ZF 24

Resurse umane: Ce caută tânăra generaţie la un job: colegi prietenoşi şi o relaţie bună cu şeful. „Oamenii se alătură companiilor pentru manageri şi plea­că tot din cauza lor"

Resurse umane: Ce caută tânăra generaţie la un job: colegi prietenoşi şi o relaţie bună cu şeful. „Oamenii se alătură companiilor pentru manageri şi plea­că tot din cauza lor"

Autor: Mihaela Pascari

13.08.2016, 13:00 2036

Pentru angajaţii care fac parte din tânăra generaţie, o atmosferă de muncă relaxată, relaţia satisfăcătoare cu colegii şi şeful, posibilitatea de avansare cât mai rapidă, dar şi de a experimenta tehnologii cât mai noi contează mai mult decât pachetul salarial atunci când sunt puşi în faţa deciziei de a-şi schimba locul de muncă sau de a rămâne la cel actual.

„Noile generaţii sunt motivate de ino­va­ţie, de libertatea de a acţiona, de etică şi corectitudine, de flexibilitate, de existenţa unui mediu colaborativ, deschis şi in­ter­activ. Mediul de lucru, colegii, relaţia cu şeful direct, cli­ma­tul, compania în general şi brandul său, rămân în continuare fac­torii cu cel mai mare impact în motivaţie şi apoi, pe locurile co­daşe vin banii“, a spus Sorin Faur, HR coordinator al firmei de audit şi consultanţă fiscală BDO pentru regiunea Europa de Est şi Balcani.

În opinia sa, tânăra generaţie poate fi caracterizată ca o generaţie comunicativă, care se manifestă, este activă pe reţelele de socializare. Astfel, orice job care nu le satisface aceste nevoi este nepotrivit pentru ei.

„Oamenii se alătură companiilor pentru manageri şi plea­că tot din cauza lor. De foarte multe ori comunicarea cu ma­na­gerul direct este dificitară sau chiar nu există com­pa­tibi­lita­tea între cei doi. Alt motiv care stă în spatele unei schim­bări de job ar putea avea legătură cu faptul că tinerii se plic­tisesc uşor având nevoie mai mare de varietate şi dacă nu au mereu sti­mu­la­re, oameni în jur şi opor­tu­ni­tăţi noi plea­că mai re­pede din­tr-o po­zi­ţie“, a spus Marius Barbu, busi­ness de­ve­lop­ment mana­ger în ca­drul fir­mei de consul­tanţă în re­sur­se umane Hart Consulting.

Astfel, calitatea expe­rien­ţei de care au parte ti­nerii la un job este un factor im­portant în retenţia lor într-o organizaţie. De ase­menea, ei sunt nemul­ţu­miţi de biro­cra­ţie, de con­trol şi super­vizare, de au­to­ri­ta­rism, de individualism şi de rigiditate.

„Principala nemul­ţu­mi­re pe care am avut-o de la ul­ti­mul job a fost mediul de lu­cru destul de agitat. Îmi do­resc de la un job, flexibi­litate şi posibilitatea de a lua con­tact cu diferiţi oameni pentru a nu interveni monotonia, de ase­me­nea echipa din care fac parte să fie una tânără, cu do­rin­ţa de afirmare“, a spus Florin, 22 de ani, care a părăsit re­cent poziţia de agent în vânzări dintr-o companie locală. El s-a mutat pe o poziţie similară într-o altă organizaţie, respectiv în mediul bancar.

Pe de altă parte, deşi specialiştii în resurse umane spun că ni­velul salarial nu reprezintă un factor reprezentativ la un loc de muncă, unii tineri i-au în considerare destul de mult acest aspect.

„Pentru ultimul job pe perioadă nedeterminată, prin­cipala nemulţumire a fost salariul scăzut, urmată de lipsa condiţiilor propice de muncă şi de relaţia ineficientă dintre şef şi angajat. Totuşi, salariu era principala nemulţumire, consider că nu era în concordanţă cu munca depusă. Nu cred că aş rămâne într-o organizaţie pentru o funcţie, ci mai degrabă m-ar motiva lucrurile pe care le învăţ, oamenii din jurul meu şi nu în ultimul rând un salariu motivant“, a precizat Valentina, 24 de ani, care de asemenea a avut o experienţă de scurtă durată într-o companie locală.

În ceea ce priveşte perioada medie în care un tânăr rămâne la un loc de muncă, aceasta urcă totuşi la 3-4 ani, iar joburile preferate de reprezentanţii acestei generaţii sunt în IT, comunicare, marketing, gamming, call-center sau automotive, explică Faur.

„Sunt căutate joburile din noua economie, cele în care eşti conectat la internet, care presupun lucrul la calculator, acces la wi-fi şi reţelele de social media, în care poţi vorbi o limbă străină şi în care poţi intra în contact cu un mediu mai cosmopolitan şi divers“, a mai spus Sorin Faur.

Părăsirea locului de muncă după o perioadă scurtă nu este privită cu ochi buni în rândul angajatorilor, având în vedere că firmele suportă costuri atât cu recrutarea sau integrarea persoanei nou venite, cât şi cu alte investiţii în formarea şi dezvoltarea angajatului în vederea creşterii productivităţii acestuia.

„Vorbim minim de perioada de 3-6 luni pentru ca cineva să ajungă la un nivel rezonabil de performanţă, aşa că, sub şase luni este de evitat să schimbi un job. Cei care fac asta ajung rapid să fie ocoliţi în recrutări pentru că una este să ai 1-2 joburi în 3-4 ani la vârsta asta şi alta să ai 4-5 joburi în acelaşi interval de timp“, a mai spus Sorin Faur.

În opinia lui, tinerii preferă medii deschise, tolerante şi bazate pe comunicare, preferă companii cu spaţii de lucru generoase şi moderne. Iar perioada medie în care rămân la un job a scăzut în general pe toate categoriile de vârstă, pe toate categoriile de joburi şi asta ca urmare a dinamicii pieţei muncii şi evoluţiilor tehnologice.

„Tendinţa generală la nivel mondial este de grabă, nimeni nu mai are prea multă răbdare, cu toţii vrem mai mult şi mai repede, cu atât mai mult tânăra generaţie. Vorbim de o generaţie care se plictiseşte repede, şi desigur vrea o evoluţie rapidă în carieră, dar nu obsesiv sub aspect ierarhic, cât sub aspectul diversităţii jobului, cu cât mai puţină rutină“, a menţionat Sorin Faur.

AFACERI DE LA ZERO