ZF 24

Normele privind amânarea ratelor la credite au fost publicate. Care sunt modificările şi cum puteţi beneficia de această facilitate

Normele privind amânarea ratelor la credite au fost publicate. Care sunt modificările şi cum puteţi beneficia de această facilitate

Autor: Claudia Medrega

06.04.2020, 14:24 3348


Normele metodologice care clarifică modul de aplicare a ordonanţei Guvernului privind amânarea la plată a ratelor la credite au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, după ce au fost aprobate săptămâna trecută, joi, de Executiv. Ordonanşa privind amânarea ratelor la credite a intrat în vigoare la sfârşitul lunii martie.

Românii vor putea să suspende plata ratelor la creditele ipotecare dacă vor fi îndeplinite mai multe condiţii respectiv dacă împrumuturile au fost acordate până la 30 martie 2020, dacă nu le-a fost declarată scadenţa anticipatăpână la 30 martie, precum şi dacă aceste credite nu înregistrează rate scadente restante la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

Totodată, data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, trebuie să fie ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv, potrivit normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de amânare a ratelor la credite.

Cei care amână creditele trebuie să declare pe proprie răspundere că le-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se afla în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului.

Normele exemplifică şi câteva cauze care urmează să fie luate în considerare la creditele ipotecare, menţionând căbăncile nu trebuie să se limiteze la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19, şi altele asemenea.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.

“Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăţi se comunicăîn termen de 5 zile debitorilor şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, odată cu formularea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie”, se menţionează în normele de aplicare a ordonanţei pentru amânarea ratelor.

Vedeţi aici integral NORMELE  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Care sunt prevederile legislative din Spania, Franţa, Italia şi Portugalia privind sprijinul de lichiditate pentru întreprinderi şi moratoriile referitoare la rambursarea creditelor bancare, potrivit unei sinteze realizate de Cristian Bichi, consilier al Guvernatorului BNR:

Spania

Decretul-lege nr. 8/2020 din 17 martie conţine o serie de dispoziţii pentru a limita efectele pe care urgenţa sanitară le produce economiei şi societăţii spaniole. În domeniul economic, acest act normativ stabileşte măsuri de lichiditate pentru susţinerea întreprinderilor. În primul rând, decretul-lege prevede garanţii în contul statului pentru întreprinderi până la nivelul sumei de 100 miliarde de euro, care acoperă, atât reînoirea împrumuturilor, cât şi creditele noi din partea industriei financiare. De asemenea, s-a prevăzut majorarea capacităţii de îndatorare a Institutului de Credit Oficial (n.n. - banca de dezvoltare) pentru asigurarea de lichiditate suplimentară întreprinderilor, în special IMM-urilor, prin liniile de finanţare deja existente. Totodată, a fost întărită capacitatea financiară a agenţiei oficiale de garantare a creditelor de export.

Guvernul spaniol a luat şi măsuri de protecţie a unui grup de debitori vulnerabili în contextul actual, prin instituirea unui moratoriu privind plata ratelor la împrumuturile ipotecare. Moratoriul pentru datoria ipotecară poate fi solicitat numai pentru acele împrumuturi sau credite cu garanţie ipotecară privind locuinţa de uz curent, fiind exclus pentru creditele aferente locuinţelor secundare. De asemenea, trebuie subliniat că dreptul acordat de decretul-lege debitorilor ipotecari de a solicita un moratoriu nu se aplică decât celor aflaţi “într-o situaţie de vulnerabilitate economică”.

În acest fel, dupa cum arată analiştii economici iberici, guvernul spaniol are în vedere să reduca impactul moratoriului asupra băncilor creditoare şi să evite riscul sistemic. Pentru a se încadra în situaţia amintită mai sus, în conformitate cu cele stabilite în art. 9 al decretului-lege, este necesar ca debitorul să se afle într-unul din următoarele cazuri posibile: a suferit pierderea locului de muncă sau, în cazul în care este întreprinzător sau profesionist, o cădere substanţială a vânzărilor sale (cel puţin de 40%); veniturile ansamblului unităţii familiale a debitorului ipotecar nu depăşesc, în luna anterioară solicitării moratoriului, de trei ori valoarea indicatorului IPREM (aproximativ 1614 de euro), dar această limita poate fi mai mare în funcţie de circumstanţele unităţii familiare (copil în întreţinere, membri de familie mai bătrâni de 65 de ani, membri cu incapacitate, etc); rata ipotecară, plus cheltuielile pentru produsele de bază, pe care trebuie să le suporte debitorul este superioară sau egală cu 35% din veniturile nete ale ansamblului membrilor unităţii familiale; unitatea familială a suferit o înrăutăţire semnificativă a circumstanţelor sale economice datorită crizei sanitare, în sensul că efortul pe care îl reprezintă sarcina ipotecară asupra venitului familiei s-a multiplicat de cel puţin 1,3 ori.

