ZF CEO Strategy

CEO Strategy, un proiect Ziarul Financiar şi ING Bank. Cristian Secoşan, director general Delgaz Grid: Multă lume se plânge că tinerii nu ştiu să facă nimic, ei ştiu să facă multe lucruri, dar nu cele pe care ni le dorim noi. Trebuie să ne adaptăm pe specificul lor

22.05.2024, 00:07 Autor: Miruna Diaconu

Cel mai important aspect la care ar trebui să se uite liderii dintr-o companie este forţa de muncă, în special modul în care se preocupă aceştia de motivarea oamenilor.

Decalajul dintre generaţii se resimte tot mai puternic în piaţa muncii. Noile gene­raţii, născute şi crescute în era internetului, îşi dezvoltă abilităţi diferite faţă de ceea ce cere actuala piaţă a muncii. Cristian Secoşan, director general al Delgaz Grid, este de părere că firmele ar trebui să se adapteze tot mai mult la specificul noilor generaţii.

„Multă lume se plân­ge că tinerii din ziua de azi nu ştiu să facă nimic. Ei ştiu să facă multe lu­cruri, dar nu alea pe care ni le dorim noi, dintr-o altă gene­raţie, şi atunci trebuie să îi învăţăm. Trebuie să ne adaptăm pe spe­ci­ficul lor, care e şi ceea ce o să ne trebuiască nouă. În această direcţie va trebui să mergem şi cu businessurile noastre“, spune Cristian Secoşan, prezent în cadrul emisiunii CEO Strategy, realizată de Ziarul Financiar în parteneriat cu ING Bank. Forţa de muncă este într-o schimbare fun­damentală, este de părere Cristian Secoşan, iar noile generaţii vin cu alte abordări şi mult mai obişnuiţi cu tehnologia şi digitalizarea.

„Ceea ce facem noi pentru a ne adap­ta este să ne implicăm foarte mult în învăţă­mânt. Trei sferturi din forţa noastră de mun­că este formată din electricieni şi instalatori. Este un dome­niu care atrage foarte greu ti­nerii, atunci ne ducem către licee, şcoli pro­fesionale şi am creat tot felul de colaborări“, spune Cris­tian Secoşan.

În domeniul energiei, odată cu toate mă­su­rile luate la nivel euro­pean pentru tranzi­ţia către o econo­mie verde, companiile din acest sector au ne­voie acută de specialişti pentru a face faţă schimbărilor din piaţă, însă mediul univer­sitar nu face faţă unei pieţe într-o continuă schimbare, astfel că firmele trebuie să se implice tot mai mult în pregătirea viitorilor angajaţi.

„Dacă eu nu spun mediului universitar sau învăţămân­tului profesional ce am nevo­ie, oamenii aceia nu vor şti ce să pregătească şi dacă nu mă implic în partea de definire a curriculei sau altele, atunci ce să aştept? Cei care sunt în facultăţi învaţă ceea ce este aco­lo moştenit de ani. Există mulţi profesori uni­versitari şi din licee care sunt foarte dedi­caţi şi îşi doresc să le ofere un viitor celor care învaţă acolo, dar fără împlicarea com­pa­niilor şi a mediului de afaceri care să spu­nă de ce au nevoie, s-ar putea să nu reu­şească“, explică directorul general al Delgaz Grid.

Cel mai important aspect la care ar tre­bui să se uite liderii dintr-o companie este toc­mai forţa de muncă, în special modul în care se preocupă aceştia de motivarea oa­menilor. Fluctuaţia de personal este mult mai mare în cazul tinerilor, spune Cristian Secoşan, faţă de angajaţii mai în vârstă, mo­tiv pentru care a fost nevoit să introducă

Cel mai important lucru este să ştii să te preocupi de oameni în toate aspectele, de pregătire, dar, în primul rând, de motivare şi de modul în care ştii să îi ţii aproape de tine. Trebuie ca oamenii să îşi dorească să facă lucruri, nu funcţionează metodele de con­strân­gere, trebuie să ştii să îi determini să facă ceva“, explică Cristian Secoşan.

Pentru dezvoltarea companiei, directorul general al Delgaz Grid se uită tot la oameni, însă este atent şi la tendinţele din piaţă, cât şi la contextul pieţei. Altfel, companiile se vor lupta pentru supravieţuire.

Compania Delgaz Grid, parte a grupului E.ON România, operează o reţea de gaze naturale de 25.800 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României şi o reţea de electricitate de peste 81.500 km în şase judeţe din Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, care deservesc 3,6 milioane de clienţi.

Învățam împreună din experiențele și poveștile oamenilor de afaceri care conduc companii de succes.
ING este alături de ei, de antreprenori și companii din mediul de afaceri românesc cu soluții de banking și mai și.
Mai exact, pe lângă produse și servicii bancare, oferim consultanță personalizată, expertiză sectorială și sprijin pentru dezvoltarea practicilor sustenabile.