ZF 24

Opinie Răzvan Voican - Redactor-Şef adjunct Ziarul Financiar: 15 ani în banking: basculare între exuberanţă şi pesimism

Opinie Răzvan Voican - Redactor-Şef adjunct Ziarul...

Autor: Razvan Voican

17.11.2013, 20:16 567

Ziarul Financiar a apărut pe piaţa media tocmai la timp pentru a fi martorul unuia dintre momentele dramatice care au marcat istoria re­centă a industriei bancare: scufun­darea Bancorex, nava amiral de al cărei nume încă îşi amintesc bancheri cu vechime din Occident.

Dispariţia cele mai puternice bănci locale a coincis totuşi cu dezgheţul privatizărilor, BRD intrând în acea perioadă în grupul francez Société Générale. Banca Agricolă, ameninţată şi ea cu dispariţia, a trăit mai departe sub pălăria austriecilor de la Raiffeisen. Statul a vândut şi Bancpost, pentru care soluţia priva­tizării nu a fost la fel de fericită până la final, instituţia de credit aşteptând astăzi ca însăşi banca-mamă din Grecia să fie privatizată după ce a fost preluată de stat pentru a fi salvată de la colaps.

După un deceniu pierdut din cauza lipsei de experienţă - atât la ni­ve­lul managerilor şi acţionarilor din instituţiile de credit, cât şi al autorităţii de reglementare şi supraveghere, sec­to­rul bancar a început practic o nouă viaţă în prima parte a anilor 2000.

Mirajul aşa-numitei poveşti a convergenţei către standardele ves­tice a antrenat planuri ambiţioase de dezvoltare cu sute de unităţi şi mii de angajaţi, susţinute de miliarde de euro pompate de băncile-mamă.

Ziarul Financiar a consemnat zeci de inau­gurări de sucursale, de lansări de produse în pre­mieră, de anunţuri strategice extrem de ambi­ţioase. Toate băncile voiau cotă de piaţă, atât de multă încât adunând toate obiec­tivele anunţate suma trecea de 100%.

A venit şi anul 2005, marcat de procedura remarcabilă de privatizare a BCR, care a reuşit să alinieze la start nume mari internaţionale care re­almen­te s-au bătut pentru cea mai ma­re bancă de pe piaţă. A fost o ex­pe­rienţă unică şi pentru ZF, care s-a stră­duit să urmărească desfăşurarea de forţe pas cu pas şi să aibă cele mai noi informaţii. BCR s-a dus în final la aus­triecii de la Erste, intrând într-o serie de relan­sări şi restructurări care par să nu se mai sfârşească după ce pla­nurile iniţiale au fost date peste cap de criză.

Dar până la criză, pe măsură ce se apro­pia momentul aderării la UE în 2007, piaţa era am­ba­lată la maximum: creditele galopau, pro­fi­tu­rile curgeau, finanţările externe dădeau pe-afa­ră, sa­lariile se umflau. Toţi bancherii erau ni­şte stra­tegi geniali cu planuri de creş­tere ab­solut mi­nunate, în virtutea aceleiaşi convergenţe magice.

Criza care a muşcat în toamna lui 2008 a venit ca un duş cu gheaţă, însă nu a fost destul pen­tru a-i trezi pe actorii uneia dintre cele mai în­cinse pieţe. Aşa că pentru multă vreme spec­trul dezastrului a fost negat, ban­cherii au tot sperat că lucrurile se vor îndrepta, că economia îşi va reveni, că piaţa va putea fi din nou cum a fost. Eronat.

Cine şi-a dat seama că lucrurile nu mai pu­teau fi exact ca înainte are astăzi viaţă mai uşoa­ră. Cine a con­ti­nuat să spere şi chiar a mai scă­pat din nou piciorul pe acceleraţie astăzi plăteşte.

Resetarea este dureroasă şi pre­lungă, sectorul bancar aflându-se într-un proces de con­tracţie de-a dreptul dra­matic. Numărul băn­cilor a rămas la 41 până acum, dar activele se to­pesc de la un trimestru la altul, in­trând în septem­brie sub pragul de

80 de miliarde de euro.

Din fericire, ZF nu a fost marto­rul vreunui colaps bancar provocat de criză, însă este nevoit să scrie prea des despre pierderi, credite neper­forman­te, închideri de unităţi, clauze abuzive în contractele de credit. 2013 ar fi putut fi un punct de inflexiune spre o ameliorare a pieţei, însă până la urmă rămâne doar un an de tranziţie. 2014 se anunţă tot com­plicat din cauza poverii neperfor­mantelor, dar şi a nevoii de clarifi­care a situaţiei mai multor bănci care nu se mai pot baza pe sprijinul ac­ţionarilor actuali şi aşteaptă cumpărători.

Următorii 15 ani vor fi însă probabil suficienţi pentru ca ZF să poată scrie din nou şi despre un sector bancar în creştere, chiar dacă nu la fel de exuberant ca în 2007-2008.