• Leu / EUR4.9743
 • Leu / GBP5.7209
 • Leu / USD4.7112
ZF 24

Opinie KPMG Legal: Licenţa unică industrială – debirocratizarea procesului de autorizare este o prioritate sau nu pentru autorităţile naţionale?

Opinie KPMG Legal: Licenţa unică industrială –...
31.05.2023, 13:15 337

Romania are şansa eficientizării procesului de autorizare al activităţilor industriale începând cu anul 2024. Jalonul 246 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) impune operarea unui sistem de emitere al unei singure licenţe industriale, astfel încât operatorii economici nu vor mai trebui să parcurgă proceduri separate pentru obţinere tuturor licenţelor pentru a-şi putea desfăşura activităţile. Totuşi, rămâne de văzut dacă acest termen va fi respectat, având în vedere că întreg sistemul de reglementare actual ar trebui modificat pentru implementarea licenţei industriale unice, iar până la această dată nu vedem efectuarea unor paşi concreţi în această direcţie.    

Aşa cum s-a scris în detaliu în toamna anului trecut, la data de 20 octombrie 2022 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2022 privind licenţa industrială unică (care a fost ulterior aprobată cu modificări de Legea nr. 98/2023) – „OUG 140”.

Scopul OUG 140 este de a debirocratiza procesul de autorizare din România care, în prezent, include peste 100 de autorizaţii diferite. Acest lucru trebuie să se realizeze în conformitate cu Jalonul 243 şi Jalonul 246 din PNRR, dar care pare că nu a fost până acum o prioritate pentru autorităţile naţionale.

Conform acestor jaloane, prin OUG 140 s-a reglementat o singură procedură simplificată de acordare a unei licenţei industriale unice („Licenţa Industrială Unică”). Aceasta se va putea obţine prin intermediului Punctului de contact unic electronic pentru licenţe industriale („PCUEL”) sub administrarea Oficiului pentru Licenţă Industrială („Oficiul”) care a fost înfiinţat prin OUG 140.

În temeiul acestei ordonanţe, pentru una sau mai multe activităţi industriale (aşa cum sunt enumerate în Anexa 2 la OUG 140) se va emite o singură licenţă care va avea la bază toate actele administrative care în mod normal ar fi fost emise de autorităţile competente pentru desfăşurarea respectivelor activităţi. De exemplu: autorizaţia de mediu emisă de Agenţiile pentru Protecţia Mediului – „APM”, autorizaţia de securitate la incendiu emisă de Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă – „ISU”, licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – „ANRE”, etc.

Toate aceste autorităţi vor avea obligaţia de a se înregistra în PCUEL în termen de 60 de zile de la data la care acesta va deveni funcţional, sub sancţiunea impunerii unei amenzi contravenţionale cuprinsă între 5.000 lei – 50.000 lei. Conform prevederilor OUG 140 şi a Jalonului 246 din PNRR, PCUEL trebuie să devină funcţional până la data de 31 decembrie 2023.

În mod normal, odată cu implementarea sistemului de obţinere a Licenţei Industriale Unice, orice persoană fizică sau juridică va putea să depună o singură solicitare de emitere a Licenţei Industriale Unice prin intermediul PCUEL (însoţită de documentaţia aferentă).

Ulterior, fiecare autoritate competentă (care în mod normal ar fi trebuit să emită o autorizaţie pentru tipul respectiv de activitate) va analiza dacă sunt respectate condiţiile pentru obţinerea fiecărei autorizaţii în parte. În cazul în care toate autorităţile competente consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru obţinerea fiecărei autorizaţii în parte, acestea vor notifica Oficiul care va emite Licenţa Industrială Unică. În caz contrar, dacă vreuna dintre aceste autorităţi competente consideră ca nu sunt îndeplinite condiţiile, atunci Oficiul va refuza emiterea Licenţei Industriale Unice.

Pentru a fi mai uşor de înţeles procesul de autorizare conform OUG 140, prezentăm mai jos un exemplu teoretic care ar putea apărea în practică:

 • Un operatorul economic a construit o hala industrială în suprafaţă de 10.000 mp în vederea depozitării unor produse chimice cu scopul comercializării lor („Operatorul Economic”). Hala industrială este alimentată cu apă printr-un puţ săpat în curtea locaţiei respective.
 • Pentru activitatea descrisă mai sus, conform cadrului legal aplicabil la momentul actual, în mod normal, Operatorul Economic are nevoie de următoarele autorizaţii principale: autorizaţie de securitate la incendiu emisă de ISU, autorizaţie de mediu emisă de APM şi autorizaţie de gospodărire a apelor emisă de Apele Române.
 • Odată ce PCUEL va deveni funcţional, pentru a putea desfăşura activităţile descrise mai sus, Operatorul Economic va putea depune o solicitare în PCUEL pentru obţinerea Licenţei Industriale Unice. Înregistrarea solicitării va fi comunicată automat atât Operatorului Economic, cât şi autorităţilor competente (i.e., ISU, APM şi Apele Române).  
 • Autorităţile competente (i.e., ISU, APM şi Apele Române) vor analiza solicitarea conform propriilor lor atribuţii (conform unei proceduri care ar trebui emisă / modificată în temeiul OUG 140 – totuşi, până la data prezentei, nu am identificat nicio procedura reglementată în acest sens) şi vor stabili dacă solicitarea este întemeiată sau nu.
 • În cazul în care condiţiile stabilite de fiecare autoritate în parte sunt îndeplinite, atunci acest lucru se va comunica prin PCUEL[1], iar Oficiul va emite, tot prin intermediul PCUEL, Licenţa Industrială Unică.   

