti de ase­menea în legă­tură cu derularea ofertei apro­xi­mativ 13,5 milioane de lei.

Două treimi din acţiunile Romgaz pot merge la Londra

„Nu putem să alocăm mai mult de două treimi din ofertă sub formă de GDR-uri pentru că legea spune că aceasta este limita maximă. Nu mă aştept oricum ca la sfârşitul ofertei să fie mai mult de două treimi în instrumente GDR. Ideea de bază este că prin listarea Romgaz la Londra putem accesa clienţi care altfel nu ar veni în România şi lărgim baza de investitori. Aceştia îşi vor deschide cont şi la bursa din Bucureşti pentru a putea face arbitraj între cele două burse. S-au făcut nişte studii şi la un anumit timp după ofertă instrumentele GDR au tendinţa să fie transformate în acţiuni care să vină înapoi pe piaţa locală pentru că GDR-urile presupun nişte costuri suplimentare faţă de acţiuni chiar dacă în ofertă nu au costuri”, spune Dana Mirela Ionescu, preşedintele CA şi directorul general al Raiffeisen Capital & Investment, firmă parte a consorţiului care intermediază oferta.

Dacă investitorii de la Londra vor subscrie două treimi din ofertă, aceştia ar putea cumpăra maximum 10% din acţiunile Romgaz, iar celor de la Bucureşti le vor reveni 5%, adică de două ori mai puţin. Totuşi dacă cererea pentru acţiuni la Londra va fi slabă, investitorii de la Bucureşti pot să cumpere tot pachetul de 15% din acţiunile Romgaz scos la vânzare de stat.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 21.10.2013

AFACERI DE LA ZERO