ZF 24

Pasii prin care trece un dosar de "Prima Casa"

Pasii prin care trece un dosar de "Prima Casa"
01.09.2009, 18:10 11132

PAS 1 – analiza dosarului de catre banca

Fata de o aplicatie standard de achizitie, dosarul trebuie sa mai contina declaratia autentica data de catre client ca indeplineste toate conditiile de eligibilitate prevazute in normele de implementare ale programului. Aceasta declaratie nu trebuie sa fie data cu mai mult de 15 zile inainte de depunerea dosarului la banca.
setul de docuemente al garantiei trebuie sa contina si un extras de carte funciara informativ pentru imobilul ce urmeaza a fi achizitionat. Extrasul de carte funciara trebuie sa nu fie mai vechi de 15 zile raportat la data la care banca transmite dosarul catre fondul de garantare. Ca si solutie pentru evitarea situatiilor in care termenul de 15 zile expira inainte de trimiterea dosarului catre fond exista doua optiuni: fie banca nu va solicita de la inceput extrasul de carte funciara, ci doar atunci cand dosarul de credit se afla intr-o faza finala de analiza in banca, fie prezentarea de catre client a unui nou extras de carte funciara dupa aprobarea de catre banca a dosarului, in situatia in care au trecut mai mult de 15 zile si extrasul depus initial nu va mai putea fi transmis la fondul de garantare".
In aceasta etapa banca emite o decizie atat pentru eligibilitatea financiara a clientului cat si a acceptarii garantiei din punct de vedere juridic.

PAS 2 - Evaluarea imobilului


Daca dosarul de credit trece de PAS 1 este preaprobat si urmeaza evaluarea imobilului adus in garantie. Evaluarea este realizata de catre evaluatori interni sau externi agreati de banca. Costul evaluarii poate fi suportat de client sau sunt banci care absorb aceste costuri.

PAS 3 - Aprobarea finala in banca si transmiterea dosarului care fondul de garantare


Urmare a raportului de evaluare, banca emite decizia finala de aprobare si trimite docuementele catre fondul de garantare. De subliniat ca nu se transmit catre fondul de garantare si documente legate de eligibilitatea financiara a clientului, ci se transmit doar documentele de identitate, declaratia notariala pe propria raspundere, extrasul de carte funciara, ante-contractul de vanzare-cumparare, raportul de evaluare al imobilului si copiile actelor de proprietate ale locuintei ce urmeaza a fi achizitionate. Deci fondul nu verifica si eligibilitatea financiara a clientului, aceasta tinand de normele interne ale fiecarei banci (venituri eligibile, grad de indatorare, scoring, etc).

PAS 4 – Semnarea contractelor : contract de credit, conventie tripartita de garantare, contract de vanzare-cumparare


-Fondul de garantare emite in 5 zile lucratoare o decizie ce o transmite bancii. Daca acestea este favorabila atunci transmie si factura aferenta comisionului de garantare.
• Banca achita comisionul de garantare, transmite dovada catre fond si incheie contractul de credit cu clientul.
• Fondul redacteaza contractul de garantare si il transmite bancii.
• Dupa primirea acestui contract, banca si clientul au la dispozitie 5 zile lucratoare pentru a-l semna si a-l remite fondului de garantare.
• In maxim 3 zile lucratoare fondul semneaza contractul de garantare si il transmite inapoi bancii.
• In final, banca pune la dispozitie creditul, iar clientul poate semna contractul de vanzare-cumparare a locuintei.
In total se poate ajunge la aproximativ o luna, o luna si o saptamana, dar timpul va fi diferit in functie de perioada scursa pana la obtinerea aprobarii dosarului de credit de catre banca. In prezent acest timp variaza intre 2 saptamani si 2 luni in functie de banca finantatoare.

Anca Bidian, CEO Kiwi Finance.

 

AFACERI DE LA ZERO