• Leu / EUR4.9050
  • Leu / GBP5.8089
  • Leu / USD4.7905
ZF Consultanta

Măsuri legislative ce intră în vigoare la 1 iulie: scutirea de impozit pentru profitul reinvestit

Autor: Mircea Comana

30.06.2014, 17:28 4411

Dintre măsurile legislative care vor intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2014 se regăseşte şi scutirea de impozit pe profitul reinvestit. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Descarcă ordonanţa de urgenţă

Aceste prevederi se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2014, facilitatea va fi aplicată pentru investiţiile realizate începând cu 1 iulie 2014, iar scutirea de impozit a profitului reinvestit va fi menţinută până la 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru acest an fiind calculat un minus la bugetul de stat, din impozitul pe profit, de 137,5 milioane lei.

În ce anume poate fi reinvestit profitul scutit?

Sunt considerate investiţii în domeniul profitului reinvestit scutit de impozit echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (adoptat prin HG nr. 2139/2004, cu modificări ulterioare), folosite în scopul desfăşurării activităţii economice.(Vezi utilajele din subgrupa 2.1.) 

Utile

Descarcă Ordonanţa de urgenţă 19/2014

Descarcă Hotărârea de Guvern 421/2014

Lista cu utilaje ce sunt luate în considerare la scutirea de impozit

Ce înseamnă profit reinvestit în accepţiunea OUG 19?

Profitul reinvestit conform prevederilor menţionate, reprezintă soldul contului de profit şi pierdere (contul 121 "Profit sau pierdere") - respectiv profitul brut contabil realizat în anul punerii in funcţiune a echipamentelor.

Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor se realizează în limita impozitului pe profit cât s-ar fi datorat pentru perioada respectivă.
În situaţia în care sunt înregistrate în evidenţa contabilă şi surse proprii sau atrase de finanţare a echipamentelor tehnologice, acestea nu vor fi luate în calculul determinării profitului brut contabil.

Aplicarea în anul 2014, 1 iulie – 31 decembrie

Pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele menţionate mai sus produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată. Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

Cerinţe pentru echipamentele considerate investiţii din profit

Prevederile OUG 19/2014  se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederi au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

Dacă investiţia se efectuează într-o perioadă de mai mulţi ani, la calculul trimestrial al impozitului pe profit, facilitatea se poate aplica determinând valoarea investiţiei pe bază de lucrări trimestriale.

Din punctul de vedere al amortizării fiscale, pentru aceste echipamente nu se poate folosi metoda accelerată.

În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de Procedură Fiscală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative.

Nu intră sub incidenţa acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii: sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii; sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii; sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Situaţia transformării unei microîntreprinderi în plătitoare de impozit pe profit

Acele micoîntreprinderi care depăşesc plafonul de venituri de 65.000 euro pe parcursul anului sau ponderea veniturilor din consultanţă şi management este mai mare de 20% în totalul veniturilor impozabile, devin plătitoare de impozit pe profit. Aceste societăţi beneficiază, de asemenea, de această facilitate doar pentru echipamentele puse în funcţiune din trimestrul în care au devenit plătitoare de impozit pe profit.

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar.

Destinaţia profitului neimpozitabil

Profitul care este scutit de impozit trebuie să fie repartizat "cu prioritate" pentru constituirea rezervelor, dar actuala formă a legii, chiar daca nu este imperativa, sugerează că acest profit nu poate fi distribuit în dividende.

Rezerva trebuie să rămână pe termen nedeterminat în entitate, sub aceasta formă, ca sursă de capitaluri proprii, deoarece schimbarea destinaţiei conduce la impozitarea acesteia.

Pentru situaţia în care, la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă, nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit. Pentru echipamentele tehnologice care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.

Scutirea de la impozitare a profitului reinvestit are scopul de a stimula dezvoltarea unor sectoare tehnologice de vârf şi constituie un imbold pentru contribuabili în investiţiile în tehnologii noi. Cu toate acestea, investiţiile prognozate nu vor fi de mare amploare, deoarece, pe de o parte prevederile privesc doar un aspect al unei afaceri, iar pe de altă parte marii beneficiari vor fi companiile mari de producţie care au resurse necesare pentru a beneficia de facilitatea introdusă. Nu în ultimul rând, această facilitate nu este introdusă în premieră, ea fiind prezentă în Codul Fiscal şi în trecut (2009 – 2010) fără efecte notabile şi de perspectivă.
(link eventual aici)

UTIL: La data de 23 mai 2014, în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 384 a fost publicată HG nr. 421/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. În cuprinsul acestei hotărâri sunt prevăzute trei exemple de calcul pentru determinarea scutirii de impozit pe profit.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9050
Diferență: -0,3251
Ieri: 4.9210
Azi: 4.7905
Diferență: -0,8794
Ieri: 4.8330
Azi: 5.8089
Diferență: -0,4899
Ieri: 5.8375
Azi: 5.0290
Diferență: -0,2024
Ieri: 5.0392