Decretul-lege are în vedere şi pe garanţii şi avaliştii nedebitori care pot solicita ca instituţia de credit să epuizeze patrimoniul debitorului principal dacă aceştia se află în unul din cazurile de vulnerabilitate economică anterior menţionate.

Solicitarea moratoriului ipotecar se transmite băncii clientului şi trebuie să fie acompaniată de documentele justificative ale situaţiilor descrise mai sus, aşa cum se stipulează în art. 11 al decretului-lege. Moratoriul poate fi cerut până la data de 1 mai 2020 (presupunând că nu va exista o prorogare a decretului-lege), societăţile bancare putând decide în privinţa duratei acestuia. Odată acordat moratoriul şi pe timpul cât acesta durează, entitatea creditoare nu poate cere plata ratei ipotecare, nici a vreunui element component al acesteia şi cu atât mai mult nu se vor plăti dobânzi.

Franţa

În contextul urgenţei epidemiologice generate de Covid-19, guvernul francez a luat o serie de măsuri pentru sprijinul imediat al întreprinderilor. Măsurile ce implică sectorul bancar privesc linii de trezorerie garantate de stat, în acest sens fiind implementat un mecanism excepţional de garantare ce permite susţinerea finanţării bancare a întreprinderilor, până la nivelul de 300 de miliarde de euro. Mecanismul va facilita acordarea de către bănci a împrumuturilor de trezorerie către întreprinderile de toate mărimile. Aceste finanţări vor permite întreprinderilor să-şi continue activitatea şi să menţină utilizarea forţei de muncă.

Garanţiile statale vor acoperi toate noile împrumuturi de trezorerie acordate începând cu 16 martie şi până la 31 decembrie 2020. Băncile franceze s-au angajat să amâne până la 6 luni rambursarea creditelor de către întreprinderi, fără cheltuieli. Un alt instrument ce va fi utilizat va fi implicarea statului în medierea de credit pentru a sprijini întreprinderile să negocieze cu băncile o reeşalonare a creditelor bancare.

Italia

Guvernul italian a emis Decretul-lege nr. 18 din data de 17 martie 2020 care introduce măsuri de întărire a sistemului sanitar naţional şi de susţinere economică pentru familii şi întreprinderi în legătură cu urgenţa epidemiologică a COVID-19. Aceste prevederi se adaugă celor deja adoptate anterior, de urgenţă, de guvern. Un aspect important avut în vedere de noul act normativ se referă la sprijin pentru creditul pentru familii şi microîntreprinderi/întreprinderi mici şi mijlocii prin intermediul sistemului bancar şi utilizarea fondului central de garanţie.

În principal, măsurile pentru susţinerea lichidităţii familiilor şi întreprinderilor prin colaborare cu sistemul bancar au în vedere: Un moratoriu al finanţărilor pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii (care priveşte împrumuturi, leasing, deschideri de credit şi finanţări pe termen scurt); Întărirea fondului central de garanţie pentru întreprinderile mici şi mijlocii, inclusiv pentru renegocierea împrumuturilor existente; simplificarea utilizării fondului pentru împrumuturi Prima Casă şi extinderea utilizării sale la lucrătorii autonomi şi liber profesionişti, precum şi la lucrătorii ce beneficiază de asigurarea de somaj.

Noile reguli pentru funcţionarea Fondului de solidaritate pentru împrumuturi “Prima Casă”, aşa numitul fond Gasparrini, vor fi valabile pentru o perioada de 9 luni de la data intrării în vigoare a decretului-lege. Admiterea la beneficiul Fondului e extinsă asupra: (1) lucrătorilor ce beneficiază de ajutor de somaj pentru o perioada de cel puţin de 30 de zile, şi (2) lucrătorilor autonomi şi liber profesioniştilor care autocertifică că au înregistrat o reducere a veniturilor lor mai mare de 33% din veniturile lor din ultimul trimestru al anului 2019 prin închiderea sau reducerea propriei lor activităţi ca urmare a măsurilor adoptate de autorităţi în situaţia urgenţei impuse de coronavirus.

În cazul împrumuturilor acordate de intermediari bancari şi financiari, Fondul Gasparrini, la cererea împrumutatului, prezentată prin instituţia creditoare, va asigura plata intereselor compensatorii într-o măsură egală cu 50% din dobânzile scadente asupra debitului rezidual în timpul perioadei de suspendare.

