ZF 24

ONRC: Companiile mai pot depune declaraţia privind beneficiarii reali până la 1 octombrie

ONRC: Companiile mai pot depune declaraţia privind beneficiarii reali până la 1 octombrie

Autor: Dorin Oancea

13.09.2021, 14:48 4325

La data de 01 octombrie se împlineşte termenul de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, anunţă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). 

Declaraţia privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.

În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghişeelor, instituţia recomandă ca transmiterea cererilor de depunere a declaraţiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii al ONRC. De asemenea, declaraţiile se pot depune prin e-mail sau prin corespondenţă (poştă/curier).

Declaraţia anuală privind beneficiarii reali se poate depune şi personal la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social, în spaţii special amenajate în acest sens.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenţie se sancţionează cu amendă; dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice nu depune declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

Companiile înregistrate pe teritoriul României, precum şi cele în curs de constituire au obligaţia de a face cunoscute, până la 1 noiembrie, informaţii privind beneficiarul lor real prin depunerea unei declaraţii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).</p>

Noţiunea de „beneficiar real” a revenit în atenţia contribuabililor odată cu transpunerea în legislaţia românească a două directive europene privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, care, împreună, au luat forma Legii nr. 129/2019. Termenul este definit în sensul societăţilor prevăzute de Legea Societăţilor nr. 31/1990, ca persoana sau persoanele fizice care deţin în mod direct sau indirect, cel puţin 25% din participaţiile unei persoane juridice, ori care asigură conducerea persoanei juridice, în lipsa îndeplinirii participaţiei de mai sus.

În baza aceleiaşi legi a fost constituit Registrul Beneficiarilor Reali ai societăţilor, care permite autorităţilor competente de supraveghere şi control, precum şi entităţilor raportoare care aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, să acceseze informaţii corecte şi complete despre beneficiarii reali ai persoanelor juridice înregistrate în România.

AFACERI DE LA ZERO