Având în vedere cele de mai sus, putem concluzia că procedura de emitere a Licenţei Industriale Unice este un pas înainte pentru debirocratizarea procesului de autorizare din România. Unul din avantajele implementării acestui sistem este coordonarea autorizării prin intermediul PCUEL pentru emiterea unei singure licenţe, fără ca operatorii economici să mai fie nevoiţi să stabilească ce autorizaţii trebuie să obţină pentru desfăşurarea activităţilor curente şi să fără să mai fie nevoiţi să le obţină prin proceduri separate (şi uneori succesive) care de cele mai multe ori duc la întârzierea proiectului investiţional.  

Totuşi, această debirocratizare nu pare să fie încă prioritară pentru autorităţile naţionale având în vedere că, nici la 7 luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei, nu vedem paşi concreţi pentru implementarea procedurii de emitere a Licenţei Industriale Unice.

Cu titlu de exemplu, prezentăm mai jos obligaţiile impuse de OUG 140 pentru a pune în aplicare procedura emiterii Licenţei Industriale Unice şi care nu au fost respectate de către autorităţile naţionale:  

 1. Guvernul României ar fi trebuit să emită o hotărâre de Guvern pentru organizarea şi funcţionarea Oficiului („Hotărârea de Guvern”) până la data de 20 februarie 2023.

În acest sens, la data de 17 martie 2023, s-a publicat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului o propunere de Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Licenţă Industrială (link), dar până la această dată Hotărârea de Guvern nu a fost adoptată. 

Aprobarea acestei Hotărâri de Guvern este esenţială pentru implementarea procedurii de emitere a Licenţei Industriale Unice după cum vom detalia mai jos. 

 1. Autorităţile competente care în mod normal emit autorizaţiile ar fi trebuit să revizuiască şi să propună intervenţii legislative până la data de 20 martie 2023 asupra normelor legale aplicabile la momentul actual pentru a reglementa interdependenţa între acestea şi emiterea Licenţei Industriale Unice conform prevederilor OUG 140.
 2. Autorităţile competente care în mod normal emit autorizaţiile ar fi trebuit să propună Oficiului în termen de 60 de zile de la data emiterii Hotărâri de Guvern, menţionată la punctul 1 de mai sus, propunerile pentru modificările menţionate la punctul 2 de mai sus.

După cum se poate observa, acest termen încă nu a început să curgă având în vedere că Hotărârea de Guvern încă nu a fost încă adoptată.

 1. Oficiul ar trebui să emită instrucţiuni cu privire la cazurile de, termenele, condiţiile, procedura de acordare, modificare, reînnoire, suspendare sau retragere a Licenţei Industriale Unice. Ceea ce nu se poate realiza având în vedere că Hotărârea de Guvern încă nu a fost aprobată.

Având în vedere complexitatea măsurilor care trebuie luate de către toate autorităţile implicate pentru a putea realiza un sistem interdependent, astfel încât PCUEL să fie pus în funcţiune conform prevederilor OUG 140, credem că este necesar ca Guvernul Românei să aprobe cât mai curând hotărârea pentru organizarea şi funcţionarea Oficiului (având în vedere că amânare ar putea duce chiar la neîndeplinirea Jalonul 246 din PNRR) pentru ca restul procesului de implementare a Licenţei Industriale Unice să decurgă conform calendarului stabilit de OUG 140.

Indiferent de cele de mai sus, putem concluziona că sistemul de obţinere a autorizaţiilor din România se va schimba în mod fundamental (încercând a fi redirecţionat mai mult către nevoile operatorilor economici), iar, în mod normal, începând cu 1 ianuarie 2024[2], operatorii economici care doresc să desfăşoare activităţi în Romania ar trebui să nu mai întâmpine bariere administrative semnificative din acest punct de vedere.[1] OUG 140 nu prezintă foarte clar modalitatea prin care autorităţile competente vor admite solicitarea. Mai exact, nu este foarte clar dacă fiecare autoritate în parte va emite „autorizaţia” clasică (cum ar fi: autorizaţia ISU, autorizaţia de mediu sau autorizaţia de gospodărire a apelor) sau doar va comunica în PCUEL că sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea Licenţei Industriale Unice.

Din punctul nostru de vedere, aceste autorităţi competente ar trebui să emită „autorizaţii” clasice având în vedere prevederile Art. 4 lit. h) din OUG 140 care stabilesc că Licenţa Industrială Unică este acordată pe baza actelor administrative menţionate la lit. g) de la acelaşi articol – unde sunt definite „licenţele, autorizaţiile, acordurile, avizele, permisele şi alte acte administrative […] în vedere desfăşurării unei activităţi industriale aferente obiectului de activitate” ca fiind actele administrative cu caracter individual, emise în condiţiile legii de către autoritatea competentă.

[2] Cu menţiunea că prevederile OUG 140 se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2025 în ceea ce priveşte acordul de mediu, autorizaţia de mediu, avizul de gospodărire a apelor şi autorizaţia de construire.

 

Autori:

Alexandru Mocănescu, Partner, KPMG Legal – Toncescu şi Asociaţii

Răzvan Creţu, Managing Associate, KPMG Legal – Toncescu şi Asociaţii

 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9743
Diferență: 0,0946
Ieri: 4.9696
Azi: 4.7112
Diferență: 0,5077
Ieri: 4.6874
Azi: 5.7209
Diferență: 0,1067
Ieri: 5.7148
Azi: 5.1393
Diferență: -0,0136
Ieri: 5.1400