ZF 24

Luni începe oferta Electrica. Cum se fac subscrierile

Luni începe oferta Electrica. Cum se fac subscrierile

Autor: Roxana Pricop

13.06.2014, 00:06 4151
Oferta publică de vânzare a 51% din acţiunile Electrica începe luni 16 iunie şi se încheie pe 25 iunie. Investitorii mici vor face subscrierile la preţul maxim de 13,5 lei/acţiune la unităţile Raiffeisen Bank, BRD şi la cele ale firmei de brokeraj Swiss Capital, dar şi la restul firmelor de brokeraj care au semnat un contract cu cei trei brokeri din consorţiu.
 
Oferta Electrica constă în 177,18 milioane de acţiuni, vândute pe bursa de la Bucureşti de către statul român ca acţiuni şi pe bursa de la Londra ca instrumente financiare GDR-uri care au în spate câte o acţiune. Preţul din ofertă este cuprins între 11 lei/acţiune şi 13,5 lei/acţiune şi 13,55 dolari -16,63 dolari per GDR. Valoarea totală a ofertei este de 1,948 mld. lei (443 mil. euro) - 2,39 mld. lei (543 mil.euro) şi este cea mai mare ofertă derulată pe bursa de la Bucureşti.
 
WikiZF: Profilul companiei Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica S.A.
 
Oferta Electrica este împărţită în trei tranşe:  7% din ac­ţiunile din ofertă (un nu­măr de 12,4 milioane de acţiuni) sunt destinate in­ves­titorilor mici de retail din Ro­mânia,  8% din acţiuni (un număr de 14,1 milioane de titluri sub formă de ac­ţiuni şi sau GDR-uri) sunt destinate in­ves­titorilor mari de retail din România, un procent de 85% din ac­ţiunile oferite (un număr de 150,6 milioane de acţiuni sau GDR-uri) este destinat investi­to­rilor instituţionali.
 
O persoană fizică sau juridică care cumpără în ofertă mai mult de 20.000 de acţiuni sau GDR-uri este considerată investitor mare de retail. O persoană fizică sau juridică care subscrie până la 20.000 de acţiuni este considerată in­vestitor mic de retail. Investitorii institu­ţionali sunt fondurile de investiţii, fon­durile de pensii, băncile, potrivit pros­pectului de ofertă publică iniţială de vânzare acţiuni publicat de Electrica. Inves­titorii mici şi mari de retail trebuie să subscrie pentru acţiuni la preţul fix de 13,5 lei/acţiune, investitorii mari de re­tail pot subscrie pentru GDR-uri ofe­rite la preţul fix de 16,63 dolari per GDR. In­vestitorii instituţionali pot subscrie la orice preţ din cadrul intervalului de preţ de ofertă de 11 lei/acţiune-13,5 lei/ac­ţiune.
 
Primii 10.000 de investitori mici de retail au subscrierile garantate până la 1.000 de acţiuni. Adică un investitor care subscrie 900 de acţiuni în ofertă le va primi garantat la finalul ofertei indi­fe­rent cât de mari sunt subscrierile făcute de ceilalţi investitori. La oferta Romgaz derulată anul trecut, un investitor care a subscris 100 de acţiuni a primit la finalul ofertei de 17 ori mai puţine acţiuni.
 
O subscriere care aduce numărul total de acţiuni garantate subscrise de un investitor mic de retail peste o mie de acţiuni cu­mu­lativ nu va fi îndrep­tă­ţită la alo­care garantată.
 
Electrica va realo­ca până la 5% din nu­mărul total de acţiuni oferite din cadrul tran­şei inves­titorilor insti­tu­ţionali în tranşa in­vestitorilor mici şi/sau în tranşa investi­to­rilor mari dacă tranşa in­ves­titorilor mici şi tranşa investitorilor mari au un ni­vel de sub­scriere mai mare decât tranşa investi­to­rilor institu­ţio­nali.
 
Investitorii mici de retail vor primi alocare garantată de 100% pentru maximum 1.000 de acţiuni pe investitor mic de retail pe baza principiului „primul venit, primul servit“ până la un număr total de 10 milioane de acţiuni. Subscrierile în tranşa investitorilor mici ce nu primesc alocare garantată primesc alocare pro rata. Pentru subscrierile de acţiuni din tranşa investitorilor mari alocarea va fi pro rata. Factorul de alocare va fi cal­cu­lat separat pentru tranşa investi­to­rilor mici şi pentru tranşa investitorilor mari, în funcţie de nivelul de subscriere în fiecare tranşă. Factorul de alocare în cadrul tranşei subscrierilor mici este deter­minat după excluderea celor 10 milioane de acţiuni garantate.
 
Oferta va fi considerată închisă cu succes dacă, la închiderea programului în ultima zi o oferite, cel puţin 100% din acţiunile oferite sunt subscriese de investitori.
 
Electrica este cel mai mare grup de distribuţie din România, cu venituri de 5,2 miliarde de lei şi un profit operaţional de 749 milioane de lei în 2013. Electrica deserveşte 3,6 milioane de consumatori din Transilvania şi nordul Munteniei.