• Leu / EUR4.8849
  • Leu / GBP5.8119
  • Leu / USD4.8018
ZF Bankers 2021

ZF Bankers 2021. Henk Paardekooper, First Bank: Vrem să ne finalizăm procesul de digitalizare pentru a deveni o bancă digitală în 1-2 ani

19.07.2021, 00:06 Autor: Ramona Cornea

„Băncile care vor avea succes sunt cele care vor fi capabile să facă din digitalizare un avantaj strategic. Strategia noastră este să ne transformăm într-o bancă mai digitală, cu o componentă umană.“

Băncile care vor avea succes în perioada următoare sunt cele care pot să facă din digitalizare un avantaj strategic, spune Henk Paardekooper, CEO al First Bank.

„Cred că băncile care vor avea suc­­ces sunt cele care vor fi capabile să fa­că din digitalizare un avantaj stra­te­gic. Strategia noastră este să ne trans­­for­măm într-o bancă mai digi­tală, cu o com­ponentă uma­nă. Toate băn­cile vor­­­besc des­pre digi­ta­­li­zare. Pro­cesele in­terne din bănci tre­buie şi ele digi­ta­­lizate. Cred că aici vedem di­gi­ta­li­za­re în ceea ce pri­veşte re­laţia cu clienţii, însă în inte­rio­rul băn­cilor multe lucruri se fac încă manual. Pentru noi, digi­talizarea în­seam­nă am­bele as­pec­te - au­to­matiza­rea internă, cât şi cea a rela­ţi­ilor cu cli­enţii“, a de­clarat Henk Paardekooper în cadrul eve­­ni­­­mentului ZF Ban­kers Summit 2021.

Procesul de digitalizare a First Bank va fi finalizat în cel mult doi ani, după cum afirmă CEO-ul băncii.

„Vrem să ne finalizăm pro­cesul de digitalizare pentru a de­veni o bancă digitală în 1-2 ani. Nu vom putea spune că strategia este fi­na­li­zată complet pentru că ea se dez­voltă constant, însă transforma­rea într-o bancă digitalizată cu o com­po­nentă umană este ceva ce vrem să finalizăm în următorii 1-2 ani.“

Henk Paardekooper subliniază că sistemul bancar local a trecut prin­tr-o serie de schimbări în perioada 2013-2019, însă au fost şi aspecte care au rămas relativ la fel. În 2013, el spunea că sistemul bancar va trece printr-o puternică consolidare.

„Cred că aveam dreptate doar par­ţial pentru că o consolidare s-a întâmplat, dar a durat destul de mult. Partea bună este că în ultimii doi ani am văzut o consolidare destul de ma­re a sistemului. Dacă ne uităm la top 20 al băncilor, ele deţin 97% - 98% din piaţă, deci putem să spunem că sistemul bancar este format, în mare, din aproximativ 20 de bănci“, a explicat el.

„Din ele, există trei bănci care sunt deţinute majoritar de sectorul public, cred că 12 bănci sunt internaţionale, au sediile centrale în străinătate şi mai sunt doar câteva bănci româneşti de sine stătătoare, iar First Bank este una dintre ele. Noi suntem o bancă de sine stătătoare, cu sediul în România, nu avem sedii în străinătate, iar strategia noastră este să transformăm banca, să avem o digitalizare cu o componentă umană“, a mai spus el.

Şeful First Bank a adus în discuţie şi noua tendinţă economică legată de sustenabilitate, care are grijă de nevoile prezentului fără a compromite nevoile generaţiilor următoare, el susţinând că nicio industrie nu va fi scutită de acest lucru, inclusiv sectorul bancar.

În ceea ce priveşte lucrurile care pot fi îmbunătăţite în sistemul bancar din România, Paardekooper enumeră intermedierea financiară şi educaţia financiară, printre altele.

„Cred că lucrurile care pot fi îmbunătăţite în sistemul bancar din România sunt: intermedierea financiară, educaţia financiară, iar băncile să fie văzute ca un consultant de încredere al clienţilor lor. Nu le-aş spune neapărat slăbiciuni ale sistemului bancar.“

First Bank a urcat în clasamentul celor mai mari bănci după active din sistemul bancar local până pe locul 14 în anul 2020, de pe 16 în 2019. În 2020, First Bank a avut active totale în valoare de 7,3 mld. lei şi o cotă de piaţă de 1,31%.

„În ceea ce priveşte activele necesare unei bănci pentru a rămâne pe piaţă, nu cred că este vorba de mărime, ci despre modelul de servicii, experienţa pe care o poţi aduce clienţilor. Noi vrem să furnizăm produse şi servicii convenabile şi simple, care servesc nevoile şi scopurile clienţilor noştri retail şi comerciali. Mărimea nu este un scop“, a concluzionat Henk Paardekooper.