Pentru scopurile de mai sus, Fondului îi sunt alocate 400 de milioane de euro pentru anul 2020, de vărsat în conturile trezoreriei.

Portugalia

Guvernul portughez a adoptat Decretul-lege nr. 10-J/2020 care stabileşte măsuri excepţionale pentru protecţia creditelor către familii, întreprinderi, instituţii particulare de solidaritate socială şi alte entităţi ale economiei sociale, cât şi un regim special de garanţii personale ale statului, în situaţia pandemiei de COVID-19.

Una din măsurile avute în vedere se referă la instituirea unui moratoriu privind creditele acordate de instituţiile financiare. Dupa cum se precizează în comunicările publice ale guvernului portughez, acest moratoriu se adresează particularilor, întreprinzătorilor în nume individual, întreprinderilor particulare de economie socială (IPSS) şi altor întreprinderi ale sectorului nefinanciar. În cazul particularilor, moratoriul cuprinde toate împrumuturile pentru locuinţa proprie permanentă. Pentru întreprinzătorii în nume individual, IPSS, microîntreprinderi, IMM-uri şi celelalte întreprinderi ale sectorului nefinanciar, moratoriul cuprinde împrumuturile contractate şi alte operaţiuni de credit esenţiale pentru activitatea acestor entităţi, inclusiv leasing şi factoring. Sunt excluse anumite categorii de credite, cum ar fi cele pentru achiziţia de valori mobiliare şi asumarea de poziţii.

Moratoriul este în vigoare pentru şase luni, până la 30 septembrie 2020. În cursul acestei perioade, contractele de credit sunt suspendate, scadenţa contractuală urmând a fi extinsă în viitor cu încă şase luni.

Creditele care fac obiectul moratoriului sunt acordate de o gamă largă de instituţii incluzând băncile, alte instituţii de credit, societăţi financiare, instituţii de plată, instituţii de monedă electronică, întreprinderi de investiţii etc.

Pe perioada moratoriului, beneficiarii nu vor trebui să plătească ratele de capital şi nici dobânzile.

Conform celor specificate de guvernul portughez, măsura este în special direcţionată către împrumuturile pentru locuinţe, pentru a reduce povara financiară a familiilor în perioada urgenţei sanitare, şi către întreprinderi pentru a le menţine activitatea.

Toate contractele de credit cu plata la finalul contractului sunt prorogate pe o perioada de şase luni şi este interzisă revocarea, parţială sau totală, a liniilor de credit deja contractate sau a împrumuturilor deja acordate. În acest fel, se va garanta disponibilitatea lichidităţilor deja promise clienţilor, care nu au fost utilizate.

În ceea ce priveşte condiţiile de acces la moratoriu, în primul rând un credit nu trebuie să fie clasificat drept împrumut neperformant, nefiind cuprinse împrumuturile pentru care există o întârziere de mai mult de 90 de zile faţă de instituţiile creditoare sau care nu respectă conditiile de materialitate prevăzute în reglementările Băncii Centrale Europene. Particularii trebuie să aibă domiciliul în Portugalia. Sunt eligibili cei care se află în situaţie de izolare profilactică sau de boală, asigură asistenţă copiilor sau nepoţilor sau sunt în situatie de somaj înregistrat oficial. De asemenea, sunt cuprinşi lucrătorii întreprinderilor a căror activitate a fost închisă din cauza stării de urgenţă sanitară. Întreprinderile, întreprinzătorii în nume individual şi intreprinderile particulare de economie sociala trebuie să aibă sediul sau domiciliul în Portugalia. De asemenea, toţi beneficiarii moratoriului trebuie să aibă situaţia regularizată cu Autoritatea Fiscala şi Vamală.

Pentru a avea acces la moratoriu, doritorul va trimite o cerere, prin mijloace fizice sau electronice, către entitatea care a acordat creditul, împreună cu documentele doveditoare prevăzute de decretul-lege. Instituţia creditoare are la dispoziţie cinci zile lucrătoare pentru a aplica moratoriul. În cazul în care clientul nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de moratoriu, instituţia creditoare trebuie să comunice aceasta clientului în termen de trei zile lucrătoare.

Plăţile de capital şi de dobânzi cuprinse în moratoriu vor fi extinse pentru o perioadă egală cu termenul măsurii sau pentru încă şase luni. Dobânzile înregistrate pe perioada moratoriului, cât şi cheltuielile restante vor fi capitalizate şi incluse în suma datorată, valoarea prestaţiei de plătit până la finalul contractului fiind ajustată în mod corespunzător. Este posibilă şi o utilizare parţială a moratoriului, putând fi suspendate numai rambursările de capital sau părţi ale acestora.

 

 

 

 

 
AFACERI DE LA ZERO